Kadłubek

Czytaj Dalej

Recenzja książki Jacka Banaszkiewicza Polski dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka.

Jacek Banaszkiewicz urodził się w 1947 roku.Ukończył studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.Doktoryzował się w roku 1976,a habilitował w 1984.Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Uniwersytetu w Warszawie gdzie pracuje w zakładzie historii średniowiecznej jak również w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.Jego zainteresowania badawcze to tradycje fabularno-mitologiczne wcześniejszego średniowiecza ...

WINCENTY, mistrz Wincenty, Wincenty zw. Kadłubkiem

WINCENTY, mistrz Wincenty, Wincenty zw. Kadłubkiem, ur. ok. 1150 w Kargowie pod Stopnicą (?), zm. 8 III 1223 w Jędrzejowie (tamże pochowany), kronikarz. Pochodził z rodziny rycerskiej. Studia na uniw. paryskim lub bolońskim pozwoliły mu zdobyć szeroką erudycję i poznać dzieła myślicieli tzw...

Błogosławiony Wincenty Kadłubek

Bł. Wincenty Kadłubek, biskup, zakonnik (1160 - 1223). Urodził się w Karwowie pod Opatowem. Pochodziłz rodu Porajów herbu Róża. Studiował w Paryżu i Bolonii. Przyjął święcenia jako kapłan diecezjikrakowskiej. Mając 34 lata objął prepozyturę w kolegiacie sandomierskiej. W roku 1203 został biskupemw...