Kamiński

Czytaj Dalej

Wychowanie w koncepcjach pedagogicznych - Koncepcja pedagogiczna A. Kamińskiego

Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) sta­nowi nade wszystko udaną próbę wskazania możliwości wykorzystania doświadczeń harcerstwa w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Doświadczenia te przekonały Kamińskiego, iż nawet „najlepsza meto­da — w rękach człowieka obojętnego lub...

KAMIŃSKI ALEKSANDER, pseud. Bambaju, Juliusz Górecki

KAMIŃSKI ALEKSANDER, pseud. Bambaju, Juliusz Górecki, ur. 28 I 1903 w Warszawie, zm. 15 III 1978 tamże, pedagog, historyk, pisarz, działacz harcerski. Dzieciństwo spędził na Ukrainie, na UW studiował historię i archeologię (ukończ. 1928), należał do czołowych działaczy ZHP; w czasie okupacji był...

KAMIŃSKI JAN NEPOMUCEN

KAMIŃSKI JAN NEPOMUCEN, ur. 16 V 1777 w Kutkorzu (wsch. Galicja), zm. 5 I 1855 we Lwowie, dyr. teatru, reżyser i aktor, dramatopisarz, tłumacz, poeta. Był jedną z czołowych postaci życia umysłowego i artyst. Lwowa swoich czasów, m. in. red. 1835-48 „Gazety Lwow." i —> „Rozmaitości", przede wszystkim...

KAMIŃSKI LUDWIK

KAMIŃSKI LUDWIK, ur. 1786 w Bostyniu (Litwa?), zm. 7 VIII 1867 w Warszawie, ojciec Z. Węgierskiej, tłumacz. Syn naturalny M.K. Paca, odebrał dzięki ojcu staranne wykształcenie (m. in. w Londynie), poznając języki i literaturę ang., franc., niem. i włoską; ppłk wojsk Księstwa Warsz., od 1815...

ZABOBON, czyli Krakowiacy i Górale. Zabawka dramatyczna ze śpiewkami w 3 aktach, komedioopera J.N. Kamińskiego

ZABOBON, czyli Krakowiacy i Górale. Zabawka dramatyczna ze śpiewkami w 3 aktach, komedioopera J.N. Kamińskiego, z muzyką K. Kurpińskiego, powst. 1815, wyst. 1816 w Warszawie (16IV) i Lwowie (22 X), wyd. we Lwowie 1821. Imitatorska wersja —» Cudu mniemanego W. Bogusławskiego, zachowuje gł. elementy...

KAMIŃSKI IRENEUSZ GWIDON

KAMIŃSKI IRENEUSZ GWIDON, ur. 1 III 1925 w Gnieźnie, prozaik, publicysta. Studia polonist. ukończył na Uniw. Pozn. (1950). Początkowo dziennikarz w „Gazecie Pozn.", od 1953 w Szczecinie, 1953-55 kier. działu lit. tygodnika „Ziemia i Morze" i współpracownik in. pismszczec., wydawca almanachu Szczecin...

Notatka z lektury A. Kamiński „Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza”

Samorządność- zasada, która postuluje doprowadzenie wychowanka do samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, czyli do aytodyscypliny jako formy wyższej od zasady karności zewnętrznej, wychowującej na podstawie posłuchu i uległości. O samorządności w grupie mówimy wtedy, gdy grupa potrafi realizować zasady samodzielności i autodyscypliny. Samodzielność i autodyscyplina prowadzi do powstania jej autonomiczności, co sprawia, że członkowie grupy ...