Jaskinia Bielska

Jaskinia Bielska

Czytaj Dalej

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini.

Co to są jaskinie krasowe?

Kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, jaskinie są zalane wodą. Woda ścieka szczelinami między wapiennym pod­łożem bądź też płynie jaskiniami jak podziemna rzeka i ostatecznie znowu zbiera się w dolnych pokładach wapiennej skały.

BIELSKI JAN

BIELSKI JAN, ur. 8 III 1714 w Wielkopolsce, zm. 10 XII 1768w Poznaniu, pedagog, dramatopisarz. Jezuita, nauczycielw kolegiach zakonnych, autor tragedii (Zeyfadyn 1747 i in.),wprowadził język pol. do jezuickiego —> teatru szkolnego.Wróg polszczyzny późnobarokowej, w przedmowie do zbiorudialogów (—» szkolna...

BIELSKI JOACHIM

BIELSKI JOACHIM, ur. "ok. 1550 w Białej pod Pajęcznem(woj. sieradzkie, dziś częstochpwskie), zm. 8 I 1599 w Krakowie,syn Marcina, poeta, kronikarz. Kształcił się w gimnazjumprotest. w Brzegu. Był gorącym zwolennikiem polityki J.Zamoyskiego. Uczestniczył w wyprawie mosk, Stefana Batorego(1579), za Zygmunta...

BIELSKI MARCIN

BIELSKI MARCIN, pierwotnie nazw. Wolski, ur. ok. 1495w Białej pod Pajęcznem (woj. sieradzkie, dziś częstochowskie).zm. 18 XII 1575 tamże, poeta, tłumacz, kronikarz, W młounoscidworzanin P. Kmity, brał udział w walkach z Tataramii Wołochami (pod Obertynem 1531), później przebywał w Kra-kowie, gdzie...

BIELSKO-BIAŁA i literatura

w Bielsku i Białej reaktywowano lub powołano dożycia nowe placówki kult. , Kalendarzbeskidzki 1978, Bielsko-Biała 1977; Bielska bibliografia regionalna.

BIELSKI Marcin

ok. 1495-1575, Pierwszy historyk piszący po polsku i pierwszy polski zawodowy literat; zob. Kronika (wszytkiego świata).

JASKINIA

, 22, 1-22: „Uszedł tedy Dawid do jaskini Odollam; i zeszli się do niego wszyscy utrapieni i zadłużeni, i gorzkiego słowa. " Jaskinia Platona zob.

BIELSKI KONRAD

BIELSKI KONRAD, ur. 11 I 1902 w Piatydniach (Wołyń), zm. 26 VI 1970 w Lublinie, poeta, prozaik; z zawodu adwokat. W1922 przybył z rodziną do Lublina; ukończył prawo na KUL. Od 1931 do wojny pracował w Krasnymstawie jako adwokat. Podczas okupacji w Kraśniku-, po wyzwoleniu mieszkał w Lublinie. Należał...

Mieszkańcy jaskiń skalnych

 

Ogólny termin oznaczający tę część ludu kultury Anasazi, która poczynając od ok. 1150 n.e. mieszkała w Mesa Verde (Colorado) i podobnych miejscach, np. w Montezuma Castle (Arizona) lub w Canyon de Chelly (Arizona). Były to miejsca obronne, dające ludziom schronienie na wypadek walk wewnętrznych lub...

BIELSKI JAN SJ

ur. 8 III 1714 w Wielkopolsce, zm. 10 XII1768 w Poznaniu, Kaznodzieja, pedagog i dramatopisarz.

Do zakonu wstąpił 1730; uczył się 1732-33 w Jarosławiuw kolegium przygotowującym nauczycieli do szkół jez.; 1733-36studiował filozofię, a po praktyce pedagog. 1739-43 teologięw Lublinie; 1742 przyjął...

BIELSKI MARCIN

Pierwotne nazwisko Wolski, ur. ok.1495 w Białej (k. Sieradza), zm. 18 XII 1575 tamże, kronikarz,poeta, tłumacz.

Prawdopodobnie samouk; wiedzę zdobywał na dworach —najpierw Janusza III, księcia mazowieckiego, nast. Piotra Kmity,wojewody krak., gdzie zetknął się z reformacją. W 1524 i 1534brał udział w...

BIELSKI SZYMON SchP

Imię chrzestne Mateusz, ur. 15 IX1745 w Jazowsku (k. Nowego Sącza), zm. 4 I 1826 w Warszawie,nauczyciel, wydawca, historyk.

Kształcił się w kolegium pijarów w Podolińcu na Spiszu;do zakonu wstąpił 1766, śluby zak. złożył 1768; studia filoz.odbył w Międzyrzeczu Koreckim, a teol. w Krakowie;...

BIELSKO - BIAŁA

1913-14 w Bielsku; „TygodnikBielsko-Bialski", wyd. w Brzeszczu i Oświęcimiu, Salmopolu, WęgierskiejGórce) oraz w Starym Bielsku (ze stacjami kazn. Stanisława w Starym Bielsku.

Marcin Bielski

Zasługi około utrwalenia języka ojczystego w literaturze dzieli z Rejem ziemianin i rycerz, szlachcic sieradzki Marcin Bielski (1495-1575). Nie posiadał on ani wybitnego talentu, ani tej łatwości pisania, co Rej, ale przepadając za książkami, usilną pracą nabył więcej wiadomości i wyrobił sobie...

JASKINIA

Bacona: -»idole (3b) jaskini (ido­la specus) — przyczyny tych błędów, któ­re mają swe źródło w wadach indywidualnych.

Jaskinia

Symboliczne znaczenie jaskini łączy się zarówno z krainą śmierci (ciemna przestrzeń), jak i z narodzinami (łono matki), toteż jaskinie często czczono jako miejsca pobytu lub narodzin bogów, herosów, duchów, demonów, zmarłych itd.

Idee platońskiej jaskini i jej współczesne interpretacje

Filozof, któremu udało się wydostać z jaskiniowego świata cieni, doczesnego życia i dotrzeć do rzeczywistego, słonecznego świata na zewnątrz będzie odczuwał nieuniknioną potrzebę powrotu do jaskini, żeby opowiedzieć dawnym współwięźniom o prawdzie, którą poznał i tacy właśnie ludzie wg Platona winni utworzyć klasę rządzącą, władcy, aby rządzić w sposób właściwy myszą zdobyć niemal boską wiedzę, jeśli mają kierować państwem w ...

Alegoria platońskiej jaskini.

Wyobraźmy sobie olbrzymią, mroczną pieczarę, w której znajdują się ludzie skuci łańcuchami. Za ich plecami na zewnątrz w świetle słonecznego dnia, coś się dzieje. Ale ci ludzie nie są w stanie opuścić pieczary i obserwują tylko grę cieni pojawiających się przed ich oczyma. Po pewnym czasie przestają odczuwać ucisk kajdan ? zdaje im się, że widzą żywot wolny i niezależny. Cienie, z którymi obcują poczynają im się jawić jako cos, co istnieje realnie, co ma byt ...

Jaskinia Raj

Przez sztolnię, pełniącą równo­cześnie rolę śluzy zabezpieczającej mikroklimat jaskini, wchodzi się do Komory Wstępnej, a potem do największej sali, nazywanej Salą Złomisk Znajdują się w niej ogromne głazy, które oderwały się od sufitu, a potem przez tysiące lat pokrywały się naciekami Interesująca jest zwłaszcza prześwitująca kolumna, zwana Harfą.