Kantata

Kantata – niesceniczna forma muzyki wokalno-instrumentalnej; najczęściej rozbudowana, wieloodcinkowa; wykorzystująca różne gatunki tekstów literackich, mające różne funkcje. Ukształtowała się, podobnie jak oratorium i opera, na początku epoki baroku. Była szczególnie popularna w XVII i XVIII wieku (A. Scarlatti, G. P. Telemann, J.S...

Czytaj Dalej

Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Kantata

Kantaty francuskie cechowała bardzo duża różnorodność tematyki; były wśród nich kantaty heroiczne z wątkami antycznymi, pastoralne, miłosne, komiczne (czasami wręcz ironiczne), alegoryczne, rozrywkowe i opisowe, zawierające z reguły pierwiastek ilustracyjny.

Klasycyzm w muzyce polskiej - Pieśni i kantaty świeckie

Prze­konują o tym kantaty Feliksa Michała Langa, skomponowane na powi­tanie i pożegnanie Stanisława Augusta, kantata Macieja Kamieńskiego do słów Adama Naruszewicza, wykonana z okazji odsłonięcia pomnika króla Jana III Sobieskiego, kantata Mężny dzielny Karol Drugi Jana Dawida Hollanda dla uczczenia Karola Radziwiłła, zachowana frag­mentarycznie kantata Jana Stefaniego Niechaj wiekom wiek podawa.

Kantaty

Luigi Rossi, autor pierwszejopery włoskiej pisanej dla Parya, skomponował a 100 kantat. Kantaty swieckie pisali weFrancji Charpentier, Campra, Bernier i CIerambault.

NĘDZA USZCZĘŚLIWIONA, „komedyjka do śpiewania" (kantata) F. Bohomolca

NĘDZA USZCZĘŚLIWIONA, „komedyjka do śpiewania" (kantata) F.

Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Angielski anthem

Fuli anthems nawiązywały do stylu motetowego, a po wprowadzeniu basso continuo i stylu koncertującego upodobniły się do kantat. Wprowadzenie sinfonii i ritornelów instrumentalnych spowodowało ostateczne zbliżenie anthems do kantat na głosy solowe, chór i orkiestrę.

Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie

, Kantata o traktorach Jerzego Młodziejowskiego). Symfonia pokoju Andrzeja Panufnika, Kantata o pokoju Stanisława Skrowaczewskiego, Kantata na cześć pokoju Andrzeja Dobrowolskiego, Dwa miasta Jana Krenza.

HISTORIA LITERATURY - Antyk

W tragedii Hiketydy (nie należy jej mylić z kantatą Ajschylosa pod tym samym tytułem) błagalnicami są matki poległych w wyprawie „siedmiu przeciw Tebom".

DZIADY

II Moniuszko skomponował kantatę Widma (1865).

Św. ALEKSANDER NEWSKI

Aleksander Newski kantata (1938) Prokofiewa, użyta jako muzyka do słynnego filmu (1938) Siergieja Eisensteina pod tymże tytułem, z Nikołajem Czerkasowem w roli gł.

BAJAZYT (2)

Kantata (1859) kompozytora fr.

BALLADA

Ballada o chłopcu kantata (1942-43) Sergiusza Prokofiewa.

BAROK

Muzyka barokowa, przede wszystkim we Włoszech, zrywa ze skomplikowaną polifonią zagłuszającą tekst i wprowadza nowe gatunki muzyki, w których tekst gra istotną rolę, jak opera, kantata i oratorium, a w późnym baroku nowe formy instrumentalne jak concerto grosso, koncert solowy (Corellr, Vivaldi, G.

KUREK JALU, właśc. Franciszek K.

Zabijcie Barabasza (1961) i Kantata profesora Wróbla (1962); sięgał po motywy sensacyjne i alpinistyczne.

LIBRETTO, utwór o charakterze dram.

, jak —> opera, operetka, kantata, oratorium; także literacko ujęta treść baletu lub pantomimy.

CHŁOP

Kantata chłopska, nm.

OPERA, widowisko scen.

Bogusławski wg „kantaty" F.

DZIEWIĘĆ

Dziewiąta (symfonia d-moll, opus 125; Wiedeń, 7 V 1824) Beethovena ze słynnym Finałem zawierającym kantatę do słów Ody do radości, nm.

EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT

, 'Nasz Bóg jest mocną twierdzą; w Bogu obrona nasza', kantata (nr 80; 1730) Jana Sebastiana Bacha do słów słynnej pieśni Lutra (1529), przekładu nm.

PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ, poemat W. Pola

Kossak, do fragmentów tekstu skomponował kantatę B.

FAUST

La Damnation de Faust, kantata dramatyczna (Paryż 1846, wyst.