Jezioro Głuchowskie

Jezioro Głuchowskie

Jezioro Głuchowskie (inaczej Kłuchówiec lub Głuchowiec) - jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w zachodniej części gminy Wronki, leżące na terenie Kotliny Gorzowskiej, w Puszczy Noteckiej, przy drodze wojewódzkiej nr 150. Od południowego brzegu jezioro połączone jest z jeziorem Chojno kilkumetrowym ciekiem wodnym. Około 0,5 km od północno-wschodniego brzegu zbiornika...

Czytaj Dalej

Typy jezior na świecie

Jeziora eoliczne powstają w zagłębieniach między wydmami (jeziora wydmowe), w zagłębieniach powstałych wskutek wywiewania przez wiatr skał sypkich (jeziora deflacyjne) lub ich nawiania (jeziora akumulacyjne); są zasilane prawie wyłącznie wodami atmosferycznymi lub ograniczonym dopływem wód gruntowych.

GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Niektóre jeziora są pozostałościami po dawnych zbiornikach morskich - nazywa się je jeziorami reliktowymi, lecz zaliczane są do grupy jezior pochodzenia tektonicznego.

Wody stojące - Jeziora

Do znanych jezior tego typu należą jeziora w Afryce Wschodniej, na przykład jezioro Tanganika. Jeziora śródleśne i bagienne stanowią więc szczególny typ jezior i nie należy ich utożsamiać z jeziorami zakwaszonymi przez kwaśne deszcze.

Co to są jeziora tektoniczne?

Potężny uskok tektoniczny, Rów Środkowoafrykański, również wypełniony jest sznurem jezior, do których należą między innymi Jezioro Alberta, Jezioro Edwarda, Tanganika oraz Niasa.

Co to są słone jeziora?

Dwa wielkie słone jeziora - Morze Kaspijskie oraz Jezioro Aralskie - znajdują się w południo­wo-zachodniej Azji. Jezioro Aralskie było kiedyś czwartym pod względem powierzchni jeziorem na Ziemi.

Wody stojące - Słone jeziora śródlądowe

Stanowi ono pozostałość po znacznie większym jeziorze stepowym, a koncentracja soli jest w nim tak duża, że zostało zaliczone do kategorii jezior o podwyższonej zawartości soli.

Rodzaje metamorfizmu,skały,minerały...

WAPIENIE JEZIORNE-tworzą się we współczesnych jeziorach,a jako utwory kopalne znane głównie z 3-rzędu. JEZIORA ZASTOISKOWE- iły warstwowe (wstęgowane), najdrobniejsza frakcja pyłowa i iłowa, charakterystyczna tekstura warstwowa.

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Nazwa jezioro lobeliowe pochodzi od rośliny lobelii jeziornej, która z poryblinem jeziornym, brzeżycą jednokwiatową i sitem drobnym tworzy zespół roślinny charakterystyczny dla tego typu jezior.

Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

Ze względu na różny sposób powstawania zagłębień wśród jezior polodow-cowych wyróżniamy jeziora: • cyrkowe (karowe) - niewielkie, głębokie jeziora o kolistym kształ­cie, zajmujące dno cyrku lodowcowego (dawne pola firnowe), np.

Jeziora

Fazy rozwoju i zaniku jezior: młodość: misa posiada stan pierwotny o kamienistym żwirowym lub piaszczystym dnie, ubogie we florę i faunę dojrzałość: osadzanie się mułu na dnie toni jeziornej, rozwój życia organicznego, kształt misy nieco zmodyfikowany starość: pierwotne formy misy zanikają, osady na całym dnie, rozwój flory na całej powierzchni, duże spłycenie zanik: wypełnianie głębi jeziora ...

JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

Rodzaje jezior: - tektoniczne; - wulkaniczne; - polodowcowe; - nadbrzeżne; - zakolowe; - krasowe; - zaporowe (sztuczne zbiorniki wodne).

Brazylia - Rzeki i jeziora

Liczne jeziora (gł.

Geneza i ewolucja jezior świata

Kolejne rodzaje jezior to; jeziora kosmiczne - powstałe wskutek upadku meteorytów na powierzchnię Ziemi jeziora eoliczne - powstałe w wyniku wywiania przez wiatr piasku i tworzenia mis deflacyjnych jeziora polodowcowe - powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodów i lodowców górskich - jeziora morenowe - powstałe w wyniku wytworzenia bryły lodu w zagłębieniach moreny ...

Mazury

Na trasie trzecie co do wielkości jezioro krainy i jedno z największych w Polsce - jezioro Niegocin oraz kilka jezior mniejszych, połączonych kanałami. krańcem jeziora Bełdany i jeziora Guzianka Mała śluza komorowa Guzianka, pokonująca ponad 2 m różnicę poziomu wód tych jezior.

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

Procesy zanikania jezior - tworzenie się delt i roznoszenie materiału po całej misie jeziornej - rytmiczna sedymentacja - organiczne wypełnienie się mis jeziornych 7.

Typy jezior polskich

Najwięcej jezior znajduje się w Polsce na Pojezierzach: Pomorskim, Suwalskim, Wielkopolskim, na Polesiu Lubelskim i w Tatrach. Jezior o powierzchni większej od 1 ha jest ponad 9 000, a większej od 1000 ha, 28.

Wyspa Wolin - Regulacja stosunków wodnych

Analiza regulacji stosunków wodnych dotyczy głównie obszarów zlokalizowanych w zlewni jezior Wicko Małe i Wicko Wielkie (Zalew Szczeciński).

OCHRONA ŻYWNOŚCI I WODY PRZED SKAŻENIAMI

Ten wysoce niezadowalający stan jest wynikiem odprowadzania do jezior i rzek znacznych ilości ścieków nie oczyszczonych.

Warzęcha

Największe kolonie istnieją nad Jeziorem Aralskim i w delcie Wołgi. Warzęchy potrzebują do życia wód z mulistym dnem, bez gęstej roślinności: laguny, płytkie jeziora z wodą słodką i słonawą.

Markaczka

Markaczki często dostają się w rozlane na morzu plamy oleju; później morze wyrzuca na brzeg nasiąknięte oliwą, martwe lub chore ptaki, Markaczki są ptakami lęgowymi północnej Eurazji; w tym stuleciu opuściły dużą część Finlandii, ale gnieżdżą się jeszcze miejscami na Wyspach Brytyjskich i często na Islandii wokół jeziora Myvatn.