Jaskinia Martwych Nietoperzy

Czytaj Dalej

"Martwe to państwo, co li tylko panu służy". Słowa Hajmona z "Antygony" Sofoklesa uczyń myślą przewodnią rozważań o sprawowaniu władzy w świetle utworów z różnych epok literackich.

Władza jest niezbędnym składnikiem społeczeństwa. Przekonanie to pochodzi stąd, iż człowiek jest istotą żyjącą w grupie, a każda zbiorowość ludzka musi mieć przywódcę lub aparat rządzący, gdyż w przeciwnym razie zapanowałby chaos i anarchia, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie...

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Martwa litera „Pancha Shila”

Pozostałości kolonii portugalskich w Indiach po niepowodzeniach negocjacji zostały zbrojnie zaanektowane przez Indie 17.12.1961r. Spotkało się to z krytyką na forum ONZ. W sierpniu 1959r., po stłumieniu powstania w Tybecie, Chiny zaatakowały Indie, zajmując część terytorium indyjskiego w Himalajach. W...

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini.

Jak szybko rozkłada się martwe ciało

Gdy człowiek umiera i zostaje pogrzebany według obrządku chrześcijańskiego, jak to jest przyjęte w naszym kręgu kulturowym, duchowny wypowiada przed spuszczeniem trumny do grobu powszechnie znane słowa: "Ponieważ Bóg Wszechmogący powołał duszę swego sługi do siebie, oddajemy Mu ciało sługi Jego...

Nietoperze wampiry - Wampir zwyczajny, wampir białoskrzydły, wampir sierścionogi

W ciągu dnia nietoperz często odpoczywa w jaskiniach, a także w dziuplach, starych tune­lach, studniach, sztolniach i opuszczonych budyn­kach. Jako zwierzę przenoszące wście­kliznę, nietoperz zagraża życiu zwierząt domowych i ludzi, na których może się przenieść choroba.

Nietoperze

Nietoperze przeżywają najczęściej 5 do 10 lat, maksymalnie do około 20-24. Nietoperze należą do rzędu rękoskrzydłych (Chiroptera).

Co to są jaskinie krasowe?

Kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, jaskinie są zalane wodą. Woda ścieka szczelinami między wapiennym pod­łożem bądź też płynie jaskiniami jak podziemna rzeka i ostatecznie znowu zbiera się w dolnych pokładach wapiennej skały.

CHRYSTUS Z MARTWYCH WSTAŁ JE

CHRYSTUS Z MARTWYCH WSTAŁ JE, średniowieczna pieśńrei.

MARTWA POGODA, tom poezji L. Staffa

MARTWA POGODA, tom poezji L.

NIETOPERZE. Komedia w 4 aktach, komedia E. Lubowskiego

NIETOPERZE. obłudników i plotkarzy („nietoperzy"), mających za złe prezesowi Boińskiemu, że wydał córkę,' Ewę, za syna ślusarza - inżyniera Leona Granickiego.

DOBRA MARTWEJ RĘKI

Dawn. majątki ziemskie należące do kościołów, związków wyznaniowych lub fundacji, które pozostawały w ich posiadaniu przez wiele pokoleń.

JASKINIA

, 22, 1-22: „Uszedł tedy Dawid do jaskini Odollam; i zeszli się do niego wszyscy utrapieni i zadłużeni, i gorzkiego słowa. " Jaskinia Platona zob.

MARTWY

Martwe zakole pozostałość zakola rzecznego (zatoka rzeki, jezioro zakolowe, moczar), gdzie przestała płynąć woda rzeczna. Martwy inwentarz inwentarz gospodarski z wyłączeniem zwierząt.

Mieszkańcy jaskiń skalnych

 

Ogólny termin oznaczający tę część ludu kultury Anasazi, która poczynając od ok. 1150 n.e. mieszkała w Mesa Verde (Colorado) i podobnych miejscach, np. w Montezuma Castle (Arizona) lub w Canyon de Chelly (Arizona). Były to miejsca obronne, dające ludziom schronienie na wypadek walk wewnętrznych lub...

DOBRA MARTWEJ RĘKI

Nieruchomości stanowiące własność kościelnych osób prawnych.Przyjmując wieczystość trwania kośc. osób prawnych i mor., wprowadzono również w prawie kośc. zakaz zbywania nabytych przez nie dóbr materialnych (-> alienacja w prawie kanonicznym).

W związku z tym w prawodawstwie świeckim zaczęto już w...

Martwa natura

Przedstawienie piast., gł. mai.,wszelkiego rodzaju przedmiotów, przeważnie użytkowych,często naczyń kuchennych i stołowych, owoców,kwiatów, zabitych - rzadziej żywych - zwierząt,broni, artykułów spożywczych, skomponowanych wgrupy dające możliwość efektownych zestawień koloryst.i gry świateł;...

JASKINIA

Bacona: -»idole (3b) jaskini (ido­la specus) — przyczyny tych błędów, któ­re mają swe źródło w wadach indywidualnych.

Jaskinia

Symboliczne znaczenie jaskini łączy się zarówno z krainą śmierci (ciemna przestrzeń), jak i z narodzinami (łono matki), toteż jaskinie często czczono jako miejsca pobytu lub narodzin bogów, herosów, duchów, demonów, zmarłych itd.

Nietoperz

Ponieważ nietoperze żyją w jaskiniach (jaskinia). Budzący się dopiero w nocy nietoperz pozostaje ponadto, podobnie jak wampir, w związku z symboliką seksualną; demony i duchy, które nocami rzekomo obcowały z kobietami, w Europie wyobrażano sobie niekiedy jako nietoperze.

Idee platońskiej jaskini i jej współczesne interpretacje

Filozof, któremu udało się wydostać z jaskiniowego świata cieni, doczesnego życia i dotrzeć do rzeczywistego, słonecznego świata na zewnątrz będzie odczuwał nieuniknioną potrzebę powrotu do jaskini, żeby opowiedzieć dawnym współwięźniom o prawdzie, którą poznał i tacy właśnie ludzie wg Platona winni utworzyć klasę rządzącą, władcy, aby rządzić w sposób właściwy myszą zdobyć niemal boską wiedzę, jeśli mają kierować państwem w ...