Jaskinia Ciemna

Jaskinia Ciemna

Czytaj Dalej

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini.

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zaburzenia świadomości

Po 70, 75 a nawet 80 roku życia często mamy do czynienia z zaburzeniami świadomości, ich częstotliwość jest zróżnicowana, a zwłaszcza ze środowiska z którego się wywodzi prezentowany model życia.

U pacjentów po przebyciu operacji zaburzenia świadomości trwają od 3-4 dni, a zwłaszcza po operacjach...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zespoły otępienne

Otępienie jest charakterystycznym zespołem zaburzeń spowodowanych chorobą mózgu, która ma zazwyczaj charakter przewlekły lub postępujący, zaburzone są tutaj wyższe funkcje korowe ( pamięć, orientacja, myślenie, rozumienie, liczenie, zdolności uczenia się)

Uszkodzenie funkcji poznawczych zwykle idzie...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Depresja

Jest kolejnym po otępieniu źródłem psychopatologicznym występującym u osób w podeszłym wieku. Depresja ma bardzo zróżnicowaną etiologię. Częste są depresje których źródłem są nasze choroby oraz tzw. Dystymie ( czyli depresje psychogenne, nerwowe, reaktywne).

Amerykanie wyróżniają depresję: małą...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Mania

W wieku podeszłym jest zjawiskiem rzadszym niż depresja ) około 5-10 % przypadków) Wśród chorych przeważają kobiety 3:1. Mania daje o sobie znać po kilku rzutach depresji. Bardzo często ma domieszkę depresji z epizodami płaczliwości, smutku, użalania się. Uwaga jest nietrwała i z łatwością...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Psychozy wieku starczego (zespoły urojeniowe, schizofrenia o późnym początku, parafrenia)

Jest to grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanym obrazie klinicznym, niejednorodnym przebiegu. Mamy tu do czynienia z występowaniem omamów słuchowych, wzrokowych, interpretacji urojeniowych, i urojeń prześladowczych. Chorzy często mają urojenia prześladowcze, skarżą się na swoich opiekunów...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zespoły nerwicowe (ryzyko samobójstw u osób starszych)

Psychopodobne zaburzenia czynnościowe o zróżnicowanym obrazie Zaburzenia te są niewidoczne dla oka.

Zespoły nerwicowe przyczyny:

dają znać w rozmowach - nadmierne obawy przed śmiercią

pewne cechy osobowości, które odnajdujemy przed chorobą

utrata znaczących osób w rodzinie...

Napierśnica ciemna

Wygląd: długość 2,3-4 cm. Napierśnica jest bardzo ładnie ubarwioną przedstawicielką rodziny szarańczowatych - dolna powierzchnia tylnych ud jest jasnoczerwona, staw kolanowy czarny, a tylne golenie czerwone z żółtym pasem u podstawy. Dzięki tym cechom łatwo ją oznaczyć.

Środowisko: wrzosowiska...

Co to są jaskinie krasowe?

Kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, jaskinie są zalane wodą. Woda ścieka szczelinami między wapiennym pod­łożem bądź też płynie jaskiniami jak podziemna rzeka i ostatecznie znowu zbiera się w dolnych pokładach wapiennej skały.

Torfowiec ciemny

 

Wygląd: Rośliny o małych główkach, do 15 cm długie; liście gałązkowe wąskie, brązowe lub złotobrązowe, formy cieniste zielone, zawsze z brązową łodyżką; liście łodygowe wydłużone, trójkątne.

Podobne gatunki: S. rubellum ma czerwoną barwę, główki spłaszczone; liście łodygowe...

Zanokcica ciemna

Blaszka liściowa gruba, skórzasta, ciemnozielona, srebrzyście połyskująca, zi-motrwała, w zarysie jajowa-to-trójkąlna lub lancetowata, zaostrzona, 2-4-krotnie pierzasta.

JASKINIA

, 22, 1-22: „Uszedł tedy Dawid do jaskini Odollam; i zeszli się do niego wszyscy utrapieni i zadłużeni, i gorzkiego słowa. " Jaskinia Platona zob.

Mieszkańcy jaskiń skalnych

 

Ogólny termin oznaczający tę część ludu kultury Anasazi, która poczynając od ok. 1150 n.e. mieszkała w Mesa Verde (Colorado) i podobnych miejscach, np. w Montezuma Castle (Arizona) lub w Canyon de Chelly (Arizona). Były to miejsca obronne, dające ludziom schronienie na wypadek walk wewnętrznych lub...

CIEMNA JUTRZNIA, matutinum tenebrarum

światłami (oświetlenie kościoła, świece na ołtarzu) gaszono kolejno po odrecytowaniu psalmu (9 psalmów w jutrzni i 5 w laudesach); na kantyk Benedict us wynoszono 15 płonącą świecę za ołtarz, a po odśpiewaniu kantyku wnoszono ją z powrotem i umieszczano ponownie na świeczniku; pierwotnie paliła się ona do Wielkiej Soboty, później jednak przyjął się zwyczaj gaszenia jej i kończenia oficjum w ciemnościach; na zakończenie śpiewano antyfonę Christus ...

JASKINIA

Bacona: -»idole (3b) jaskini (ido­la specus) — przyczyny tych błędów, któ­re mają swe źródło w wadach indywidualnych.

Jaskinia

Symboliczne znaczenie jaskini łączy się zarówno z krainą śmierci (ciemna przestrzeń), jak i z narodzinami (łono matki), toteż jaskinie często czczono jako miejsca pobytu lub narodzin bogów, herosów, duchów, demonów, zmarłych itd.

Noc ciemna

Ciemność” oznacza, że to uprzywilejowane przeżycie przechodzi przez doświadczenia, które duszę oczyszcza-ją od ziemskich przywiązań.

Idee platońskiej jaskini i jej współczesne interpretacje

Filozof, któremu udało się wydostać z jaskiniowego świata cieni, doczesnego życia i dotrzeć do rzeczywistego, słonecznego świata na zewnątrz będzie odczuwał nieuniknioną potrzebę powrotu do jaskini, żeby opowiedzieć dawnym współwięźniom o prawdzie, którą poznał i tacy właśnie ludzie wg Platona winni utworzyć klasę rządzącą, władcy, aby rządzić w sposób właściwy myszą zdobyć niemal boską wiedzę, jeśli mają kierować państwem w ...

Alegoria platońskiej jaskini.

Platońska parabola przyrównuje ludzką egzystencję do bytowania więźniów ciemnej pieczarze, zawiera wielorakie sensy filozoficzne.

Jaskinia Raj

Przez sztolnię, pełniącą równo­cześnie rolę śluzy zabezpieczającej mikroklimat jaskini, wchodzi się do Komory Wstępnej, a potem do największej sali, nazywanej Salą Złomisk Znajdują się w niej ogromne głazy, które oderwały się od sufitu, a potem przez tysiące lat pokrywały się naciekami Interesująca jest zwłaszcza prześwitująca kolumna, zwana Harfą.