Św. Justyn Męczennik

Przewidując pragnienia Justyna, pyta dalej starzec, czy platonizm możezaspokoić życzenie Justyna, czy będzie się mogło spełnić to, na co Justyn czeka,czy człowiek sam, bez pomocy Boga, może Go oglądać.

JUSTYN I TENDENCJA HARMONIZUJĄCA

Zresztą mamy wrażenie, że Justyn bez większego przekonania odwołuje się do proroctw pogańskich: wspomina o nich mimochodem, po prostu żeby w tym zestawieniu z rzeczami znanymi proroctwa żydowskie, na których głównie opierają się jego wywody, wydały się poganom bardziej prawdopodobne.

Święty Justyn

Justyn, filozof i męczennik (+ ok. Justyn to najważniejszy apologeta chrześcijaństwa w II wieku.

Justyn Męczennik

Euzebiusz znał ponadto traktaty Justyna O monarchii Boga oraz Przeciw Marcjonowi. Mowa do Greków, zachowana pod imieniem Justyna, nie jest jego dziełem.