BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zaleski

Jan Marzec, Wojciech Wierzejski,Marek Zaleski, ur.

BRODOWSKI FELIKS, pseud. Henryk Równia, Jan Łomżyniak

Henryk Równia, Jan Łomżyniak,ur.

BROŻEK JAN

BROŻEK JAN, ur.

BRZECHWA JAN, nazwisko pierwotne Lesman

BRZECHWA JAN, nazwisko pierwotne Lesman, ur.

BRZĘKOWSKI JAN

BRZĘKOWSKI JAN , ur.

BYSTROŃ JAN

BYSTROŃ JAN, ur. 30 VI 1902 w Krakowie, ojciec Jana Stanisława,językoznawca, dialektolog.

BYSTROŃ JAN STANISŁAW

BYSTROŃ JAN STANISŁAW, ur. 18 XI 1964 w Warszawie, syn Jana, etnolog, socjolog,historyk kultury i literatury.

CEDROWSKI JAN

CEDROWSKI JAN, ur. Dwukrotnie posłowałdo Moskwy, był deputatem na trybunały, brał udział w elekcjiJana III.

CHĘCIŃSKI JAN

CHĘCIŃSKI JAN , ur.

CHODANI JAN KANTY

CHODANI JAN KANTY , ur.

CHODŹKO JAN, BOREJKO

przez filomatów jego popularne dziełko dydaktyczno-ency-klopedyczne dla chłopów Pan Jan ze Świsłoczy, kramarzwędrujący (1821), zawierające w na wpół zbeletryzowanejformie przepisy gospodarskie, higieniczne, pedag.

COCHLOVIUS, Kochłowski, JAN

COCHLOVIUS, Kochłowski, JAN (mł. 1975Jan Zaremba

CZECZOT JAN

CZECZOT JAN, ur.

CZUBEK JAN

CZUBEK JAN, ur.

CZUBEK JAN

CZUBEK JAN, ur.

CZYŃSKI JAN

CZYŃSKI JAN , ur.