Język pahlawi

Język pahlawi (język średnioperski) - język z podrodziny irańskiej języków indoeuropejskich, używany w okresie dynastii sasanidzkiej. Następca języka staroperskiego. Nazwa wywodzi się od słowa "Pahlaw", które oznacza Partię i pierwotnie oznaczała jeden z alfabetów, używanych na terenie Persji. Język ten był używany od III w. p.n.e. do IX w. n.e. Ogólnie przyjmuje się, że w jego historii można...

Czytaj Dalej

BIBLIJNE JĘZYKI

Języki oryginalnego tekstu -> Biblii:hebr., aram. i gr. (-* Biblia III).

1. Językiem ST jest zasadniczo hebr., z wyjątkiem niektórychksiąg deuterokan. (-> kanon Pisma Św.), napisanych lub zachowanychw języku gr., dodatków do Dn i Est, przekazanych również w tym języku, oraz części Dn i Ezd napisanych...

FILOZOFIA JĘZYKA - PROBLEMATYKA

Autonomiczność przedmiotu f.j.,jej metody oraz odrębność od logiki, semiotyki i nauk empirycznycho języku nie są dostatecznie wyraźne. Związek gramatykiz filozofią obecny jest już w dialogach platońskich;uwyraźnił go w średniowieczu Jan z Salisbury, głosząc, żekolebką filozofii jest...

Materialy do nauki z UE

1.3 Powst. i dorobek Rady Europy- Data powst. 5.05.1949r.. w Londynie , Podstawy traktatowe: statut Rady Europy z 5.05.1949 r.. RE powołana do życia przez 10 państw: Frań., W.Bryt., Belgie, Holan., Luksemb.,Danłe Irlandie, Włochy, Norwegie, Szwecje. Obecnie w skład RE wchodzi 41 państw i obejmuje ona też państwa Eur. Srodk.i Wsch., łącznie z Rosją. Celem RE jest osiągnięcie większej jednomyślności między członkami dla ochrony i realizacji ideałów i zasad ułatwiających ...

Napisz krótki felieton do gazetki szkolnej pod tytułem: Język jest moją matką.

Od tysiecy lat kamieniem wegielnym dla wszystkich cywilizacji był ich jezyk. Wszyskie antyczne kultury opieraly się na mowie i pismie. Każdy z dialektow ksztaltowal się latami, a czasami nawet wiekami. Podstawowym elementem odrozniajacym wszyskie nacje jest zasob ich slow. Moim zdaniem ,jezyk jest moja matka. Postaram się poprzec te teze waznymi argumentami. Mowe mojego kraju poznaje od malego. Dzieki niej mogę przekazywac innym moje mysli i opowiadac co widzialem .Pozwala mi ona ...

W obronie głuchoniemego. Rozważania terminologiczne

Tytuł artykułu nie pochodzi od autora. Został zaczerpnięty z innej pracy - W obronie głuchoniemego - jego nazwy i jego mowy migowej, napisanej przed ponad 30 laty przez Kazimierza Głogowskiego. Została ona opublikowana jako rozdział w skrypcie "Rehabilitacja głuchych" pod redakcją Zbigniewa Skrockiego (PZWL 1963), przeznaczonym dla lekarzy i nauczycieli. Treścią wspomnianego rozdziału były rozważania na temat zastępowania terminu głuchoniemy przez termin głuchy, zdaniem ...

Jakie funkcje pełni język?

Wszystkie podziały funkcji językowych wywodzą się z klasycznego podziału funkcji znakowych K. Biichlcra. Każda wypowiedź odnosi się do rzeczywistości (funkcja symboliczna), wyraża stan psychiczny i uczucia nadawcy (funkcja ekspresy wna) i wywołuje określone reakcje odbiorcy, mając wpływ na jego...

„BOGURODZICA” - JĘZYK „BOGURODZICY” NA TLE ŚREDNIOWIECZNYCH ZABYTKÓW JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

O czasie powstania utworu można wnioskować także na podstawie archaizmów językowych i form, o których ma się prawo sądzić, że pochodzą z odległej epoki, a z czasem wyszły z użycia i zostały zapomniane. Wśród wyrazów zawartych w Bogurodzicy najciekawsze są trzy: bogurodzica, bożyc, dzieła.

Wyraz...

HISTORIA JĘZYKA

 

HISTORIA JĘZYKA

POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

Językjgplski należy do grapy języków slowia,ńskidu,W językach tych obserwujemy wiele podobieństw zarówno pod względem podstawowego zasobu słownictwa, jak i budowy gramatycznej. Zauważyć to możemy, porównując wyrazy i formy gramatyczne z różnych...

Mikołaj Rej (1505-1569)

Mikołaj Rej urodził się w Żurawnie pod Haliczem, jako syn zamożnej rodziny ziemiańskiej. W dzieciństwie i młodości uczęszczał do różnych szkół, ale niewiele się w nich nauczył, gdyż bardziej niż nauka pociągały go zabawy i wesołe towarzystwo. Dopiero jako młodzieniec na dworze Andrzeja...

Marketing w Internecie

 

CD-ROM, Internet, telewizja kablowa, interaktywna i cyfrowa wymuszają zmianę języka i kształtu reklamy. Niebawem twórcy kampanii promocyjnych będą musieli sprzedawać informacje, a nie jak dotychczas - emocje. Czeka nas zmierzch kampanii globalnych i renesans lokalnych. Już niedługo światowa sieć...

STRUKTURA JĘZYKA

Nie wchodząc w szczegóły i pomijając bardziej specjalne ujęcia, moŜna ogólnie określić język jako szczególny system znaków konwencjonalnych lub szczególnie zbudowany kod wielosemowy, o podwójnej artykulacji. Znaki językowe są diakrytyczne, tzn. róŜnicują się na podstawie pewnego zespołu...

Język

Język (lingua s. glossa) tworzy gruby fałd mięśniowy pokryty błoną śluzową. Ma on dużą ruchomość oraz zmienność kształtu i może wypełniać jamę ustną na całą jej długość i szerokość. Przy zamkniętych ustach język od przodu dotyka do zębów siecznych, u góry przylega do...

Rola podręcznika oraz innych źródeł wiedzy w procesie kształcenia

- Funkcje podręczników:

Funkcje podręcznika według Kupisiewicza: informacyjna, ćwiczeniowa, motywacyjnaFunkcje podręcznika według Okonia:-informacyjna-badawcza- podsumowanie na koniec-praktyczna- ćwiczenia, zadania, pytania na myślenie-samokształceniowaForma, styl, język podręcznika: język odpowiedni...

Pedagodzy ze znajomością języka niemieckiego

O tym, że naszym zachodnim sąsiadom brakuje wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym ostatnio jest dość głośno. Okazuje się jednak, że Niemcy cierpią również na deficyt pracowników oświaty – w tym nauczycieli w przedszkolach.

W Niemczech każde dziecko powyżej 3 roku życia może...

Na czym polega praca logopedy?

Dzieci autystyczne, głuche i mające problemy z uczeniem się, podobnie jak dzieci mocno jąka­jące się, mogą liczyć na pomoc logopedy. W nie­których przypadkach wada ujawnia się tuż po uro­dzeniu; w innych defekty fizyczne stają się widoczne dopiero w późnym dzieciństwie. Zawsze jednak obowiązuje...

MRONGOWIUSZ, Mrongovius, Mrągowiusz, KRZYSZTOF CELESTYN

MRONGOWIUSZ, Mrongovius, Mrągowiusz, KRZYSZTOF CELESTYN, ur. 19 VII 1764 w Olsztynku, zm. 3 VI 1855 w Gdańsku, językoznawca, leksykograf, tłumacz, pierwszy badacz języka i folkloru Kaszubów, obrońca języka pol. na Mazurach. Syn pastora, po studiach teol. i filol. w Królewcu został tamże nauczycielem...

Iran a literatura polska

Iran. Pierwsze odnotowane przez J. Długosza poselstwo z Iranu przybyło do Polski 1474 i datę tę przyjmuje się za początek bezpośrednich kontaktów między obu krajami. Stopniowo wraz z wytworami rzemiosła artyst., zwł. kobiercami i białą bronią, przenikała do Polski znajomość bogatej literatury...

Rozwój nauki europejskiej w XVI i XVII

W XVI i XVII wieku nastąpił gwałtowny rozwój nauki europejskiej. Dzieła wybitnych myślicieli i nowe przyrządy naukowe odsłoniły całkowicie nowy obraz wszechświata oraz miejsca, jakie zajmuje w nim człowiek. Jednak dla niektórych rewolucyjne odkrycia były trudne do zaakceptowania.

Przewrót w nauce...

CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI JĘZYK

Język słowiański stosowany w -» bizantyjskiej liturgii Kościołów prawosł. w Jugosławii (zwł. w Serbii, Czarnogórze, Bośni, Hercegowinie i Dalmacji), Bułgarii, Czechosłowacji, Polsce, Kanadzie, Stanach Zjedn., ZSRR i w krajach Europy Zach., w których wyznawcy prawosławia podlegają patriarchatowi...

CYRYL i METODY - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

Początkowo kształcili się w Salonikach, gdzie poznali język słow., a nast. w akademii ces. w Konstantynopolu, m.in. pod kierunkiem -»• Focjusza. C. studiował przede wszystkim klasyków staroż. i teologię patryst.;

ok. 847 przyjął święcenia kapł. i był bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia;...