Jastrzębiec alpejski

Jastrzębiec alpejski

Jastrzębiec alpejski (Hieracium alpinum L.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Występuje na Grenlandii, na Syberii i w Europie. W Polsce jest dość pospolity w Sudetach, w Tatrach, na Babiej Górze i w Pieninach. Bylina. Kwitnie od lipca do sierpnia, roślina owadopylna. Nasiona rozsiewane przez wiatr. Siedlisko: murawy, hale, skały. Oreofit. Wyłącznie na podłożu pozbawionym...

Czytaj Dalej

Dzieje Ziemi - Era kenozoiczna

- fałdowanie alpejskie (paleogen- neogen) - Himalaje, Karpaty, Andy, Alpy, Pireneje, Góry Skaliste, Kaukaz - flora: dęby, olchy, glony, cyprysy, krasnorosty - fauna: ślimaki, ryby, płazy, gady, ssaki

Orogeneza hercynska i alpejska

Europy: platforma wschodnio-europejska, obszar fałdowań paleozoicznych, obszar fałdowań alpejskich. główna faza orogenezy alpejskiej.

Bodziszek alpejski

Bodziszek alpejski pochodzi z odsłoniętych, nasłonecznionych zboczów Pirenejów.

Powojnik alpejski

Powojnik alpejski (Clematis alpina) wytwarza w ciągu roku przyrosty długości 1-1,5 m.

Fiołek alpejski

Fiołek alpejski jest jedną z najbardziej znanych i najpiękniejszych roślin doniczkowych kwitnących zimą.

Czym są kozy alpejskie?

Najważniejsze odmiany kóz alpejskich to koza toggenburska i saaneńska. Większość kóz w Wielkiej Brytanii to krzyżów­ki rodzimych ras, angielskich, szkockich, walij­skich i irlandzkich, z kozami alpejskimi.

Roślinność górska

Wyżej roślin­ność ta jest stopniowo zastępowana przez alpejskie łąki, na których kwitną rozmaite kolorowe kwia­ty, takie jak szafrany, niezapominajki, dzwonki alpejskie i górskie maki.

Klejek alpejski

Możliwość popełnienia pomyłki: u klejka alpejskiego wyróżniono 2 podgatunki (subspecies).

Jastrzębiec Lachenala

Siedlisko: Lasy, zarośla, wrzosowiska, skały, ubogie murawy, chętnie na glebach ubogich w wapń, do piętra alpejskiego.

Powojnik alpejski

Uwagi ogólne: Powojnik alpejski jest jedyną lianą w łańcuchu Alp.

Porzeczka alpejska

Uwagi ogólne: Porzeczka alpejska jest stosunkowo niewrażliwa na zanieczyszczenia powietrza i dlatego nadaje się na żywopłoty i zakrzewienia w obszarach przemysłowych.

Róża alpejska

Siedlisko: W lasach i zaroślach liściastych i szpilkowych w górach, w ziołoroślach i alpejskich halach.

Wierzba alpejska

Uwagi ogólne: Wierzba alpejska może być łatwo pomylona z wierzbą krótkoząbkową.

Wierzba cuchnąca

Uwagi ogólne: Ta alpejska wierzba nosi nazwę „cuchnąca" niesłusznie; cała roślina ma zapach balsamiczny, nawet w stanie zasuszonym.

Wierzba czarniawa alpejska

Siedlisko: Gatunek subalpejsko-alpejski, od 1550 do 2100 m n.

Chrobotek alpejski

Występowanie: W górach az do piętra alpejskiego rozproszony, w tundrach subarktycznych i borach na północy częsty; w Finlandii zbierany do wicia wieńców i girland.

Rozrzutka alpejska

Występowanie: Bardzo rzadko w Sudetach, Tatrach Wysokich i Zachodnich i w Karpatach Wschodnich, uważana za element alpejski.

Wietlica alpejska

Występowanie: Gatunek arktyczno-alpejski, w niższych górach tylko powyżej 900 m n.

Wiechlina alpejska

Uwagi: przy żyworodnych formach wiechliny alpejskiej (P.

JASTRZĘBIEC

JASTRZĘBIEC (Hieracium sp.) — roślina z rodzinyzłożonych ( Compositae). Jednym z najpospolitszychspośród wielu występujących w Polscegatunków jest j a s t r z ę b i e c k o s m ą c z e k(H ieracium pilosella); jest to roślina wieloletniawystępująca na użytkach zielonych; kwitnie żółto;występuje na...