Jerzy Woźniak (dziennikarz)

Jerzy Woźniak (ur. 1950) – polski dziennikarz i tłumacz, autor ponad 300 artykułów i kilku książek na temat uprawy i pielęgnacji roślin (od ponad 20 lat). Jest jednym z nielicznych w Polsce znawców sukulentów. Kaktusami zajmuje się od ponad 30 lat – zaczął od kolekcjonowania okazów, a później zajął się badaniami na Wyspach Kanaryjskich i w Północnej Afryce. W swoim dorobku, oprócz swych...

Czytaj Dalej

DOBRZAŃSKI JAN

DOBRZAŃSKI JAN, ur. 1820 w Czarnej pod Sanokiem, z m .29 V 1886 we Lwowie, dziennikarz. Syn leśniczego, przerwał1841 studia na Uniw. L w o w . i rozpoczął pracę dziennikarskąw „Gazecie Lwow." i „Rozmaitościach"; współpracował z >„Dziennikiem M ó d Paryskich", który redagował od 1847.W p ł y w o w y ...

KONTAKTY INSTYTUCJONALNE Z DZIENNIKARZAMI ORAZ ORGANIZACJA IMPREZ SPECJALNYCH - KONTAKTY BEZPOŚREDNIE Z MEDIAMI

Jedną z takich publiczności są dziennikarze. Ich rola jest o tyle ważna, że stanowią nie tylko część opiniipublicznej, jak każdy członek danej społeczności, ale są również pośrednikiem między organizacją a innymi grupamiludzi. Z dziennikarzami można utrzymywać kontakty pisemne lub bezpośrednie...

KONTAKTY INSTYTUCJONALNE Z DZIENNIKARZAMI ORAZ ORGANIZACJA IMPREZ SPECJALNYCH - IMPREZY SPECJALNE Z ZAKRESU PUBLIC RELATIONS

Kontakt bezpośredni jest ważny nie tylko w przypadku media relations. Przedsiębiorstwo może wpływać bezpośredniona każdą istotną dla niego grupę otoczenia. Służą temu wydarzenia specjalne.

Zalety imprez specjalnych to:

- możliwość działania ukierunkowanego na wybrane osoby, a nie tylko na całą...

JERZY VI (1895-1952) - król Wielkiej Brytanii

Jerzy VI stał się dla społeczeństwa brytyjskiego symbolem walki o wolność.

SYMBOLE W „WESELU”

Po koniec aktu I młoda para zaprasza na wesele chochoła, który przybywa. Jest on twórcą urojeń. W utworze tym występują trzy rodzaje symboli:

1.  rzeczy

2.  postaci

3.  sceny

Chochoł rzuca czar na zebranych, budzą się w nich ukryte uczucia. Uosobienia utajnionych pragnień.

Widmo

Stańczyk...

Historia, a współczesność w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

Stanisław Wyspiański, najwybitniejszy przedstawiciel Młodej Polski, w swoich dramatach często podejmował zagadnienie wyzwolenia narodu. Jest ono także widoczne także w "Weselu". Inspiracją do napisania utworu były autentyczne wydarzenia, mianowicie zabawa weselna w podkrakowskiej wsi Bronowice po ślubie...

Dziennikarz – Rudolf Starzewski

Dziennikarz – Rudolf Starzewski (1870-1920), z którym Wyspiański zetknął się podczas studiów, współpracownik konserwatywnego dziennika krakowskiego „Czas” – jest postacią zdolną do właściwej oceny sytuacji narodowej. Posiada dużą wiedzę i intuicję, cechuje się inteligencją i analityczną oceną...

Potępienie prawne a potępienie moralne

Wprawdzie uznaje się za prawdę oczywistą, że moralność przenika prawo, że oceny moralne wpływają na tworzenie prawa i odgrywają znaczącą rolę w procesie jego stosowania.Zgodnie z jednym z ogólnych ustaleń sformułowanych na podstawie wielu wcześniejszych badań potępienie prawne pewnych zachowań...

Symbol i jego rola w Młodej Polsce na podstawie utworu "Wesele" S. Wyspiański

Pod koniec aktu I młoda para zaprasza na wesele chochoła, który przybywa. Jest on twórcą urojeń. W utworze tym występują trzy rodzaje symboli:

1. rzeczy

2. postaci

3. sceny

Chochoł rzuca czar na zebranych, budzą się w nich ukryte uczucia. Uosobienia utajnionych pragnień.

Widmo

Narzeczony Marysi...

ANDRZEJEWSKI JERZY

ANDRZEJEWSKI JERZY, ur.

SADURA JERZY

SADURA JERZY, ur.

BANDTKIE JERZY SAMUEL

BANDTKIE JERZY SAMUEL, ur.

BOCK JERZY

BOCK JERZY, ur.

BRAUN JERZY

BRAUN JERZY, ur.

BROSZKIEWICZ JERZY

BROSZKIEWICZ JERZY, ur.

CIEŚLIKOWSKI JERZY

CIEŚLIKOWSKI JERZY, ur.

CZARTORYSKI ADAM JERZY

CZARTORYSKI ADAM JERZY, książę, ur.

GRUSZECKI ARTUR, pseud. Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut i in.

Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut i in.