Jasionna Łowicka

Jasionna Łowicka

Czytaj Dalej

KSIĘŻACY ŁOWICCY

Ludność terenów rolniczych środk.-zach. Mazowsza, dawnych posiadłości feudalnych arcybiskupa gnieźnieńskiego (stąd prawdop. nazwa). Charakterystyczne barwne stroje lud. były jeszcze w użyciu przed 2. wojną świat., później niemal tylko jako kostiumy zespołów śpiewu i tańca a. na uroczystościach, jak...

KSIĘŻNA ŁOWICKA

Tytuł przybrany, po nadaniu w 1820 dóbr łowickich wielkiemu księciu Konstantemu, przez jego drugą żonę, Joannę Grudzińską, 1799-1831.

Próba regionalizacji fizyczno – geograficznej w systemie dziesiętnym według J. Kondrackiego terytorium obecnego powiatu łowickiego.

Celem mojej pracy jest wyodrębnienie różnic fizyczno- geograficznych, jakie decydowały o wyznaczeniu granic między regionami, na obszarze obecnego powiatu łowickiego. Na początku wyjaśnię znaczenie niektórych słów, którymi będę się posługiwał w poniższej pracy. Region fizyczno- geograficzny (wg Isaczenki) to część powierzchni ziemi zachowująca terytorialną całość i wewnętrzną jedność. Wynika ze wspólnego rozwoju historycznego, położenia geograficznego,