Kapitulacja

Czytaj Dalej

Kapituły i kapitulacje wyborcze

Nowy biskup starał się na ogół uwolnić od zbyt uciążliwychżądań kapitulacji. Chociaż nie wszystkie kapituły niemieckie poddały się od razutemu zakazowi, był on ciosem dla praktyki układania kapitulacji wyborczych.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Jałta i kapitulacja III Rzeszy

Utrzymywanie przez kilkanaście dni po podpisaniu kapitulacji w brytyjskiej strefie okupacyjnej widma przeszłości, jakim był złożony z hitlerowców „rząd" Rzeszy z w.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Hiroszima i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

W połowie sierpnia Japonia ogłosiła gotowość kapitulacji. aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii na pokładzie pancernika „Missouri" w Zatoce Tokijskiej.

Kapitulacja wyborcza — Innocenty VI

Przed wyborem Innocentego VI (1352-1362) kardynałowie po raz pierwszy ułożyli kapitulację: swojeszczegółowe żądania dla nowego papieża, zobowiązując się pod przysięgą, że kto zostanie wybrany papieżem,będzie je respektował. Jej celem było głównie zabezpieczenie i powiększenie wpływu...

Kapitulacja wyborcza i Eugeniusz IV

Obecni na konklawe, zanim przystąpili dowyboru jego następcy, postanowili w kapitulacji wyborczej powiększyć i zabezpieczyć swoje uprawnienia. W kapitulacji nie pominięto ogólnego postulatu, by papież według soboru z Konstancji zreformował Kościółin capite et in membris.

Pieśń o Wielkiej Kapitulacji - Matka Courage

O męce Zbawiciela, O Salomonie, Juliuszu Cezarze i innych wielkich umyslaęh, którym to nic nie pomogło, czy bodajże najważniejszy z nieh — Pieśń o Wielkiej Kapitulacji, nadają sztuce Brechta wymiar ponadczasowy i ponadindywidualny, odwieczny i ogólnoludzki.