Jana Sawoczkina

Jana Sawoczkina

Jana Sawoczkina, (ukr. Яна Савочкіна) (ur. 28 lipca 1974) – ukraińska siatkarka grająca na pozycji rozgrywającej. Obecnie reprezentuje klub GCB Centrostal Bydgoszcz. Wcześniej reprezentowała inny polski klub Gedanię Żukowo. Była reprezentantka Ukrainy. Jana Sawoczkina urodziła się 28 lipca 1974 roku w Kijowie. Swoją siatkarską karierę zaczynała w 1988 roku w klubie Woroszyłowgrad Ługańsk, z...

Czytaj Dalej

Nam Niemnem

Justyna składa wizytę w domu Fabiana Bohatyrowicza i spotyka tam siostrę Jana, Antolkę, nie zastaje natomiast Jana, który zajęty jest pracą na odległych łąkach.

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

(Dz 19,6) Cały Nowy Testament stara się coraz bardziej włączyć i przyporządkować Jana Chrzciciela i jego uczniów chrześcijaństwu. Łukasz chce tu ukazać wszczepienie do Kościoła Jezusa Chrystusa też uczniów Jana.

Myśl soborowa. Rola Jana XXIII i Pawla VI

a Nauka społeczna Kościoła katolickiego w II połowie XX wieku została rozwinięta w licznych encyklikach upamiętniających wielkie rocznice encykliki Rerum Nowarum: należy do nich "Mater et Magistra" Jana XXIII z 1961 roku i " Pacem in Terris" encyklika Pawla VI "Populorum Progressio" z 1967 roku a także Konstytucja Soboru Watykańskiego Drugiego: Gaudium et Spes z roku 1965. niejsza encyklika Jana Paw?

„ŻYWOT EZOPA FRYGA" - WSPÓŁCZEŚNI O BIERNACIE Z LUBLINA I JEGO „EZOPIE”

Przy tej okazji napisał (rzecz jasna: po łacinie) o nim samym i jego utworach, zwracając się do swego antagonisty — Seklucjana: Masz znowu te wyrazy: jenż i jenże, i jenżeś, znajdujące sią w wielu miejscach polskiego Hortulusa animae [Raju dusznego], którą to książką oraz Iiujki Ezopa wierszem i liczne inne [pisma] na jązyk polski w naszych czasach |ii/dożył pierwszy autor książek polskich, mąż wielce uczony i bardzo biegły h mowie polskiej, Biernat z ...

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi   Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Wyraz renesansowego poglądu stanowiła twórczość Jana Kochanowskiego. Twórczość Jana Kochanowskiego jest przepojona poglądami renesansowymi na świat i życie.

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Twórczość jednego z najwybitniejszych poetów epoki odrodzenia Jana Kochanowskiego (1530-1584) stała się najpełniejszą syntezą nowożytnych, przełomowych dążeń epoki renesansu w dziedzinie literatury.

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"   Zamierzam przyjrzeć się bliżej życiu Jana Kasprowicza celem lepszego zrozumienia jego wierszy. Twórczość Jana Kasprowicza w moim rozumieniu pozostawia wiele do życzenia.

HISTORIA LITERATURY - Biblia

Cztery poematy biblijne (1972), z kolei Pisma świętego Jana Ewangelisty (a więc Ewangelię i Apokalipsę, 1978), Ewangelię według św.

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Jego narodziny wiąże się z wydaniem Księgi ubogich Jana Kasprowicza (1916).

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WZORCE OSOBOWE

Z pamiętników Jana Chryzostoma Paska wyłania się wzorzec osobowy szlachcica - ziemianina wiodącego spokojne życie, pełne towarzyskich, trochę rubasznych biesiad, wyróżniającego się wśród okolicznej szlachty głównie swym talentem do oswajania dzikiego ptactwa i zwierząt.

EPISTOLOGRAFIA BAROKOWA - CECHY - „LISTY JANA III I MARYSIEŃKI”

Zwroty takie dowodziły miłości Jana II i jego skłonności do przesady. Autor używa francuskich zwrotów (świadczy to o wykształceniu Jana i o tym, że był przedstawicielem baroku dworskiego).

Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego

Wszystkie te tendencje obserwujemy w twórczości Jana Kochanowskiego, choć w indywidualnym, specyficznym dla niego wydaniu. Sporo refleksji na ten temat znajdziemy w utworach Jana Kochanowskiego.

“Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego

Streszczenie Tekst tragedii poprzedza list Kochanowskiego do Jana Zamoyskiego, który jest odpowiedzią na prośby magnata, który - jak z odpowiedzi poety wynika - zwrócił się doń z propozycją zaprezentowania gotowego już dzieła w Ujazdowie, dla uświetnienia uroczystości weselnych.

Topos śmierci w literaturze.

Najlepszym dowodem jest sonet Jana Andrzeja Morsztyna „Do trupa”. Widać tu wyraźnie powrót do ujęć barokowych, inspirację poezją Jana Andrzeja Morsztyna.

Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”.

Tak wiec bez obaw mozna stwierdzic , ze tworczosc Jana Kochanowskiego byla ilustracja hasla :"nic co ludzkie nie jest mi obce ".

"Fraszki" i "Pieśni" Jana Kochanowskiego jako manifest humanisty

Charakterystycznym dla humanistycznego charakteru Jana z Czarnolasu utworem jest "O żywocie ludzkim". Typowym, "sztandarowym" przykładem manifestu filozofii humanistycznej Jana Kochanowskiego jest pieśń "Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Starożytny rodowód humanizmu i jego artystyczna realizacja w poezji Jana Kochanowskiego

Wydaje się, że między strofami Pieśni IX Jana Kochanowskiego powtarza się motto Horacego carpediem. Dzięki Janowi Kochanowskiemu stała się ona z czasem określeniem konkretnego gatunku literackiego.