Kalendarz rzymski

Kalendarz rzymski

Czytaj Dalej

TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ

1.  Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb życia nacechowany umiarem.

2.  Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie.

3.  Większość rzeźb greckich powstała w związku z potrzebami religijnymi, wykonywano posągi wielkich bóstw, płaskorzeźb zdobiących...

Wzrost imperium rzymskiego

Państwo rzymskie urosło szybko i jakby spontanicznie; naród rzymski został wciągnięty niespodzianie w ogromny eksperyment administracyjny.

Życie codzienne w dobie wczesnego cesarstwa rzymskiego

Lecz ani Pokój Rzymski, ani władztwo dynastii Han nie obejmowały jednolitej cywilizacji na swych olbrzymich obszarach.

Rozwój idei religijnych za cesarstwa rzymskiego

Typowe miasto z czasów pierwszych cesarzy rzymskich posiadało mnóstwo  świątyń wszelkiego rodzaju bogów. Z obawy przed bałwochwalstwem nie chcieli nawet oddawać czci sztandarom rzymskim.

Typowe cechy sztuki greckiej, hellenskiej i rzymskiej

Domy, w których GRECY byly budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb zycia nacechowany umiarem.

Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze swiatynie.

Wiekszosc rzezb greckich powstala w zwiazku z potrzebami religijnymi, wykonywano posagi wielkich bóstw, plaskorzezb zdobiacych swiatynie, nagrobków...

Kalendarz

Kalendarz gregoriański - zreformowany kalendarz juliański, w którym długość roku kalendarzowego jest większa od długości roku zwrotnikowego tylko o 26 sekund.

Chrześcijaństwo a tradycja grecko - rzymska

– sobór w Halcedonie - doszło do rozpadu kościołów grecko – rzymskich przyczyną były spory chrystologiczne, które były pretekstem do odmiennych tradycji kulturowych rezultatem zderzenia mistycyzmu z tradycją filozoficzną stał się podział chrześcijaństwa (kościoły przedhalcedońskie i halcedońskie)

Rodziny adopcyjne - Dwa rodzaje przysposobienia w prawie rzymskim

adoptio – adoptować można było tylko osobę podlegającą władzy ojca rodziny, a czynność tą dokonywano za pomocą przejścia władzy nad dzieckiem z jednej osoby na drugą i odstąpienia prawa rodzicielskiego przed sądem. Oznaczało to, iż najpierw rodzony ojciec sprzedawał syna, a następnie w...

KALENDARZ i kłopoty związane z rachubą czasu

W większości przypadków kalendarz opierał się na jednym z dwóch okresowych zjawisk astronomicznych: na cyklu zmian faz Księżyca (kalendarz księżycowy), lub na widomej wędrówce Słońca i cyklu zmian pór roku (kalendarz słoneczny).

SPOŁECZEŃSTWO RZYMU. USTRÓJ REPUBLIKI RZYMSKIEJ

b) urzędy - urzędnicy wyżsi ˇ 2 konsulów - dowódcy armii, namiestnicy ważnych prowincji, zwoływali zgromadzenia i senat, mięli inicjatywę ustawodawczą, ich kadencja trwała 1 rok ˇ cenzorzy - listy senatorów, spis obywateli, finanse państwa ˇ pretorzy - przewodniczyli sądom - urzędnicy niżsi ˇ etylowie - igrzyska, porządek w mieście, rozdawnictwo zboża ˇ kwestorzy - administracja finansami państwa i armii ˇ dyktator - urząd pełniony ...

CESARSTWO RZYMSKIE OD I DO II WIEKU N.E.

1. Po śmierci Cezara nastąpiła walka między współpracownikiem Cezara Antoniuszem i adoptowanym synem Cezara Oktawianem.

2. Formy cesarstwa

a) pryncypat

b) dominat

c) zalety nowego ustroju cesarstwa

- zależność urzędników od władzy

- stabilność systemu władzy

- stworzenie silnej armii

-...

Historia cesarstwa rzymskiego i jego ustroju

W długoletnich walkach rzymska armia potwierdziła swoją wyższość nad sąsiadami. Po zakończeniu walk, nowy cesarz ogłosił pokój w całym świecie rzymskim (pax roma - pokój rzymski).

Historia imperium rzymskiego

Zasię z rodu Askania-Jula, syna Eneaszowego, narodzi się Cezar, władca, który sławą gwiazd sięgnie i między niebianami zasiędzie, a państwo rzymskie rozszerzy swe granice aż po krańce świata.

Kryzys i upadek Imperium rzymskiego

W 378 r w bitwie pod Adrianopolem wojska rzymskie przegrały bitwę z barbarzyńcami Ostatnim cesarzem który kierował całym imperium był Teodozjusz Wielki.

Kultura Rzymska

Jednym z istotnych przywilejów obywateli rzymskich było to, że podlegali rzymskiej procedurze sądowej. Bogów rzymskich zaczęto utożsamiać z bogami greckimi.

Kultura Rzymu - Prawo Rzymskie

Rzymianie bardzo dobrze rozwinęli prawo. Zawdzięczamy im dokonanie istotnego postępu na drodze ku ogólniejszemu formowaniu przepisów prawnych. Silne powiązanie prawników z praktyką, bogata kilkuwiekowa tradycja prawoznawstwa spowodowały, iż, choć Rzymianie nie stworzyli zamkniętego systemu norm prawnych...

Monarchia karolińska - Odnowienie cesarstwa rzymskiego

W 800 r papież Leon III koronował Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego.

Najważniejsze daty z historii Cesarstwa Rzymskiego

753r p.n.e.- powstanie Rzymu

753-509r p.n.e.- monarchia

509-30r p.n.e.- republika

30rp.n.e.-476r n.e.- cesarstwo

V w-264r p.n.e.- podbijanie Italii

264r p.n.e.- wybuch pierwszej Wojny Punickiej

241r p.n.e.- pokój po pierwszej wojnie punickiej

218- wybuch II wojny punickiej

216r p.n.e.- bitwa pod...

Początki cesarstwa rzymskiego

- uchodzi za formalny początek nowej formy rzymskiej państwowości - cesarstwa ) Były dwa filary rządów i panowania cesarzy rzymskich : a) naczelne dowództwo sił zbrojnych , b) uprawnienia trybuna ludowego.

Początki Cesarstwa Rzymskiego - "Komedia republiki"

Oktawian wiedział jak bardzo senatorowie i nie tylko oni przywiązani są do republiki. Więc przebudował ustrój tak aby zapewnić sobie władzę i jednocześnie zachować pozory republiki. Jego wrogowie nazwali to "komedią republiki", ale jednocześnie była to bardzo udana forma rządów.