Kaptury

Czytaj Dalej

KAPTUR (1)

Kaptur nie czyni mnicha, łac.

Kaptur

Przykrywanie głowy welonem lub kapturem w obrzędach inicjacyjnych symbolizuje niejednokrotnie śmierć.

KAPTUR (2)

W dawnej Polsce - konfederacja zawiązywana na okres bezkrólewia dla ochrony interesów warstw uprzywilejowanych i utrzymania porządku w kraju; sąd kapturowy, zob.

Kaptur

kapturga 'woreczek'}