Jezuici

Jezuici

Czytaj Dalej

Atak na jezuitów

Isaac-Joseph Berruyer, następny jezuita, dolał oliwy do ognia. Atak ze strony gallikanów miał źródło w przekonaniu, że jezuici są ostoją rzymskiej centralizacji kościelnej.

Jezuici - Informacje Ogólne

Obok trzech zwykłych ślubów zakonnych jezuici składają ślub bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Aktualnie jezuici prowadzą własne uniwersytety oraz seminaria wychowujące elitę duchowieństwa.

Walka z jezuitami

Wurabianiu opinii niemałą rolę odgrywała królewska faworyta, Antoinette Poisson de Pompadour, którejpozycję u boku króla atakowali jezuici. Hiszpania rozprawiła się z jezuitami w tym samym czasie, za Karola III (1759-1788).

Jezuici

W Polsce jezuici pojawili się w 1564 roku. Jezuici prowadzili też szeroko zakrojoną działalność wydawniczą i kaznodziejską.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Reforma katolicka i jezuici

Wyjątkowa rola w realizacji zaleceń soborowych przypadła jezuitom. Do Rzeczypospolitej jezuici zostali sprowadzeni w 1564 r.

Ignacy Loyola i jezuici

Założyciel zakonu Towarzystwa Jezusowego, Hiszpan, Inigo Lopez de Loyola (1491-1556, święty), natrudnej drodze osobistych doświadczeń doszedł do zrozumienia swego życiowego powołania. Jako oficerw wojnie hiszpańsko-francuskiej odniósł ranę podczas obrony zamku Pampeluna, długo chorował...

Jezuici

Kitowicza, jezuici cieszyli się w społeczeństwiepolskim największym szacunkiem z wszystkich zakonów.

Przyczyny i skutki rozwiązania zakonu jezuitów

 

Przyczynami rozwiązania zakonu jezuitów był zbyt duży wpływ na monarchów i próby ich zabójstw. Zaczęło się wszystko w Portugalii, gdzie w Paragwaju wybuchło powstanie Indian, o co Pombola obwiniał jezuitów. Podobnie było we Francji, Hiszpanii.

Papież Klemens XIV 1773 r. ogłosił kasację...

JEZUICI

Cel uświęca środki zdanie, którym jezuici uzasadnili swoją giętką taktykę; ono m. uczyniło z jezuityzmu dla wielu symbol działania obłudnego i podstępnego.

ANGIELSKIE PANIE, jezuitki, Instytut Maryi (Institutum BMV)

Żeńskie zgrom, religijne oparte na regule św. Ignacego Loyoli, zał. 1609 w Saint-Omer (Belgia) przez M. Ward.

A.p., wolne od klauzury, podlegały bezpośrednio Stolicy Apost. ; celem zgrom, było prowadzenie działalności wychowawczej w szkołach, pensjonatach, początkowo tylko dla dziewcząt z rodzin...