Kapitalizacja

Czytaj Dalej

Kapitalizacja odsetek

Odsetki nie podlegają oprocentowaniu Kapitalizacja złożona - podstawą naliczania jest kapitał początkowy i wygenerowane odsetki Kapitalizacja prosta zgodna: <math>K_n K_0(1+n*r)</math> , <math>n0,1,2,…</math> K_0 – kapitał początkowy, wartość teraźniejsza K_n – wartość przyszła kapitału n – okres kapitalizacji r – stopa procentowa Kapitalizacja złożona zgodna: <math>K_n ...

KAPITALIZACJA ODSETEK

Najczęściej banki dokonują kapitalizacji miesięcznej bądź kwartalnej.