Jasień Brzeski

Jasień Brzeski

Czytaj Dalej

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Wybory brzeskie

Akcja przedwyborcza odbywała się w warunkach uniemożliwiających swobodna grę sił politycznych. Administracja państwowa w jeszcze większtym stopniu niż w 1928 roku włączyła się do propagandy bloku rządowego. Minister Sawoj-Składkowski polecił wręcz starostom,by doprowadzili do tryumfu "idei...

Sytuacja po zawarciu traktatu brzeskiego

Na wiadomośc o układzie w Brześciu i oderwaniu od Królestwa Chełmszczyzny i części Podlasia społeczeństwo poslkie zareagowało bardzo ostro. W Galicji i w Królestwie wybuchły strajki w fabrykach, sklepach i kolejnictwie. Głębokie oburzenie okazywały demonstrujące w miastach tłumy. Ostry protest...

WOJTYŁA KAROL, papież Jan Paweł II, pseud. lit. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień

WOJTYŁA KAROL, papież Jan Paweł II, pseud. lit. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień, ur. 18 V 1920 w Wadowicach, teolog, filozof, kaznodzieja, poeta, dramatopisarz. W 1938 rozpoczął studia polonist. na UJ, podczas okupacji niem. prowadził wspólnie z M. Kotlarczykiem tajny Teatr Rapsodyczny...

Unia brzeska

Unia brzeska ogłoszona została w październiku 1596 roku, nie połączyła ona obu wyznań ale doprowadziła do utworzenia na ziemiach Rzeczypospolitej obok wyznania rzymskokatolickiego obrządku greckiego, który zachował pewne odrębności Kościoła wschodniego ale uznawał władze papieża.

ATANAZY BRZESKI św. Kościoła prawosł.

ur. ok. 1592, zm. 5 IX 1648 w Brześciu Litewskim. Początkowo mnich wil. klasztoru Św. Ducha; od 1640 igumen klasztoru w Brześciu; czynny przeciwnik tendencji unijnych, latynizacji i polonizacji pol. Kościoła prawosł.;

na sejmie 1643 wystąpił z obroną prawosławia; przeciwnicy ogłosili, że A. jest chory...

BRZESKA TOMASZ CR

ur. 12 LX 1818 w HoszycachWielkich k. Raciborza (obecnie w Czechosłowacji), zm. 27 X1900 w Rzymie, Misjonarz, muzyk.

Ukończył seminarium nauczycielskie w Głogówku i pracowałjako wiejski nauczyciel na Śląsku; do zgromadzenia wstąpił 1847w Rzymie, gdzie 1848 złożył śluby zak., a po odbyciu studiówteol...

BRZESKA DIECEZJA

, kapitułabrzeska, eryg. sufraganat brzeski z własnym bpem,którym został 22 IX 1795 ks. Po jego śmierci (13 TV 1822) sufraganatbrzeski był do 1918 nie obsadzony. brzeski i woj.

BRZESKA UNIA

Franko, Z dziejów synodu brzeskiego 1596, KHist 9(1895) 1-23; A. Likowski, Unia brzeska, Pz 1896, Wwa 19072 ; A.

Unia brzeska

Maciejowski i biskup chełmski Stanisław Gomoliński, kilku jezuitów i przedstawicielekróla: wojewoda trocki Mikołaj Radziwiłł, kanclerz litewski Leon Sapieha i starosta brzeski Dymitr Halecki.