Jarosław Okrągły

Czytaj Dalej

Okrągły Stół

 

Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy, od 6 lutego do 5 kwietnia, rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu...

Jarosław Iwaszkiewicz - XXXVI

Słuchaj, chłopcze! Mędrcy z Szyraz,

Kwiaty czcząc Ahura – Mazdy,

Każde słowo, każdy wyraz

Zaklinali w jasne gwiazdy.

Mądrość duszy jest potrzebna,

Miłość – sercu, ciału – praca.

Wyjdź przed dom – i patrz: podniebna

Jak się oś złociście zwraca.

Potem wróć i przytul głowę,

Upojony wirem...

Jarosław Iwaszkiewicz - Most

Most, który się buduje, jest niby ruina.

Początek to, a koniec rzeczy przypomina,

I nad jego przęsłami połówka miesiąca

Jest jak twarz umarłego w górę się wznosząca.

Niepomni zapomnienia młodzi robotnicy

Odlewają z betonu w deskowanej ramie

Co dzień to, co ci w nocy, w miesięcznej...

Jarosław Iwaszkiewicz - Gospodarstwo

K o c h a n o w s k i  m ó w i:

Pamiętać, by się piwo w lipcu nie skwasiło,

Pomnieć, kiedy czas siewu, a kiedy zażynki,

Dziewkę fukać, co w pieczy ma dzieże i rynki,

Dbać, by spętane konie złe nie ochwaciło.

Spod cienia błogiej lipy spoglądać na pole,

Czy się włodarz gdzie nie gzi, rataj nie...

Okrągły stół - Informacje Ogólne

W grudniu 1988 i styczniu 1989 r. obradowało X Plenum KC PZPR. W toku zaciętej polemiki między zwolennikami porozumienia ze stroną solidarnościowo--opozycyjną a konserwatystami partyjnymi, wobec szantażu ustąpienia ze stano-wisk generała Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych zwolenników...

ABRAMOW-NEWERLY JAROSŁAW

ABRAMOW-NEWERLY JAROSŁAW, ur. 17 V 1933 w Warszawie,syn I. Newerlego, dramatopisarz. Podczas studiówpolonist. na UW (1951-55) współzał. (1954) StudenckiegoTeatru Satyryków (STS) oraz współzał. (1956) i red. nacz.tygodnika „Od nowa". Pierwsze satyry, skecze, monologipisane dla STS, ogłosił m.in. w zbiór...

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Eleuter i in.

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Eleuter i in., ur. 20II 1894 w Kalniku pod Kijowem, zm. 2 III 1980 w Warszawie, prozaik, poeta, dramatopisarz, eseista i tłumacz. Urodzony w środowisku kresowej inteligencji szlach., kultywującej tradycje patriot. i kult., wychowywał się w klimacie kultury zarówno pol., jak...

LEITGEBER JAROSŁAW SATURNIN

LEITGEBER JAROSŁAW SATURNIN, ur. 18 XI 1848 w Poznaniu, zm. 22 V 1933 tamże, brat Mieczysława Antoniego, drukarz, księgarz, wydawca. W 1873 założył drukarnię w Poznaniu; wydawał kalendarze, m. in. własnym nakładem i pod swoją red. Kalendarz poznański (od 1873 przez 29 lat) i popularny Nowy kalendarz...

MACIEJEWSKI JAROSŁAW

MACIEJEWSKI JAROSŁAW; ur. 23 XII 1924 w Poznaniu, historyk literatury. Studiował na Uniw. Pozn. (1946-50) pod kier. Z. Szweykowskiego. Od 1950 pracownik.uniw., habilitowany 1960, prof. UAM od 1973, od 1969 kierownik Zakładu. Historii Literatury Pol. w Instytucie Filologii Pol'.,.od 1974 dyr. tegoż...

RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK

RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK, ur. 13 VII 1935 w Warszawie, syn Władysława, poeta, tłumacz, dramatopisarz, krytyk i historyk literatury. Po ukończeniu 1956 filologii pol. na UŁ do 1958 pracownik nauk. tegoż uniw.; 1958-64 współred. łódz. tyg. „Odgłosy". W 1955 kierownik lit. Teatru Ziemi Łódzkiej. Od...

SIMONIDES Jarosław

>

Wywiady z J.S. „Literatura na Świecie" 1976 nr 12.

OKRĄGŁY

Okrąglak pop. nazwa kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie; wzniesiona w 1777-79 przez Szymona Bogumiła Zuga pierwsza w Polsce i najmonumentalniejsza w Warszawie budowla wcźesnoklasycystyczna, w kształcie rotundy krytej kopułą. Używany też jako sala koncertowa (występował tu m.in. Chopin);...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - „Okrągły stół". Opozycja przejmuje władzę w Polsce

 

W tym samym czasie dogorywał system także w Polsce. W styczniu 1989 roku doszło - po niezwykle burzliwych obradach X Plenum KC PZPR - do podjęcia decyzji o wznowieniu dialogu z opozycją i przygotowaniu obrad okrągłego stołu, na które opozycja wyraziła zgodę. 4 czerwca 1989 roku opozycja odniosła...

Jarosław

Miasto powiatowe nad Sanem; linia kol. Kraków-Przemyśl. 42 tys. mieszkańców.

Osadnictwo bardzo stare, pierwsza wzmianka z 1152 w latopisie Nestora. Prawa miejskie w XIV w. Był tu port na Sanie; XV-XVII w. wielkie jarmarki, na których bywali kupcy z Europy i Azji.

Obecnie ośrodek przemysłu cukier­niczego...

Pruchnik k. Jarosławia

Wieś na zboczu doliny Mleczki, przy drodze z Łańcuta do Przemyśla. 3 tys. mieszkańców. Od XV w. do 1935 Pruchnik miał prawa miejskie. Zachował się układ urbanistyczny z rynkiem. Przy nim i sąsiednich ulicach ok. 40drewnianych domów pochodzących  z XIX w., konstrukcji zrębowej lub słupowej, z...

Jarosław Iwaszkiewicz

Urodził się w 1894 r. we wsi Kalnik na Kijowszczyźnie. Pochodzi ze środowiska inteligencji o tradycjach ziemiańskich. Gimnazjum ukończył w Kijowie, potem studiował w tymże mieście prawo i był słuchaczem konserwatorium.

W r. 1918 zamieszkał w Warszawie, był współtwórcą grupy poetyckiej...

ROZWÓJ DZIENNIKÓW PO OKRĄGŁYM STOLE

Decyzje Okrągłego Stoły w sprawie mediów pozbawiły stronę partyjną monopolu informacyjnego. Panowało wtedy powszechne przekonanie, że na prawdziwą wolność mediów trzeba będzie jeszcze poczekać. Niektórzy w ogóle wątpili, że kiedykolwiek ona zaistnieje w naszym kraju. Sytuacja w kraju wciąż była...

Okrągłe plecy, choroba Scheuermanna, płaskie płecy

Jaki charakter ma ból?

Ból jest tępy i drążący, często również piekący, niekiedyprzechodzący poniżej łopatek w kłucie.

Co boli?

Bolą przede wszystkim stawy kręgowo-zebrowe tj. połącze-nia żeber z wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (ból od-czuwany jest zatem z boku kręgosłupa). Boleć może...