BRYKNER, Brikner JERZY OSPĘ

Imię zak. Eryk, ur.1705 w Drzymałowicach (k. Jawora), zm. 16 VIII 1760 w Głogówku(woj. opolskie), organista i kompozytor.

W 20 roku życia, ukończywszy kurs filozofii w Krumlowie(Morawy), wstąpił do paulinów na Jasnej Górze, gdzie wielelat był organistą; nast. pracował w klasztorach w Leśnej...

BUŁHAK JERZY OSBM bp. unicki

ur. ok. 1697 na Białorusi,zm. 12 III 1769 w Chrapinie (k. Pińska).

W 1713 wstąpił do zakonu; studiował w Żyrowicach, a nast.w Rzymie; 1721 wyświęcony na kapłana; po śmierci bpa włodzimiersko-brzeskiego K. Stołpowickiego-Lebieckiego (1730),którego był sekretarzem osobistym, osiadł w Supraślu; w...

CHUDZIŃSKI JERZY ks.

ur. 27 III 1875 w Michałowie (k. Brodnicy), zm. 20 IX 1939 w Tczewie, Działacz patriotyczny.

Był członkiem tajnej organizacji filomackiej w Brodnicy i 1901 został oskarżony w toruńskim procesie filomatów pom.; po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1908 święcenia kapł. i pracował...

CHWALCZEWSKI JERZY, Falczewski bp.

ur. pod koniec XV w. w ziemi kaliskiej, zm. po 15 II 1549 w Torczynie (k. Łucka).

Jako kleryk przebywał na dworze bpa wil. Jana, od którego otrzymał wiele beneficjów; 1525 został bpem pomoc, w Wilnie; 1532 był nominatem kijowskim; protegowany przez królową Bonę, otrzymał bpstwo łuckie (prekonizowany 24 IV...

DENHOFF JERZY ALBRECHT bp.

ur. 7 IV 1640, zm. 16 III 1702 w Kielcach.

Studiował w kolegium jez. w Rzymie; po powrocie, dzięki bpowi A. Olszowskiemu, otrzymał kanonię chełmińską; mianowany 1674 prymasem, Olszowski uczynił go swoim referendarzem; otrzymał też probostwo w Piotrkowie Trybunalskim oraz inne intratne beneficja;

1685...

DEWIN, De Vignes JERZY SJ

ur. 28 X 1719 w Małopolsce, zm. 5 IV 1773 w Kodniu (k. Terespola), Kaznodzieja, tłumacz, pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił 1733; ok. 1740 był nauczycielem języka franc, w kolegiach jez. w Sandomierzu i Kaliszu, a nast. przez dłuższy okres kaznodzieją.

Napisał dla szkół zak. gramatykę języka franc...

DOBSZEWICZ TOMASZ JERZY ks.

ur. 20 XII 1807 w Tryszkach (Żmudź), zm. 11 V 1881 w Żytomierzu, Teolog.

Po ukończeniu szkoły pijarów w Rosieniach wstąpił do seminarium duch. w Worniach, skąd po roku przeszedł do Seminarium Głównego w Wilnie i po studiach przyjął 1831 święcenia kapł. oraz uzyskał magisterium;

był wik. przy...

FISCHER JERZY WILHELM

ur. 21 IX 1811 w Zatomiuk. Międzychodu, zm. 14 IX 1889 w Poznaniu, historyk i kaznodziejaewang.augsb. Kościoła.

Po studiach teol. został 1835 diakonem w Kargowej k.Sulechowa i 1841 pastorem w Grodzisku Wlkp., gdziedo 1885 prowadził działalność duszpast.; 1847-48 wydawałtygodnik „Der evangelische...

GŁOGOWSKI JERZY CM

Jerzego G.

HECZKO JERZY

ur. 14 V 1825 w Łyżbicach (Śląsk Cieszyński),zm. 11 V 1907 w Ligotce Kameralnej k. Cieszyna,pastor i pisarz ewangelicki.

Po studiach teol. w Wiedniu iSzwajcarii był katechetą w szkole ewang. w Bielsku, 1852pastorem w Stadle k. Nowego Sącza, 1855 w Nowym Gawłowiek. Bochni, a od 1859 w Ligotce...

HEIDE JERZY WOJCIECH ks.

ur. 3 X 1706 w Praslitachk. Lidzbarka Warm., zm. 6 VI 1765 w Lidzbarku, historyk.

Po studiach teol. w Braniewie, 1729 przyjął tam święceniakapł. i nast. był wik.; 1737 został prob, w Grzędzie, 1745 wKwiecewie, a 1754 archiprezbiterem w Lidzbarku.

W kroniceArchivům vêtus et novum Ecclesiae...

HELWING JERZY ANDRZEJ

ur. 14 X II 1666 w Węgorzewie,zm. 3 I 1748 tamże, duchowny ewang., przyrodnik.

Studiowal 1684-86 teologię w Królewcu, a nauki przyr. wWittenberdze, Jenie i Lejdzie; od 1705 był prob, parafiiewang. w Węgorzewie, od 1725 superintendentem dystryktuwęgorzewsko-giżyckiego; badał roślinność Prus Wsch.;...

HENNIG JERZY ERNEST

ur. 29 XII 1748 w Jaworowiek. Legnicy, zm. 23 IX 1809 w Królewcu, ewang. duchowny,historyk.

Po studiach filoz.-teol. 1767-70 na uniw. w Królewcubył tam pastorem, a nast. kaznodzieją nadwornym; 1801został prof, teologii, a 1808 był rektorem uniw. w Królewcu.Prace z dziejów Prus i ich związków z Polską...

HULEWICZ JERZY

ur. 4 VIII 1886 w Kościankach k.Wrześni, zm. 1 VII 1941 w Warszawie, dramatopisarz, prozaik,malarz, grafik.

Studiował filologię na UJ, malarstwo wkrak. Akademii Sztuk Pięknych (1904-06), a nast. w Paryżu(1907-10) i Monachium (1913). Uwagę krytyki zwrócił Dialogamiestetycznymi (Pz 1910).

Wraz z bratem...

HYLZEN JERZY MIKOŁAJ bp.

ur. 6 XII 1692, zm. 24 IV1775 w Warszawie, tłumacz, wydawca, teolog.

Pochodził ze spolonizowanej rodziny inflanckiej; po święceniachkapł. był prob, w Dyneburgu, kanonikiem, od 1738kanclerzem w kapitule wil.; sprawował urzędy regenta kancelariiwielkiej koronnej (1738) i pisarza wielkiego litew.(1740); 1745...

IGNACY JERZY V SZELHUT bp.

ur. 1818 w Aleppo,zm. 8 XII 1891 w Szarfeh, patriarcha syryjskokatolicki.

Studiował w kolegium Kongr. Rozkrzewiania Wiary (Urbanianum)w Rzymie; 1862-74 był bpem Aleppo i 1864-66administratorem patriarchatu; wybrany 21 XII 1874 patriarchą,przeniósł stolicę patriarchatu do Szarfeh; troszczył się odyscyplinę...

JANOSIK Jerzy (Jura Janośik) (1688 - 1713)

Pożegnanie w kosodrzewinie

Zbójnik tatrzański, działał przez półtora roku, głównie na terenie Słowacji (Liptów,Orawa). Ujęty w marcu 1713 roku, został skazany na śmierć i powieszony na haku zażebro w Liptowskim św. Mikularzu. Ten standardowy w owych czasach sposóbrozprawiania się z rozbójnikami...

KOSIŃSKI Jerzy (1933 - 1991)

oprzenosinach Jerzego, Urszuli i jej dwójki dzieci na Florydę.

KRZYSZTOŃ Jerzy (1931 - 1982)

Z drugiego brzegu

Pisarz. Jako dziecko przeszedł tułaczy szlak od Kazachstanu, przez Indie poAfrykę. Mając trzynaście lat stracił rękę. Autor wybitnych powieści Wielbłąd na stepie,Krzyż Południa, a przede wszystkim Obiadu, w którym wstrząsająco opisał własnezmaganie się z chorobą psychiczną...

ZAWIEYSKI Jerzy (1902 - 1969)

Jak napisał Andrzej Friszke w eseju Triumf i śmierć JerzegoZawieyskiego: "Umieranie Zawieyskiego trwało bardzo długo.