JOANNA D'ARC

Święta Joanna dramat hist. Joanna na stosie, fr. Joanna d'Arc dramat liryczny (Mediolan 1845) Verdiego, libretto: T. Postać Joanny odtwarzała Geraldina Farrar (1918) w wersji Cecila B.

Święta Joanna d’Arc

Joannę kanonizował papież BenedyktXV. Joanna jest patronką Francji, Orleanu, a także telegrafu i transmisji radiowych. Joanna przedstawiana jest jako dziewczyna w złotej zbroi na koniu.

Joanna d' Arc. Klęska Anglików

Puszczona przez swego króla, który nie zrobił nic, by ją uwolnić, Joanna, od dawna postrzegana przez przerażonych Anglików za czarownicę, została w Rouen postawiona przed sądem złożonym z oddanych nowym władzom duchownych, na czele z bp Beauvais.

Święta Joanna de Valois

Joanna de Valois, księżna. Joanna pozbawiona tytułu królewskiego otrzymała księstwo Berry.

Błogosławiona Joanna Maria de Maillé

Joanna Maria de Maillé, wdowa (1332 - 1414). Joanna osiadła w Lours, w skromnym mieszkaniuprzylegającym do klasztoru franciszkanów.

Święta Joanna Franciszka Frémyot de Chantal

Joanna Franciszka Frémyot de Chantal, baronowa, wdowa, zakonnica (1572 - 1641). Joanna, zapewniwszy przyszłośćdzieciom, opuściła Dijon.

CESARZEWICZ KONSTANTY I JOANNA GRUDZIŃSKA, czyli Jakubini polscy

CESARZEWICZ KONSTANTY I JOANNA GRUDZIŃSKA,czyli Jakubini polscy, powieść J.

KULMOWA JOANNA

KULMOWA JOANNA, ur.

HAŁACIŃSKA JOANNA CP

Niździńska, Matka Józefa Joanna H.

BOBROWA Joanna

Właśc. Bóbr-Piotrowicka z Morzkowskich, 1807-89, przyjaciółka Słowackiego i Krasińskiego, matka Ludwiki i Zofii.

Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi,

Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci,

To każdy kwiatek powie wiersze Zosi,

Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.

J. Słowacki, W pamiętniku Zofii...

Papieżyca JOANNA

Mityczna kobieta, która wg legendy śrdw. miała być w IX w. papieżem po Leonie IV, a przed Benedyktem III. Była rzekomo pochodzenia ang., choć urodzona w Niemczech. Po ucieczce w męskim przebraniu do Grecji z kochankiem, zakonnikiem benedyktyńskim, przeniosła się do Rzymu, gdzie została kardynałem...

ŻUBROWA Joanna

ok. 1790-1859, Żołnierz, służyła w wojsku Księstwa Warszawskiego od 1807, podczas wojny w 1809 odznaczyła się przy zdobyciu Zamościa na Austriakach, otrzymała stopień sierżanta i krzyż Virtuti Militari. Bohaterka powieści Huragan (1902) Wacława Gąsiorowskiego.

GAJEWSKA JOANNA

Zjawisko, opisane w wielupublikacjach w prasie krajowej i zagranicznej oraz w książkach, polegałona okresowym przemieszczaniu się, często z dużą siłą i szybkością,różnych przedmiotów, w tym ciężkich mebli w mieszkaniu Gajewskiej Joannyi w innych miejscowościach, w których ona przebywała.

ŻUBROWA Joanna (1786 - 1852), żoł. poi.

Ur. w Berdyczowie. W 1808 wraz z mężem, Maciejem Żubrem, przedostała się z Wołynia do Ks. Warszawskiego i wstąpiła jako żoł. do 2 pp., ukrywając, że jest kobietą. Odznaczyła się w 1809 podczas szturmu Zamościa. Przeszła następnie do 17 pp., w którym jej mąż został ppor. Brała udział w...