Jasiowa Huta

Jasiowa Huta

Czytaj Dalej

OFFICTNA FERRARIA, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego

, o hutnictwie i hutnikach, o rudach żelaza w Europie, na Śląsku i w Polsce. Porządek gospodarstwa kuźnicznego - a więc jakby poradnik na temat organizacji pracy w fancie- Osobny ustęp głosi pochwałę żelaza, a przy końcu własny konterfekt, abo Wyobrażenie żywota kuźnicznego aureolą poezji otacza hutnika.

OFFICINA FERRARIA ABO HUTA I WARSTAT Z KUŹNIAMI SZLACHETNEGO DZIEŁA ŻELAZNEGO

szlacheckiej pochwała pracy fizycznej, pracy hutnika, poemat opisowy (1612) Walentego Roździeńskiego (właśc. 1560-przed 1622), kuźnika, później zarządcy kuźnic, ze starej śląskiej rodziny hutniczej.

Huta Kryształowa

Manufaktura szkła zał.1717-18 pod Lubaczowem przez A. M. Sieniawskiego,działająca do 1786, początkowo pod kierunkiemspecjalisty saskiego, J. Fremela; najwyższym poziomemodznaczały się naczynia stołowe i świeczniki,wyrabiane do 1728;

najczęściej zdobiono je szlifem fasetowymo wzorze rozetowym lub w tzw...

Huta Katowice

W maju 1976 roku powstało przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, w skład którego włączono nowobudowany zakład hutniczy, Hutę im.

Kościół w Nowej Hucie-Bieńczycach

Tzw. Arka Pana, wg projektu Wojciecha Pietrzyka. Kościół konsekrował w 1977 kard. Karol Wojtyła, nadając mu wezwanie MB Królowej Polski. We wnętrzu o nie­zwykle rzeźbiarskim kształcie, zwraca uwagę pełna ekspresji figura Chrystusa Ukrzyżowanego, odlana w brązie przez Bronisława Chromego. W nowoczesnym...

Kraków - Nowa Huta

Kompleks kilkudziesięciu stanowisk neolitycznych oraz stanowisk pochodzących z epok brązu i żelaza, badanych w czasie budowy kombinatu i miasta Nowa Huta (obecnie dzielnica Krakowa).