Jan Chryzostom Pasek

Jan Chryzostom Pasek

Czytaj Dalej

Jan Chryzostom Pasek (1636-1701)

Jan Chryzostom Pasek znany jest z "Pamiętników" przedstawiających fakty w sposób żywy i barwny. Wystarczy przypomnieć znakomity fragment "Pamiętników", w którym Pasek opisuje swe zaloty do Anny Łąckiej.

Jan Chryzostom Pasek

Toteż cieszył się serdecznie, kiedy po abdykacji Jana Kazimierza obrano, wbrew stronnictwu francuskiemu, «Piasta» - Wiśniowieckiego, i szczegółowo opisał w swych pamiętnikach ten triumf szlachty, tę bezmyślną elekcję, podczas której szlachta znieważyła senatorów, co mądrego Paska w pyszny humor wprawiło, chociaż raczej płakać aniżeli śmiać by się należało!

PASEK JAN CHRYZOSTOM

PASEK JAN CHRYZOSTOM, z Gosławic, ur. W końcowej partii trybem kronikarskim rejestrują wypadki z czasów Michała Korybuta i Jana III, m.

Jan Chryzostom Pasek (1636 — 1701)

Od czasów potopu szwedzkiego do abdykacji Jana Kazimierza służył w wojsku.

ŻYCIORYS JANA CHRYZOSTOMA PASKA

Jan Chryzostom Pasek urodził się w 1636 roku.

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WARSTWA OBYCZAJOWA

Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawionych faktów, dzięki żywości i barwności wysławiania się pamiętniki są znakomitym źródłem poznania ludzi i obyczajowości tamtych czasów. 

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WZORCE OSOBOWE

Z pamiętników Jana Chryzostoma Paska wyłania się wzorzec osobowy szlachcica - ziemianina wiodącego spokojne życie, pełne towarzyskich, trochę rubasznych biesiad, wyróżniającego się wśród okolicznej szlachty głównie swym talentem do oswajania dzikiego ptactwa i zwierząt.

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

1.  wydarzenia historyczne, które prezentował były jedynie tłem dla zaprezentowania jego przygód

2.  szeroka skala realizmu w przedstawianiu życia wojennego i obyczajowego ówczesnej szlachty

3.  używane są makaronizmy, latynizmy

4.  dużo porównań

5.  bardzo długie zdania z orzeczeniem na końcu

6. ...

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Jan Chryzostom Pasek urodził się około roku 1636 koło Rawy Mazowieckiej, zmarł ok. Pasek żeni się z Anną Reniszewską-Łącką - wdową z sześciorgiem dzieci, starszą od niego.

Wizerunek Sarmaty na podstawie ,, Pamiętników Chryzostoma Paska ”

           Jan Chryzostom Pasek (1636 - 1701) znany jest z  „Pamiętników” przedstawiających fakty w sposób żywy i barwny.   Paska).

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska dokumentem z życia epoki

Pasek jest wytrawnym gawędziarzem, opowiada świetnie, porywająco, jego nierzadko mało prawdopodobne historie pomagają poznać i zrozumieć życie w Polsce końca XVII, koloryt tamtych czasów.

BOHOMOLEC JAN CHRYZOSTOM SJ

ur. 27 I 1724 naBiałorusi, zm. 17 II 1795 w Warszawie, Prof, filozofii w kolegiachjezuickich, brat Franciszka.

Do zakonu wstąpił 1739 w Wilnie; ukończył seminarium nauczycielskie,a nast. studiował filozofię (1742-45) w Wilnie i teologię(1748-52) w Warszawie; 1751 przyjął święcenia kapł. ; 1753-54był...

GINTYŁŁO JAN CHRYZOSTOM bp.

ur. 1789 na Żmudzi,zm. VIII 1857 w Olsiadach k. Telsz, hebraísta.

Studiafiloz.-teol., rozpoczęte 1807 w seminarium duch. w Krasławiu,kontynuował od 1808 w Wilnie, gdzie pod wpływemorientalisty F. Żukowskiego zainteresował się językamiwsch.; 1813 przyjął święcenia k a p ł . ; od 1816 był prefektem,a...

GOŁĘBIOWSKI JAN CHRYZOSTOM OESA

Caputa, Jan Chryzostom G.

Święty Jan Chryzostom

Jan Chryzostom (Złotousty), biskup, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła. Jan Chryzostom przedstawiany jest jako patriarcha w stroju rytu ortodoksyjnego, czasamijako biskup Kościoła katolickiego.

JAN CHRYZOSTOM I KAPADOCYJCZYCY

Tam żyli najwybitniejsi jej przedstawiciele, jak święty Jan Chryzostom, oraz wielcy Kapadocyjczycy. Jan, którego następne pokolenie nazwały Chryzostomem, to znaczy Złotoustym, urodził się w Antiochii, w bogatej rodzinie chrześcijańskiej, mniej więcej w połowie stulecia.

Jan Chryzostom

Tak zwana liturgia świętego Jana Chryzostoma nie odpowiada ściśle praktyce liturgicznej jego czasów, jaką poznajemy z dzieł samego Chryzostoma.

JAN CHRYZOSTOM [Złotousty] św.

Piotrze pochodzi z homilii 79 [PG L1X 391] Chryzostoma. Jan Złotousty, Wybór homilij i mów, Kraków 1947.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Jan Kasprowicz - krótka biografia

Jan Kasprowicz żył w latach 1860—1926.