Jon obojnaczy

Jon obojnaczy

Jon obojnaczy (amfijon, zwitterjon, jon dwubiegunowy, związek dipolarny) – cząsteczka zawierająca równą liczbę grup zjonizowanych o przeciwnych ładunkach, w związku z czym sama nie jest naładowana dodatnio ani ujemnie. Przykładami związków, które mogą przechodzić w stan jonów obojnaczych, są aminokwasy, jak glicyna lub...

Czytaj Dalej

ARASON JON bp.

oraz patronował Jonowi Matthiassonowi w założeniu 1535 pierwszej drukarni w Islandii.

JON

Atom pierwiastka powiększony o elektron (anion) lub pomniejszony oelektron (kation), co w zasadniczy sposób zmienia jego właściwościwykorzystywane w różnych metodach leczenia -> PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO.

Przenikanie jonów

Jony są przechowywane w postaci rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych związków, które są roznoszone po całym organizmie z prądem krwi lub biorą udział, jako stężone źródło jonów, w dalszych reakcjach w miejscu wniknięcia.