Jetsonowie spotykają Flintstonów

Czytaj Dalej

Rynek to miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji.

Rynek to miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji. Popyt to wielkość zapotrzebowania zgłoszonego przez konsumentów przy danej cenie w danym okresie. Prawo popytu – przy pozostałych wielkościach stałych wielkość popytu będzie większa przy cenach niskich niż przy wysokich. Podaż to ilość dobra jaka jest dostarczana konsumentom przy danej cenie w danym okresie. Prawo podaży – wielkość zgłoszonej podaży jest większa przy ...

Jakie sposoby ujęcia terminu afazja dziecięca spotyka się w literaturze przedmiotu?

I. Styczck (1980), autorka pierwszego polskiego podręcznika z logopedii, z a burzeniarozwoju mowy wynikające z uszkodzenia struktur mózgowych, którenastąpiło je sz cz e przed początkiem rozwoju mowy dziecka określiła mianemalalia. Termin alalia idiophatica, wprowadzony przez wiedeńskiego lekarzaCocna (zob...

Papież spotyka się z Azją

Również Jan Paweł II zastanawiał się nad sytuacją „mniejszościową" katolicyzmu w Azji.W perspektywie zarazem religijnej i historycznej, duchowej i konkretnej, charakterystycznejdla tego papieża, pielęgnował on unitarną wizję tego kontynentu, pomimo różnickulturowych i wydarzeń dziejowych, od Bliskiego...