Jesiotr bajkalski

Jesiotr bajkalski

Jesiotr bajkalski (Acipenser baerii baicalensis) – endemiczny podgatunek jesiotra syberyjskiego opisany przez Aleksandra Nikolskiego jako słodkowodna forma Acipenser stenorrhynchus var. baikalensis. Występuje w Bajkale, głównie w północnej części jeziora. Migruje w górę rzeki Selenga w celu odbycia tarła.

Czytaj Dalej

Jesiotr zachodni

Po 1-2 latach młode jesiotry powracają do morza.

Jesiotr adriatycki

Uwagi: jesiotr adriatycki był od dawna bardzo cenioną rybą konsumpcyjną, jednak obecnie jego populacje są poważnie zagrożone - prawie nie obserwuje się już ciągów rozrodczych.

Jesiotr rosyjski

Krępe, wrzecionowate ciało tego jesiotra jest znacznie wyższe niż u pozostałych gatunków z rodzaju jesiotr (Acipenser), a pysk jest krótki i szeroki.

Jesiotr

■ Z pęcherzy pławnych jesiotrów otrzymać można żelową substancję służącą do klaro­wania wina. W XIX wieku wielkie zapotrze­bowanie na ten produkt doprowadziło do znacznego spadku liczby jesiotrów.

Jesiotr rosyjski

Należy do najczęściej łowionych jesiotrów.

Wiek ryb

Ryby niespotykanych dziś form oraz inne, podobne do dzisiejszych  żarłaczy i jesiotrów, pływały po wodach, skakały w powietrzu, myszkowały wśród wodorostów, goniły się i polowały jedne na drugie i wnosiły nowe  życie do wód naszej pustej ziemi.

Cechy przystosowawcze ryb do środowiska wodnego

u jesiotrów i niektórych rekinów, zachowała się też zredukowana szpara skrzelowa między szczękami a łukiem gnykowym, nosząca nazwę tryskawki.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ryby

u jesiotrów i niektórych rekinów, zachowała się też zredukowana szpara skrzelowa między szczękami a łukiem gnykowym, nosząca nazwę tryskawki.

Ryby - Informacje Ogólne

: jesiotr, strzebla, ciosa, kiełb, tołpyga, peluga.

Rys rozwoju rodowego czaszki

u jesiotra, dochodzi już znaczna liczba mozaikowatych skostnień skórnych pokrywających czaszkę na jej powierzchni górnej; u ryb kostnoszkieletowych i wszystkich czworonożnych czaszka chrzęstna zostaje wreszcie zastąpiona kością.

Szyp

Długość: rzadko do 200 cm; masa ciała tego jesiotra wynosi przeciętnie &-10 kg, przy maksymalnych rozmiarach powinna jednak osiągać 40-50 kg. Tryb życia: znane są 4 odmiany ekologiczne tego gatunku jesiotra.

Ochrona ryb

Należą do nich na przykład jesiotr zachodni (Acipenser sturio), który był dawniej spotykany w całej Europie i nibypłatonos (Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi) z Kazachstanu.

Ochrona ssaków morskich

Ochrona ssaków morskich jest kwestią nie cierpiącą zwłoki; za­pewne dlatego tak często pisze się o niej w prasie. Aby skutecznie chronić te zwierzęta, należy uczynić o wiele więcej, niż robi się obecnie. Pojęcie „ssak morski" odnosi się nie tylko do tych gatunków ssaków, które żyją w wodzie...

Foki

Foka bajkalska jest jedynym gatunkiem słodkowodnym i, jak sama nazwa wskazuje, żyje w jeziorze Bajkał na Syberii.

Rezerwaty Przyrody w Azji Północnej

Słynny jest rezerwat Bajkalski, obejmujący część najgłębsze­go na świecie jeziora. W jego wódach żyje wiele gatunków endemicznych, między innymi słodko­wodna foka bajkalska.

Jak powstawała Kolej Transsyberyjska?

Ukończona w 1916 roku najdłuższa, bo licząca 9198 km, linia kolejowa świata - Kolej Transsyberyjska - biegnie przez wschodnią Rosję i Syberię z Moskwy do Władywostoku. Rosjanie długo poszukiwali efektywnego sposobu dotarcia do bogatych, lecz prak­tycznie zupełnie niedostępnych obszarów Syberii...

Ogólna charakterystyka ryb

Należą do nich również, poza jesiotrami, wszystkie eurpejskie ryby słodkowodne.

Ogólna charakterystyka ryb - Kształt pyska

U ryb o górnym otworze gębowym (szczupak) żuchwa wystaje do przodu, natomiast u ryb o dolnym otworze gębowym (jesiotr, świnka) szczęka jest dłuższa od żuchwy.

Ogólna charakterystyka ryb - Rozwój larw i narybku

łosoś szlachetny, troć wędrowna czy jesiotr zachodni.