Kafary

Większość używanych współcześnie kafarów ma młot napędzany maszyną parową, sprężonym po­wietrzem bądź silnikiem Diesla. Kafary pojedynczego działania używają napę­du do wzniesienia młota na pewną wysokość.