Charakterystyka sysytemu opiekuńczo-wychowawczego Henryka Jordana.

Henryk Jordan urodził się 23 lipca 1842 roku w Przemyślu jako syn Bonifacego Jordana i Salomei z Wedrychowskich. Jordan: O zabawach młodzieży- odczyt, "Przewodnik Higieniczny"- Organ Towarzystwa Opieki Zdrowia 1891, Nr.

Park dr Jordana w Krakowie

Znaczną część swojej aktywności Henryk Jordan poświęcał zagadnieniom wpływu higieny na stan zdrowotności polskiego społeczeństwa. Jordan został mianowany profesorem nadzwyczajnym położnictwa i ginekologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

JORDAN. Fantazja dramatyczna

Sowiński 1884); zawarł w niej autor dalszy ciąg dziejów Jordana, który od słów przejść miał do czynów, dając jedyną w literaturze krajowej ocenę wypadków 1846 ze stanowiska klasowego.

Błogoslawiony Jordan z Saksonii

Jordan - rzeka biblijna; yarad - spadać, pędzić w dal. Jordan z Saksonii, zakonnik, kapłan. Jordan utonął 12/13?

JORDAN (1)

Jordan w kośc. rzece w Święto Epifanii (Trzech Króli); od nazwy rzeki Jordan.

STOJOWSKI JORDAN ANDRZEJ

STOJOWSKI JORDAN ANDRZEJ, ur.

JORDAN (2)

Pierwszy biskup w Polsce od 968 do 984, wymieniany jako biskup poznański, ale prawdop. jeszcze na statusie misjonarza papieskiego, który, wg określenia kronikarza nm. Thietmara, „bardzo się pocił", aby polskie owieczki natchnąć duchem chrześcijaństwa.

CÁTALA, Catalani JORDAN OP

ur. w 2. poł. XIII w.w Sévérac-le-Château (Lotaryngia), zm. 1336 (?) w Kolam(pd.-zach. Indie), Misjonarz.

Pracował najpierw jako misjonarz w Persji; 1320 zamierzałz 4 franciszkanami udać się do Chin; franciszkanie 11 IV 1321po zmuszeniu ekipy do lądowania w Thana (k. Bombaju) ponieśliśmierć męczeńską...