Jozafat Bułhak

Jozafat Bułhak

Czytaj Dalej

BUŁHAK JOZAFAT OSBM abp.

Imię chrzestne Ignacy, ur.20 IV 1758, zm. 23 II 1838 w Petersburgu, metropolita unicki.

W 1774 wstąpił do zakonu; po studiach w rzym. KolegiumRozkrzewiania Wiary uzyskał doktorat z prawa i teologii orazprzyjął 1785 święcenia kapł.; 1790 otrzymał sakrę biskupią i zostałkoadiutorem pińskim z tytułem...

BARLAAM I JOZAFAT

Śrdw. romans religijny, prawdop. schrystianizowana wersja dziejów Buddy, spisana w dziełach św. Jana z Damaszku, zakonnika żyjącego w VIII w. Zamieszczona w Żywotach świętych Symeona Metafrasta, słynnego hagiografa bizantyjskiego, uzyskała wielką popularność.

Treścią romansu jest nawrócenie...

BARLAAM i JOZAFAT (Joazaf)

Bohaterowie średniow. powieści hagiograficznej Historia budująca lid) Żywot B. i J.

Treścią powieści, będącej chrzęść, wersją ind. legendy o Buddzie,wzbogaconą apologia Arystydesa z Aten, są dziejekrólewicza ind. Jozafata (wg hipotezy imię J. wywodzi się z ind.terminu Bodhisattwa-Budda), który pod...

BRAŻYC JOZAFAT OSBM

ur. 1635 w Wilnie, zm. 12 111683 w Witebsku, Kaznodzieja, duszpasterz.

Wstąpił do zakonu w Byteniu, teologię studiował w kolegiumjez. w Mińsku i w alumnacie pap. w Braniewie. Był przełożonymklasztorów w Chełmie, Mińsku, Połocku i Witebsku. Słynął jakokaznodzieja, gorliwy apostoł unii brzeskiej...

BUŁHAK JERZY OSBM bp. unicki

ur. ok. 1697 na Białorusi,zm. 12 III 1769 w Chrapinie (k. Pińska).

W 1713 wstąpił do zakonu; studiował w Żyrowicach, a nast.w Rzymie; 1721 wyświęcony na kapłana; po śmierci bpa włodzimiersko-brzeskiego K. Stołpowickiego-Lebieckiego (1730),którego był sekretarzem osobistym, osiadł w Supraślu; w...

Święty Jozafat Kuncewicz

hebr. imię biblijne Jehoszafat - “Jahwe sądzi”.Św. Jozafat Kuncewicz, biskup, męczennik. Jan urodził się w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. Pochodziłz rodziny mieszczańskiej. Wysłany do Wilna, aby przysposobił się do zawodu kupieckiego, zetknąłsię tam ze sprawą unii. W 1604 r. przyjął habit...