Jasiński

Czytaj Dalej

JASIŃSKI Jakub

1761-94, Poeta, jakobin polski, wychowanek Szkoły Rycerskiej, pułkownik artylerii litewskiej w kampanii polsko-ros. 1792, wszczął powstanie w Wilnie w 1794. W Warszawie rozwijał działalność w klubie jakobinów. Zginął, dowodząc w randze generała płn. odcinkiem obrony Pragi w czasie szturmu wojsk...

POEZJA JAKUBA JASIŃSKIEGO

Był on czołowym przedstawicielem nurtu Jakobińskiego w polskim oświeceniu. Jakobinizm skupiał radykalnych zwolenników przemian społecznych i ustrojowych. W większości byli to działacze: Kuźnicy Kołłątajowskiej, postępowi publicyści i pisarze. Domagali się oni przemian społecznych i ustrojowych, jak...

SPRZECZKI. Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J. Jasińskiego

SPRZECZKI. Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J. Jasińskiego, powst. prawdop. 1788-89 (wg R. Wołoszyńskiego; wg J. Kelery 1791-92), fragm. ogł. w „Tygodniku Wil." 1819, całość w Pismach, Kraków 1869. Powstały na gruncie wolteriańskiego libertynizmu utwór (z Woltera wywodzi się m...

JASIŃSKI JAKUB

JASIŃSKI JAKUB, ur. 24 VII 1761 w Węglewie pod Pyzdrami (Poznańskie), zm. 4 XI 1794 w Warszawie, działacz polit., dowódca wojsk., poeta. Po ukończeniu w Warszawie Szkoły Rycerskiej, w której kształcił się od 1773 na koszt króla, pełnił w niej funkcje oficerskie do 1789 (z przerwą 1785-87, kiedy był...