Jarosław Kuszewski

Jarosław Kuszewski (ur. 21 października 1935 w Kielcach) – polski aktor. Ojciec Kacpra Kuszewskiego, również aktora.

Czytaj Dalej

Kultura międzywojenna

“Przeżywamy epokę nieporównywalną z żadną

w historii Polski; nic w naszych dziejach

nie da się zestawić z faktem zniesienia rozbiorów;

tylko raz stopa wieków mija taką chwilę.”

T.Peiper

Nigdy przedtem i nigdy potem w historii Polski nie było okresu w którym kultura rozwijała się tak bujnie. Lata...

ABRAMOW-NEWERLY JAROSŁAW

ABRAMOW-NEWERLY JAROSŁAW, ur. 17 V 1933 w Warszawie,syn I. Newerlego, dramatopisarz. Podczas studiówpolonist. na UW (1951-55) współzał. (1954) StudenckiegoTeatru Satyryków (STS) oraz współzał. (1956) i red. nacz.tygodnika „Od nowa". Pierwsze satyry, skecze, monologipisane dla STS, ogłosił m.in. w zbiór...

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Eleuter i in.

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Eleuter i in., ur. 20II 1894 w Kalniku pod Kijowem, zm. 2 III 1980 w Warszawie, prozaik, poeta, dramatopisarz, eseista i tłumacz. Urodzony w środowisku kresowej inteligencji szlach., kultywującej tradycje patriot. i kult., wychowywał się w klimacie kultury zarówno pol., jak...

LEITGEBER JAROSŁAW SATURNIN

LEITGEBER JAROSŁAW SATURNIN, ur. 18 XI 1848 w Poznaniu, zm. 22 V 1933 tamże, brat Mieczysława Antoniego, drukarz, księgarz, wydawca. W 1873 założył drukarnię w Poznaniu; wydawał kalendarze, m. in. własnym nakładem i pod swoją red. Kalendarz poznański (od 1873 przez 29 lat) i popularny Nowy kalendarz...

MACIEJEWSKI JAROSŁAW

MACIEJEWSKI JAROSŁAW; ur. 23 XII 1924 w Poznaniu, historyk literatury. Studiował na Uniw. Pozn. (1946-50) pod kier. Z. Szweykowskiego. Od 1950 pracownik.uniw., habilitowany 1960, prof. UAM od 1973, od 1969 kierownik Zakładu. Historii Literatury Pol. w Instytucie Filologii Pol'.,.od 1974 dyr. tegoż...

RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK

RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK, ur. 13 VII 1935 w Warszawie, syn Władysława, poeta, tłumacz, dramatopisarz, krytyk i historyk literatury. Po ukończeniu 1956 filologii pol. na UŁ do 1958 pracownik nauk. tegoż uniw.; 1958-64 współred. łódz. tyg. „Odgłosy". W 1955 kierownik lit. Teatru Ziemi Łódzkiej. Od...

SIMONIDES Jarosław

>

Wywiady z J.S. „Literatura na Świecie" 1976 nr 12.

Jarosław Iwaszkiewicz

Urodził się w 1894 r. we wsi Kalnik na Kijowszczyźnie. Pochodzi ze środowiska inteligencji o tradycjach ziemiańskich. Gimnazjum ukończył w Kijowie, potem studiował w tymże mieście prawo i był słuchaczem konserwatorium.

W r. 1918 zamieszkał w Warszawie, był współtwórcą grupy poetyckiej...

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

 

Początki ( X-XI-XII ) Kultury Polskiej

 

Przyjęcie chrześcijaństwa odegrało zasadniczą rolę w formującym się państwie pierwszych piastów i ówczesnym procesie przemian społeczno-ustrojowych. Najwyrażniej początkowe wpływy chrześcijanstwa widać w...

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Pierwsza wojna światowa przerwała rozwój kultury modernistycznej w Europie. Nastąpił zmierzch dotychczasowej świadomości egzystencjalnej, tkwiącej jeszcze w XIX-wiecznych strukturach współżycia społecznego. Wojna i rewolucja październikowa, pobudzająca bierne dotąd...

POLSKA - działania wojenne 1944-45

W nocy z 3 na 4 stycznia 1944 r. od­działy radzieckiej 13 armii 1 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Niko­łaj Watutin) przekroczyły granicę Polski w rejonie miasta Sarny na Wołyniu i parły w stronę Łucka i Równego. W tym okresie między Kowlem i Włodzimierzem rozwinęta działalność bojową 27 Dywizja...

POEZJA POLSKA XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - SKAMADRYCI

−  Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz

−  satelici: Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jerzy Libert

−  początki związane z Uniwersytetem Warszawskim i pismem „Pro Arte et Studio”

−  tworzyli kabaret „Pod Pikadorem” (1918-19)

− ...

Mity o szczególnej żywotności w kulturze

Mit jest opowieścią, która przedstawia i organizuje wierzenia dawnej połeczności, próbuje dać odpowiedź na pytanie o pochodzenie świata i człowieka. Mity tworzyły więź społeczną, określały tożsamość danej grupy ludzi i przybliżają obyczaje i tradycje starożytnego człowieka. Pełniły...

Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia międzywojennego

Skamander - nazwa od mitologicznego źródła Skamander; głosili postulat bezprogramowości - ideał młodości, siły twórczej i przyjaźni miał zastąpić manifesty programowe. Odrzucali patos i wielkie tematy narodowe, mit twórcy - mesjasza i kult talentu. W poezji dominują tematy "czysto poetyckie":...

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku

Nowa epoka, jaką było XXlecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami dzieł literackich zarówno w poezji, jak i w prozie.

Jednym z pierwszych poetów, u którego odnajdujemy motyw artysty i dylematy sztuki, jest Leopold...

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Od wieków miasta wydawały się ludziom synonimem lepszego, łatwiejszego życia, awansu społecznego, nobilitacji. Ucieczka do miasta stwarzała możliwość zdobycia wykształcenia, osiągnięcia sukcesu. Ogromne skupiska ludności zdawały się oznaczać nieograniczone możliwości rozwoju, często jednak...

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Początki ( X-XI-XII ) Kultury Polskiej

 

Przyjęcie chrześcijaństwa odegrało zasadniczą rolę w formującym się państwie pierwszych piastów i ówczesnym procesie przemian społeczno-ustrojowych. Najwyrażniej początkowe wpływy chrześcijanstwa widać w budowlach jakie zaczeły być wznoszone oraz w...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego

Wpływ czynników politycznych.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury.

Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - S K A M A N D E R

Wpływ czynników politycznych.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury.

Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug...

20 lecie międzywojenne

1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.

2. Kierunki filozoficzne.

3. Kierunki artystyczne.

4. "Przedwiośnie" S. Żeromskiego.

5. Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce.

O d p o w i e d z i

Ad.1. 20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą światową - jeden z najkrótszych okresów...