Kamienica

Czytaj Dalej

POWIEŚĆ PRAWDZIWA O NAROŻNEJ KAMIENICY W KUKUROWCACH

W 16 rozdziałkach opowiedział pisarz dzieje Polski jako historię kamienicy „narożnej" (z racji położenia geogr. Prawdziwa powieść o kamienicy narożnej w Kukurowcach brak w ogóle ostatniego rozdziału.

Kamienica „Pod Gwiazdą"

Uroku kamienicy przy­sparza kamienny portal z dębowymi drz­wiami. Przez krótki okres właścicielem kamienicy był Kallimach, wychowawca synów Kazimierza Jagiel­lończyka.

Kamienica

kamienicy miejskiej dwu- lub trzytraktowej,niekiedy bardzo wąskiej (szer.