Jenkins

Czytaj Dalej

Modele parametryczne sygnałów AR, ARMA, ARX, ARMAX, Box-Jenkins, OE, PEM - wyznaczenie rzędów modeli w MATLAB ie - sprawko z AGH u

Wyznaczenie rzędu modelu stosując kryteria AIC oraz FPE Rozpatrywane modele to : AR A(q) y(t) = e(t) ARMA A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) C(q) e(t) gdzie B(q)=0 ARX A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) e(t) ARMAX A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) C(q) e(t) Box-Jenkins y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) [C(q)/D(q)]e(t) OE y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) e(t) PEM A(q) y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) [C(q)/D(q)] e(t) NARMAX *** brak funkcji narmax w matlabie Należy tak dobrać rzędy macierzy na, nb, nc, nd, nf i nk aby kryterium ...