Karabin maszynowy MG4

Karabin maszynowy MG4

Heckler & Koch MG4 – zasilany z taśmy lekki karabinek maszynowy kalibru 5,56 mm, opracowany i wytwarzany przez niemiecką firmę Heckler & Koch. Prace nad karabinem zaczęły się pod koniec lat 90. XX wieku, a we wrześniu 2001 pierwszy raz zaprezentowano gotową broń. Jest on następcą MG3 jako karabin wielofunkcyjny w Bundeswehrze, a także jako uzbrojenie dodatkowe w nowych Pumach. Zgodnie z...

Czytaj Dalej

BROWNING WZ. 1930 - ciężki karabin maszynowy

Na podstawie za­łożeń tego karabinu Państwowa Wytwórnia Uzbrojenia opracowała lotniczy karabin maszynowy I Browning wz.

Karabiny maszynowe i broń odtylcowa

Karabiny i artyleria Uzbrojony w taki karabin, odpowiednio wyszkolony żołnierz mógł oddać pięć strzałów w ciągu minuty; ogień był skuteczny na odległość do 720 metrów.

BREN WZ.37 - karabin maszynowy

Brytyjczycy postawili wa­runek - karabin powinien być przy­stosowany do nabojów kal. Okazał się niezawodną bro­nią, z której można było strzelać z dwójnogu (ręczny karabin ma­szynowy) lub trójnogu (ciężki kara­bin maszynowy).

BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

Nowy, lżejszy karabin na­tychmiast wprowadziła do swojego uzbrojenia kawaleria amerykańska, która wystawiła tej broni bardzo po­zytywną ocenę. Karabiny ma­szynowe Browninga trafiały maso­wo do różnych jednostek wojska.

BROWNING 1918A2 - ręczny karabin maszynowy

swój nowy karabin maszynowy, który był lekki (ważył niewiele ponad 7 kg) i mógł być używany przez żołnierzy idących do ataku. W okresie międzywojennym karabin był modyfikowany.

CHATELLERAULT MODELE 1924-29 - karabin maszynowy

/min prędkość początkowa pocisku 790 m/s donośność 2000 m magazynek 25 nabojów (opracowano również magazynki o pojem­ności 150 nabojów, 500 nabojów, a część karabinów produkowanych w latach trzy­dziestych przystosowano do ładowania z taśmy)

CHATELLERAULT MODELE 1924-29 - karabin maszynowy

/min prędkość początkowa pocisku 790 m/s donośność 2000 m magazynek 25 nabojów (opracowano również magazynki o pojem­ności 150 nabojów,500 nabojów,a część karabinów produkowanych w latach trzy­dziestych przystosowano do ładowania z taśmy)

CZOŁGI

30 zakładów produkujących czołgi, aczkolwiek nowe modele z serii T (takie jak T-35 ważący 45 t z 5 wieżami, uzbrojony w 3 działa i 6 karabinów maszynowych, czy jeszcze cięższy dwuwieżowy T-I00 uzbrojony w dwa działa kal.

DIEGTARIEW - karabin maszynowy

Fiedorowa, zbudował ręczny karabin maszynowy oznaczony DP (Diegtariewa Piechotnyj). karabin DT, ze względu na ko­nieczność zamontowania w cia­snym wnętrzu czołgu, miał telesko­pową kolbę oraz głębszy magazy­ne k o mniejszej średnicy.

DORNIER DO 217 - samolot

Początkowa produkcyjna wersja Do 217E-1 była wyposażona w dwa silniki BMW 801A o mocy 158 0 KM i uzbrojona w 1 najcięż­sz y karabin maszynowy MG 151 kal . 15 mm oraz 5 karabinów ma­szynowych MG 15 kal. 13 mm 1 podwójnie sprzężony karabin maszynowy MG 812 kal.

DSZK WZ. 1938 - wielokalibrowy karabin maszynowy

Karabin opracowali Diegtariew i Szpagin, co zostało uwidocznione w nazwie tej broni (Diegtarie-wa-Szpagina Krupnokalibiernyj), a dwukołową podstawę skonstruo­wał Kolesnikow. Diegtariew wyko­rzystał doświadczenia z konstrukcji ręcznego karabinu maszynowego DP (Diegtariew).

FG 42 (FJG42) - karabin

Wyposażony w dwójnóg, mógł być używany jako lekki karabin maszynowy, a po zamontowaniu celownika optyczne­go można go było wykorzystywać jako karabin snajperski.

GORIUNOW - ciężki karabin maszynowy

, zastąpił przestarzały i kosztowny w pro­dukcji ciężki karabin maszynowy Maxim z 1910 r. Wytwarzany znacz­nie łatwiej i taniej ciężki karabin maszynowy Goriunowa SG-43 oka­zał się trwały i niezawodny na polu walki.

HENSCHEL HS 123 - samolot

prędkość 341 km/h zasięg 860 km 2 karabiny maszynowe MG 17 kal 7,9 mm 1 bomba 250 kg lub 4 bomby 50 kg 92 bomby do niszczenia celów żywych lub 2 działka MG FF kal.

MASCHINENGEWEHR MG 15 - karabin maszynowy

Karabin wyposa­żony w dwójnóg, prostą kolbę i uch­wyt do przenoszenia wprowadzono do uzbrojenia wojsk w 1944 r.

MASCHINENGEWEHR MG 34 - karabin maszynowy

opracowano uni­wersalny karabin maszynowy, który na dwójnożnej podstawie był lekkim karabinem maszynowym, a zamon­towany na podstawie trójnożnej speł­niał wymagania stawiane ciężkiemu karabinowi maszynowemu.

MASCHINENGEWEHR MG 42 - karabin maszynowy

Nie jest pewne, kto był autorem jednego z najlep­szych karabinów maszynowych II wojny światowej. Nowy uniwersalny karabin (monto­wany na dwójnogu lub trójnogu) okazał się doskonałą bronią: celną, o dużej szybkostrzelności i nieza­wodną w działaniu.

VICKERS - ciężki karabin maszynowy

Standardowy karabin maszynowy wojsk brytyjskich, zbudowany w 1912 r.

Czołgi Polskie

Maksymalna prędkość czołgu 47 km/h, uzbrojenie 37mm działo umieszczone w pełnoobrotowej wieży, oraz jeden karabin maszynowy. 92mm karabin maszynowy Hotchkisa model 1925 MG.

Czołgi Niemieckie

Uzbrojony w działko 20 mm, oraz karabin maszynowy 7,9 mm. Uzbrojony w działko 20 mm lub 75 mm (model 233), oraz karabin maszynowy 7,9 mm. Uzbrojony w działko 20 mm, oraz karabin maszynowy 7,9 mm lub inne działa.