Kameralne

Kameralne

Czytaj Dalej

ROMANTYZM - Muzyka kameralna

Wyrazem wpływu pieśni na dzieła kameralne Mendelssohna są ich kantylenowe tematy, w kilku przypadkach części wolne noszą tytuł Canzonetta. W zakresie ilości i różnorodności dzieł kameralnych wyróżnia się twórczość Brahmsa.

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Gatunki kameralne

Sztuka kształtowania continuum formy w sonacie kameralnej polega na wzajemnym współdziałaniu instrumentów w toku utworu i unikaniu sytuacji, w której jeden z nich wyłącznie opanowałby dzieło.

Klasyczna muzyka kameralna

Muzyka kameralna (musica da camera) wywodzi swoja nazwe z camera — dworskiejkomnaty. Z czasem przeciwienstwem muzyki kameralnej stała sie ju nie muzyka teatralnaczy koscielna, lecz muzyka koncertowa, bogato obsadzana instrumentami czy chórami.