Jaskier alpejski

Jaskier alpejski

Czytaj Dalej

Orogeneza hercynska i alpejska

Europy: platforma wschodnio-europejska, obszar fałdowań paleozoicznych, obszar fałdowań alpejskich. główna faza orogenezy alpejskiej.

Charakterystyka chwastów - Jaskier rozłogowy

Jaskier rozłogowy jest bardzo rozpowszechniony na mokrych łąkach i w olszy-nach.

Charakterystyka chwastów - Jaskier bulwkowy

Jaskier bulwkowy występuje na suchych łąkach, wzgórzach, szczególnie gliniastych.

Porzeczka alpejska

Okres kwitnienia: Maj i czerwiec.  

Rozmnażanie: Za pomocą nasion. Godny uwagi jest mechanizm zapylania kwiatów: jeśli pełzający po kwiecie owad dotknie rozpostartych, bardzo wrażliwych na dotyk, nitek pręcików, to zaginają się one z trzaskiem do szyjki słupka, a równocześnie pylniki pękają. Zarówno...

Szczaw alpejski

Wygląd: Wieloletnia roślina zielna, może na żyznej glebie osiągać wysokość dorosłego mężczyzny. Dolne, serco-wate liście dochodzą do 50 cm długości i do 25 cm szerokości; długie ogonki liściowe wyrastają z papierowatych pochew liściowych; skrętoległe liście łodygowe są lancetowate, ogonki...

Bodziszek alpejski

Bodziszek alpejski pochodzi z odsłoniętych, nasłonecznionych zboczów Pirenejów.

Jaskier rozłogowy

  Jaskier rozłogowy (Ranunculus repens) występuje na glebach żyznych i podmokłych, w miejscach cienistych.

Jaskier wielki

Jaskier wielki to roślina ekspansywna, dlatego należy go sadzić w dużych sadzawkach lub wykorzystać pojemniki, które powstrzymują rozrastanie się roślin. Jaskry wielkie rozmnażamy przez podział korzeni.

Powojnik alpejski

Powojnik alpejski (Clematis alpina) wytwarza w ciągu roku przyrosty długości 1-1,5 m.

Fiołek alpejski

Fiołek alpejski jest jedną z najbardziej znanych i najpiękniejszych roślin doniczkowych kwitnących zimą.

Jaskier azjatycki

Jaskrowate nie potrzebują podnoszenia poziomu wilgotności. Warto wiedzieć Jaskry są roślinami wrażliwymi, mało odpornymi na przymrozki.

Mirka alpejska

Wygląd: długość 1,5-3 cm. Jeden z licznych prostoskrzydłych krótkoczułkich, reprezentujący rodzinę grechotkowatych (Catantopidae), który żyje w wysokich górach, gdzie niemal ciągle wieją silne wiatry. Gatunek ten wykształcił osobliwą cechę - musiał zrezygnować z latania (fruwające grechotki łatwo...

Nadobnica alpejska

Wygląd: długość 1,5—3,8 cm. Jeden z najpiękniejszych chrząszczy europejskich. Nie można jej pomylić z żadnym innym chrząszczem z uwagi na jasnoniebieskie włoski i niebiesko-czarny rysunek na pokrywach i przed-pleczu. Czułki samca są dłuższe od ciała, samicy niemal dorównują długością ciału...

Płoć alpejska

Wygląd: mniej lub bardziej wygrzbiecone, bocznie spłaszczone ciało. Linia brzucha między płetwami brzusznymi a odbytem zaokrąglona. Początek płetwy grzbietowej nad (lub tylko nieznacznie za) nasadą płetw brzusznych. Wąski otwór gębowy ustawiony prawie poziomo. Tęczówka oka czerwona (w odróżnieniu od...

Czym są kozy alpejskie?

Najważniejsze odmiany kóz alpejskich to koza toggenburska i saaneńska. Większość kóz w Wielkiej Brytanii to krzyżów­ki rodzimych ras, angielskich, szkockich, walij­skich i irlandzkich, z kozami alpejskimi.

Orogeneza alpejska

Pod koniec ery kenozoicznej potężne ruchy górotwórcze spowodowały wypiętrzenie się najmłodszych łańcuchów górskich, a tym samym, ukształtowanie dzisiejszego układu kontynentów. Na początku epoki oligoceńskiej nastąpiła radykalna zmiana warunków klimatycz­nych na świecie. Ciepły klimat...

Klejek alpejski

Możliwość popełnienia pomyłki: u klejka alpejskiego wyróżniono 2 podgatunki (subspecies).

Jaskier tojadolistny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia o łodydze bogato rozgałęzionej, wys. 60-120 cm. Liście dłoniastopłatowate z ząbkowanymi, lancetowatymi lub odwrotnie jajowatymi odcinkami, odcinek środkowy rozcięty aż do nasady, górne liście siedzące. Kwiaty białe, średnicy 1-4 cm.

Siedlisko: Lasy górskie, nad...

Jaskier wielki

 

Wygląd: Roślina wzniesiona, 50--150 cm wys., wieloletnia. Łodyga u nasady z pustymi, podziemnymi rozłogami. Liście wąskolancetowate, zaostrzone, nie podzielone, cało-brzegie, rzadko słabo ząbkowane. Łodyga ui góry obficie rozgałęziona z wielomy złotożółtymi kwiatami o średnicy 2,5-4...

Jaskier płomiennik

 

Wygląd: Roślina wieloletnia o pędach podnoszących się lub połogich 20-30 cm wysokich. Liście odziomkowe na ogonkach, sercowate lub jajowate, liście łodygowe siedzące lancetowate i całobrze-gie, do 10 cm długości, trawiastozielone. Kwiaty o średnicy przeważnie 6-15 mm, o odgiętych działkach...