Jan Paweł II

Jan Paweł II

Czytaj Dalej

Jan Paweł II i Chiny

Chęć uspokojenia władzchińskich w zakresie polityki znalazła dodatkowy sposób wyrazu w prywatnym liście JanaPawła II do Deng Xiaopinga, w którym namawiał, „dla wspólnego dobra ludzkości", do„bezpośredniego kontaktu pomiędzy Stolicą Apostolską i przywódcami narodu chińskiego"32.

JAN PAWEŁ II I AMERYKA ŁACIŃSKA

Podróże stanowiły dla Jana Pawła II zasadniczy element jego sposobu pojmowaniapontyfikatu. Pierwsza podróż duszpasterska Jana Pawła II wiedzie do serca Ameryki Łacińskiej, żebyzobaczyć jedną z najbardziej złożonych i niespokojnych postaci katolicyzmu posoborowego.

Rzymscy katolicy i Jan Paweł II

Widaćstąd, że Jan Paweł II nie był niewolnikiem swojej kultury narodowej. To była Polska, którą kochał Jan Paweł II, ojczyzna tak wielka, jakto tylko możliwe, ziemia, na której współżyją różne narodowości, ta, z której wzięła się jegomiłość do państw wielonarodowościowych.

Jan Paweł II - " Fides et ratio"- rozdział 3

Jan Paweł II przytacza jako przykład świadectwo męczenników.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

docent Jan Mazerski . Postać Jana od Krzyża fascynowała Karola od czasu , gdy Jan Tyranowski odkrył przed nim tego XVI - wiecznego karmelitę bosego.

Jan Paweł II - „papież afrykański"

Założenie Fundacji Jana Pawła II z siedzibą, od1984 r. Pontyfikat JanaPawła II sprzyjał nawiązaniu bezpośrednich więzi pomiędzy Kościołami przez zorganizowaniew Rzymie w listopadzie 2004 r.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

JAN PAWEŁ II I WŁOCHY - Program dla Włoch

W rzeczywistości główną ideą planu Jana Pawła II jest sprawienie, by Kościółwłoski stał się „siłą pociągową" życia kraju.

JAN PAWEŁ II I EUROPA ZACHODNIA. PONAD SEKULARYZACJĄ - Jean-Dominique Durand

Ta wizja, przestawiona w pierwszych latach pontyfikatu, nie zmieniła się w ciągudługiego okresu zwierzchności Jana Pawła II nad Kościołem.

WOJTYŁA KAROL, papież Jan Paweł II, pseud. lit. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień

WOJTYŁA KAROL, papież Jan Paweł II, pseud. ; przybrał imię Jana Pawła II.

Jan Paweł II - pośmiertny upadek

Wracając jednak do postaci Jana Pawła II to spośród miliarda trafił się człowiek który uwierzył w to co mówił jego Pan i zaufał swojej świętej księdze, jednak czy on jeden czy to czyni z niego taki fenomen?

Człowiek jako osoba (persona) - Jan Paweł II

Osoba to taki byt przedmiotowy, który jako określony podmiot kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób ze światem widzialnym, a przede wszystkim Bogiem.

Papież Jan Paweł II - Informacje Ogólne

Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Chłopiec otrzymał imiona Karol i Józef. Ojciec dziecka był zawodowym wojskowym. 13 kwietnia 1929 r rodziną wstrząsnęła śmierć matki. Z nauką Karol nie miał żadnych trudności. W...

JAN PAWEŁ II I WŁOCHY

Włoski katolicyzm wciąż stanowi model oryginalny na horyzoncie europejskim. Jean-Dominique Durand w syntetyczny sposób opisał go za pomocą terminów „rzymskość" i„uniwersalność". Niewątpliwie socjologia religijna odnotowuje w Europie ewolucjęmentalności i praktyk religijnych, które powodują zniesienie...

WORONICZ JAN PAWEŁ

WORONICZ JAN PAWEŁ, ur. Jako proboszcz po III rozbiorze Kazimierza Dolnego dostał się w orbitę wpływu —> Puław; 1803-15 proboszczował w Powsinie pod Warszawą, mieszkając w Warszawie, gdzie od 1806 pełnił różne funkcje publ.

ALCIATI, Alcyato JAN PAWEŁ

Constantin, DHGE II 22-23; M.

CZARNKOWSKI JAN PAWEŁ OP

Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego, Lw 1861, II 172-173; Estr XIV 525-526; R.

GUTTMANN JAN PAWEŁ ks.

księdzu Janie Pawle G.