Jan Kochanowski (1530-1584)

Pozostawał również w kontakcie z Janem Zamojskim.

Jan Twardowski

Urodził się 1.04.1915 roku w Warszawie. Uczęszczał do gimnazjum, później studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Był żołnierzem Armii Krajowej, brał udział w powstaniu warszawskim. Jest księdzem-poetą, autorem utworów przeznaczonych dla dzieci. Najbardziej znane tomiki wierszy J...

Człowiek jako osoba (persona) - Jan Paweł II

Osoba to taki byt przedmiotowy, który jako określony podmiot kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób ze światem widzialnym, a przede wszystkim Bogiem.

Jan Lechoń - Mochnacki

W r. 1832 Maurycy Mochnacki koncertował w Metzu

Mochnacki jak trup blady siadł przy klawikordzie

I z wolna jął próbować akord po akordzie.

Już ściany pełnej sali w żółtym toną blasku,

A tam w kącie kirasjer w wyzłacanym kasku,

A tu bliżej woń perfum, dam strojonych sznury,

A wyżej, na galerii...

Jan Lechoń - Norwid

Imię twoje jak czarne i strzeliste cyprysy,

A wkoło – greckie kolumny.

Słowa twe – odskrobane starożytne napisy,

Ty – dumny!

Gdzie idziesz – głęboki aksamit traw

Malachitowy,

W ręku twoim – księga praw,

Sowa u głowy.

Historia układa fałdy swych szat

Nad wodami potoku.

Kraj nasz –...

Jan Andrzej Morsztyn (1620 - 93)jako przedstawiciel dworskiej sztuki barokowej

Kulturę ziemiańską reprezentowali Wacław Potocki, Jan Chrtzostom Pasek, Zbigniew Morsztyn, natomiast dworską Jan Andrzej Morsztyn, i Daniel Naborowski.

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"?

Jan Kochanowski i Ignacy Krasicki to wspaniali poeci staropolscy żyjący jednak w różnych epokach. Jan Kochanowski żył w okresie odrodzenia.

Jan Stachniuk – Zadruga

Założyciel Zadrugi, Jan Stachniuk, zalecał zaniechanie katolicyzmu na rzecz innej teorii światopoglądowej.

Ignacy Jan Paderewski

(ur. 6 lub 18 listopada 1860 w Kuryłówce na Podolu, zm. 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku) wybitny pianista, kompozytor, polityk, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie.Po wybuchu I wojny światowej, zaczął prowadzić działalność dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków, wykorzystując...

Jan Szkot Eriugena (810 - 877)

Urodził się w Brytanii. Ok. 850 roku został wezwany na dwór Karola Łysego i odtąd pełnił funkcję nadwornego „oficjalnego” uczonego. Nie był duchownym, a mimo to władze kościelne korzystały z jego rozstrzygnięć w sporach, zwłaszcza w sporze IX wieku o predestynację...

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Ontologia

     Jan Szkot Eriugena rozróżniał: byt tworzący, ale nie stworzony (jest nim Bóg, niepoznawalny, opisany w Biblii); byt tworzący, ale stworzony (zespół idei objawionych przez Boga, za pośrednictwem których Bóg daje się poznać, można go utożsamiać z Synem Bożym, Logosem); byt stworzony i nie tworzący (to  świat rzeczywisty, będący dalszą emanacją Boga, zrealizowaniem się idei); byt nie stworzony i nie tworzący (to ...

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Gnoseologia

Jan Szkot Eriugena powiadał za Pismem  Świętym: „Jeśli wierzyć nie będziecie, nie zrozumiecie”, ale wiarę rozumiał jako zasadę, która pozwala poznawać Boga.

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Predestynacja

Jan Szkot Eriugena uważał,  że Bóg jest jeden, dlatego nie może być przyczyną jednocześnie dobra i zła, potępienia i zbawienia.

Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274)

Jan Fidanza  był zakonnikiem, franciszkaninem.

Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274) - Ontologia

Bytem i najwyższym dobrem jest Bóg, który jest bytem pierwszym i niepochodnym. Świat widzialny został stworzony w czasie. Materia rozważana sama w sobie nie istnieje. Bonawentura wykorzystał matafizykę światła do wytłumaczenia natury materii. W jego przekonaniu światło jest siłą działającą w...

Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274) - Gnoseologia

Poznanie zaczyna się od postrzeżeń, następnie - dzięki abstrahowaniu - od obrazów zmysłowych dochodzi się do pojęć i dalej do najogólniejszych prawd. Umysł, aby mógł odróżnić prawdę od fałszu, musi posiadać „naturalną zdolność sądzenia”, która zakłada znajomość „niezmiennych i wiecznych...

Jan Jakub Rousseau — twórca nauk humanistycznych

Właśnie Janowi Jakubowi Rousseau zawdzięczamy odkrycie tej zasady, jedynej, ja-ka stanowić może podstawę nauk humanistycznych, która jednak poty musiała pozo-stać niedostępna i niezrozumiała, póki panowała filozofia, która wychodząc od cogito uwięziona była w rzekomych oczywistościach „ja” i mogła dążyć do ustanowienia fizyki tylko przez rezygnację z ustanowienia socjologii, a nawet biologii: Kartezjusz mniema, iż bezpośrednio ...

Jan Dalton

Jan Dalton- chemik angielski, profesor przyrody i matematyki w Manchester.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

W gronie tym prowadził działalność Jan Tyranowski. Postać Jana od Krzyża fascynowała Karola od czasu , gdy Jan Tyranowski odkrył przed nim tego XVI - wiecznego karmelitę bosego.