Kampania wyborcza

Czytaj Dalej

Kultura polityczna, a kampania wyborcza na tle wyborów prezydenckich z 2005 roku.

W programie TVN 14 czerwca 2006 roku Jacek Kurski oskarżył komitet wyborczy Donalda Tuska o wykorzystanie billboardów odkupionych za bezcen od PZU w czasie kampanii wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza uznała za niezgodne z prawem prowadzenie kampanii wyborczej przed oficjalnym ogłoszeniem kalendarza wyborczego.

Prezydenckie kampanie wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1995 i 2000

Doradcy Prezydenta RP postanowili wykorzystać sprawdzoną metodę prowadzenia kampanii bezpośredniej: „Według danych sztabu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego prezydent w czasie kampanii odwiedził 200 miejscowości w całej Polsce, odbył 220 spotkań z wyborcami (w których uczestniczyło ponad 1,5 mln osób) oraz 41 konferencji prasowych” .

Strategie kampanii wyborczych

Bardzo przydatną taktyką stosowaną w kampanii wyborczej może być również kampania oparta na przekazie ukierunkowanym, czyli adresowanie przekazu nie do wszystkich wyborców, ale tylko do wybranych grup, zamieszkujących daną część okręgu wyborczego, np.

PR w kampanii wyborczej

Planowanie strategiczne samorządowej, ograniczonej geograficznie i demograficznie kampanii wyborczej może wydawać się niektórym kandydatom (oraz ich współpracownikom z lokalnych sztabów wyborczych) zadaniem nie najwyższej wagi.

PR w kampanii wyborczej - Stadium „strategii właściwej”

Będzie ona zawierała przede wszystkim: kosztorys kampanii (w tym źródła środków finansowych), określenie czasu trwania kampanii, wyraźnie określone cele kampanii, dane o ustalonych segmentach wyborców, do których chce się dotrzeć, dane o zdecydowanych grupach wyborców już popierających kandydata (cenne są informacje o sformalizowanych, ważnych na poziomie lokalnym organizacjach społecznych,

PR w kampanii wyborczej - Stadium analizy

Etap poprzedzający przygotowanie „strategii właściwej” to zdecydowanie największa bolączka lokalnych kampanii wyborczych. Przeprowadzenie sondaży w ramach lokalnej kampanii wyborczej odbywa się w zasadzie takimi samymi metodami jak w przypadku badań ogólnopolskich.

PR w kampanii wyborczej - Stadium wdrożenia planu i komunikacji

Dobre rozpoznanie rynku, rzetelna budowa planu i kreatywna jego realizacja to najprostsze przedstawienie modelu marketingowej kampanii wyborczej.

Mausera przedmiotowe ujęcie metod prowadzenia kampanii wyborczej

Na tej podstawie wyodrębnił metody prowadzenia kampanii wyborczych: 1)Marketingowo zorientowane kampanie polityczne- są obecnie najpopularniejszą, najpowszechniejszą metodą prowadzenia kampanii politycznej.

Konsultanci w kampaniach wyborczych. Ich rola i zadania

Taka metoda była charakterystyczna dla kampanii prezydenckich w USA (lata 50 i 60) a także w Europie w latach 70 i 80. Na koniec warto wspomnieć iż w obecnych kampaniach wyborczych coraz bardziej widoczna jest bezpośrednia walka pomiędzy poszczególnymi sztabami wyborczymi.

KAMPANIA WYBORCZA

Zakazy podczas kampanii: prowadzenia jej w zakładach pracy lub instytucji publicznych w sposób i formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie, zakaz na terenie jednostek wojskowych, zakaz wieszania plakatów haseł wyborczych na zew. Ważnym elementem kampanii wyborczej są audycje radiowe i TV.

Kultura polityczna a kampania wyborcza

Czego dowodem są kampanie prowadzone przez Ligę Polskich Rodzin i jej lidera Romana Giertycha: Kampania negatywna naszpikowana obrazami konkurentów, brak w niej konkretnych rozwiązań i projektów poprawy sytuacji tak politycznej jak i gospodarczej ustalanie własnych sondaży wyborczych wprowadzających w błąd opinię społeczną np.

Co to jest KAMPANIA WYBORCZA

Kampania wyborcza może mieć charakter pozytywny (promowanie własnej partii czy kandydata) albo negatywny (dążenie do zmniejszenia poparcia dla konkurentów, np.

ALEUCKIE WYSPY - kampania 1942-43

Kiska i Attu - dwie wyspy z łańcu­cha archipelagu Aleutów stanowią­cych przedłużenie Alaski, zostały zajęte 6 i 7 czerwca 1942 r. przezniewielkie oddziały japońskie. War­tość strategiczna wysp, ze względuna położenie i złe warunki atmo­sferyczne była znikoma, ale Japoń­czycy zdecydowali się na...

KAMPANIA KOMUNIKACYJNA

- ma na celu spowodowanie specyficznych i pożądanych skutków u relatywnie dużej liczby osób w określonym czasie, w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych działań komunikacyjnych -  kampanie polityczne: wyborcze i propagandowe (cel: realizacja partykularnych interesów partii, ugrupowań politycznych lub ich liderów); -  kampanie komercyjne: *  kampanie public relations (cel: kształtowanie wizerunku ...

KAMPANIA REKLAMOWA BANKU

Opinie klientów o elektronicznych usługach bankowych czy całodobowych usługach na telefon realizowanych przez „Phone Bank” są bardzo pozytywne, co z pewnością ułatwi bankowi prowadzenie kampanii reklamowej.

Istnieją dwa podstawowe różniące się od siebie systemy wyborcze

W systemach proporcjonalnych (wielomandatowych) przydziela się mandaty listom wyborczym według ilości ich poparcia. W systemach większościowych mandat otrzymuje osoba, a w systemach proporcjonalnych mandat otrzymują listy wyborcze, a z listy dopiero osoby.

Wariant brytyjski (system wyborczy względny)

W Wielkiej Brytanii jest to 650 okręgów wyborczych jednomandatowych.

Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

Francja podzielona jest na 577 okręgów wyborczych, ponieważ tyle jest miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. b) społeczeństwo jest bardziej zadowolone z efektu wyborczego.

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Zachowanie wyborcze

Polityczne – podstawy, procedury i mechanizmy polityki Sytuacyjne – występujące w kampanii wyborczej Trzy ujęcia zachowania wyborczego: Wąskie – zachowanie wyborcze tożsame z głosowaniem Szersze uwzględnia czynniki i okoliczności oddziaływujące na podjęcie przez wyborcę postanowienia o udziale w głosowaniu, oddaniu głosu i udzieleniu poparcia partiom uczestniczącym w wyborach.

System wyborczy Włoch i instytucje demokracji bezpośredniej

Parlament:  Izba Deputowanych - czynne prawo wyborcze: 18 lat; bierne: 25 lat Senat – czynne: 25 lat; bierne: 40 lat - system wyborczy wprowadza zasadę obowiązkowego udziału obywateli w wyborachInstytucje demokracji bezpośredniej: - referendum • jest stosowane w sprawach konstytucyjnych i ustaw zwykłych • z inicjatywą dokonania rewizji konstytucji mogą wystąpić: 1/5 deputowanych lub senatorów, pięć rad regionalnych albo 500 tys.