Kampania wrześniowa

Kampania wrześniowa

Czytaj Dalej

Walki czasu kampanii wrześniowej na ziemi częstochowskiej.

W czasie kampanii wrześniowej zginęło wielu ludzi. Wancerzów) – 11 osób • Zrębice – 25 osób (mieszkańcy wsi Nierada i Hutki) Kampania wrześniowa na ziemi częstochowskiej praktycznie zakończyła się z dniem 3 września.

Kampania wrześniowa - Informacje Ogólne

Bitwa pod Bzurą była największą bitwą stoczoną w polu przez Wojsko Polskie w kampanii wrześniowej .

Kampania wrześniowa i holocaust

KAMPANIA WRZEŚNIOWA - 1.

Kampania wrześniowa - geneza, przebieg i skutki

KAMPANIA WRZEŚNIOWA - geneza, przebieg i skutki Po II Wojnie Światowej Niemcy nie zgadzali się z postanowieniami wersalskimi, uważając je za niesprawiedliwe.

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa nad Bzurą

9-18 IX 1939 nad Bzurą rozegrała się największa bitwa w czasie Wojny Obronnej Polski 1939, zwana BITWĄ NAD BZURĄ lub BITWĄ POD KUTNEM, stoczona przez armie pol. "Poznań" i "Pomorze" z niem. 8 i 10 A z GA "Sud". Bitwa przebiegała w trzech fazach: pierwsze dwie fazy miały charakter działań...

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa w Borach Tucholskich

W bitwie wzięła udział 9 DP (dca płk J. Werobej); 27 DP (dca gen. J. Drapella); GO "Czersk" (dca gen. S. Skotnicki) w składzie: Pomorska BK (dca płk A. Zakrzewski), kilka samodzielnych baonów piechoty i bataliony Obrony Narodowej. Skład sił niem.: 19 KPanc (dwie dywizje zmot., jedna dywizja panc.) oraz 2 KA...

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Rejonu Umocnionego Hel

W okresie międzywojennym Hel stanowił pomocniczą bazę floty polskiej. W 1936 wschodnia część Helu uznana została za rejon umocniony, do 1939 jednak nie wybudowano na niej żadnych umocnień. Na półwyspie stacjonował dyon artylerii nadbrzeżnej oraz dyon artylerii plot., mieściły się...

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Kępy Oksywskiej

Na Kępie Oksywskiej mieściło się dowództwo floty, koszary, magazyny i warsztaty, stanowiska baterii nadbrzeżnej i artylerii plot. 1928-39 gł. baza floty pol. wraz z portem woj. Oksywie, stanowiącym pn. część portu gdyńskiego. Latem 1939 po przeniesieniu gł. bazy floty na Hel Kępę Oksywską...

Bitwy kampanii wrześniowej - Kock

2-5 X 1939 roku SGO , Polesie" (dca gen. bryg. F. Kleeberg szef sztabu płk dypl. M. Łapicki) stoczyła w rejonie Koska bitwę z niemiecką 13 DZmot (gen. P. Otto), z 14 KZmot (gen. G. von Wietersheim).Utworzona 9 IX GO "Polesie" maszerowała w III dekadzie września na pomoc Warszawie. Przemianowana na...

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona pozycji Mławskiej

Latem 1939 przystąpiono do budowy, na wypadek agresji niemieckiej, linii umocnień (tzw. mławska pozycja), przebiegającej po pn. stokach wzniesień na pn. od Mławy, w kierunku wsch. przedłużała ją pozycja rzęgnowska, oddzielona od mławskiej błotami "Niemyje". Podstawę umocnień stanowiły dwie linie...

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim

5 IX 1939 Piotrków Trybunalski - rejon ciężkich walk oddziałów 19 DP (dca gen. bryg. J. Kwaciszewski) z niem. 1 DPanc. W kierunku Piotrkowa Trybunalskiego leżącego w rejonie koncentracji armii odwodowej "Prusy" (dca gen. dyw. S. Dąb-Biernacki) maszerowała niem. 1 DPanc (gen. R. Schmidt) z 16 KPanc, który...

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

W czasie wojny obronnej Polski 1939 oblężona Warszawa stawiała przez 3 tygodnie opór Niemcom. Warszawa była od pierwszego dnia wojny jednym z głównych celów uderzeń niemieckiego lotnictwa. Czynną OPL miasta stanowiła brygada pościgowa (54 samoloty myśl. P-7 i P-11; dowódca płk pilot S. Pawlikowski)...

Bitwy kampanii wrześniowej - Westerplatte

W okresie międzywojennym znajdowała się na W

esterplatte polska Wojskowa Składnica Tranzytowa. Zgodnie z postanowieniami Ligi Narodów z 9 XII 1925 Polska uzyskała prawo do stacjonowania oddziału wartowniczego w sile 88 żołnierzy (2 oficerów, 20 podoficerów i 66 szeregowców). 31 XII 1925 Polska przejęła...

Bitwy kampanii wrześniowej - Bój pod Wizną

W rejonie Wizny przygotowano w 1939 umocnioną pozycję obronną o szerokości 9 km składającą się z 6 ciężkich i 2 lekkich żelbetowych schronów boj. wyposażonych w ruchome kopuły panc. oraz z 8 lekkich schronów boj. i zapór przeciw piechocie i czołgom; do wybuchu wojny nie wszystkie schrony wykończono...

Kalendarium Kampanii Wrześniowej

1.09

Początek II wojny światowej. O godz. 4:45 wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekraczają granice Polski.Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku.Bitwa powietrzno-morska w Zatoce Gdańskiej. Początek działań Polskiej Marynarki Wojennej na Bałtyku.Brygada Pościgowa w czasie walk powietrznych nad...

ALEUCKIE WYSPY - kampania 1942-43

Kiska i Attu - dwie wyspy z łańcu­cha archipelagu Aleutów stanowią­cych przedłużenie Alaski, zostały zajęte 6 i 7 czerwca 1942 r. przezniewielkie oddziały japońskie. War­tość strategiczna wysp, ze względuna położenie i złe warunki atmo­sferyczne była znikoma, ale Japoń­czycy zdecydowali się na...

KAMPANIA KOMUNIKACYJNA

- ma na celu spowodowanie specyficznych i pożądanych skutków u relatywnie dużej liczby osób w określonym czasie, w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych działań komunikacyjnych -  kampanie polityczne: wyborcze i propagandowe (cel: realizacja partykularnych interesów partii, ugrupowań politycznych lub ich liderów); -  kampanie komercyjne: *  kampanie public relations (cel: kształtowanie wizerunku instytucji  ...

KAMPANIA REKLAMOWA BANKU

Opinie klientów o elektronicznych usługach bankowych czy całodobowych usługach na telefon realizowanych przez „Phone Bank” są bardzo pozytywne, co z pewnością ułatwi bankowi prowadzenie kampanii reklamowej.

PR w kampanii wyborczej

Po pierwsze, będzie to określenie ogółu działań przedkampanijnych i kampanijnych, na które składają się: faza przygotowawcza (badań i analiz), faza konstruowania planu („strategii właściwej”), faza implementacji planu (wdrożenia i komunikacji).

PR w kampanii wyborczej - Stadium analizy

Ma to tym większe znaczenie, że pozwala ograniczyć koszty kampanii w pierwszej jej fazie. Badania „wewnętrzne” mają natomiast za zadanie określić przede wszystkim to, czym kandydat może w trakcie kampanii dysponować.