Jan Andrzej Morsztyn

Jan Andrzej Morsztyn

Czytaj Dalej

Jan Andrzej Morsztyn jako poeta dworski

MORSZTYNA Jan Andrzej Morsztyn najchetniej pisal o milosci. MORSZTYNA MOZNA NAZWAC POETA KONCEPTUALISTA Jana Andrzeja Morsztyna mozna nazwac konceptualista, poniewaz w swoich utworach uzywal konceptu.

MORSZTYN JAN ANDRZEJ

MORSZTYN JAN ANDRZEJ (pierwotnie Andrzej), ur. MAMCZARZ „Aminta" Torąuata Tassa i przekład Jana Andrzeja Morsztyna, „Pam.

Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693)

Jan Andrzej Morsztyn pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii.

Jan Andrzej Morsztyn (1620 - 93)jako przedstawiciel dworskiej sztuki barokowej

Kulturę ziemiańską reprezentowali Wacław Potocki, Jan Chrtzostom Pasek, Zbigniew Morsztyn, natomiast dworską Jan Andrzej Morsztyn, i Daniel Naborowski.

Jan Andrzej Morsztyn (Jędrzej Morsztyn)

  Jako dworzanin i wierny sługa królowej Marii Ludwiki, kobiety rozumnej, dążącej do wzmocnienia władzy królewskiej w Polsce, Morsztyn popierał jej za­miary nie tylko czynem, ale i piórem: przetłumaczył wierszem znakomitą tra­gedię Corneille'a Cid, która obfituje w sentencje moralne i przestrogi, zalecające pomiędzy innymi wierność i nieograniczone posłuszeństwo królowi; pierwsza to tragedia francuska przełożona na ...

JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim.

Jan Andrzej Morsztyn (1620 — 1693)

Lubomirskiego, następnie został dworzaninem i dyplomatą Jana Kazimierza. Właściwe odczytanie twórczości Morsztyna jest zasługą E.

PATOCK JAN ANDRZEJ, pseud. WUJA WREK

PATOCK JAN ANDRZEJ, pseud. Andrzej Bukowski

ANDRZEJKIEWICZ - GINTOWT JAN ANDRZEJ SJ

ur. 1599 na Litwie, zm. 4 X 1674 w Tykocinie, Kaznodzieja i pisarz ascetyczny. Do zak. wstąpił 5 VIII 1628; był kaznodzieją i rektorem kolegiów w Reszlu, Płocku i Nieświeżu;

napisał kazanie pogrzebowe Memorial nieśmiertelnej pamięci (Wl 1667), w którym podał wzmianki o życiu K.L. Sapiehy, oraz 40...

BIAŁECKI JAN ANDRZEJ ks.

Jan Andrzej B.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Jan Kasprowicz - krótka biografia

Jan Kasprowicz żył w latach 1860—1926.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

−  najwybitniejszy twórca renesansu

−  dbał o swój styl, formę uprawianych gatunków, artyzm języka i wszechstronną wiedzę

−  znał łacinę, grekę, hebrajski

−  studiował epokę starożytną (filozofię i sztukę)

−  znał dzieła Erazma z Rotterdamu i innych mu współczesnych twórców

−  nawiązywał do...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA)

Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijnych w niej panujących. Jest to...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „PIEŚŃ O SPUSTOSZENIU PODOLA” JAN KOCHANOWSKI

Jest to V pieśń. Ma ona charakter patriotyczny. Po ucieczce Henryka Walezego Podole łupią Tatarzy. Nazywa ich zbójcami. Jednocześnie zachęca Polaków do walki. Boleje nad porwaniami. Jest oburzony zachowaniem się Polaków. Poddali się oni niemal bez walki. Zwyciężyli ich innowiercy, koczownicy, nie godni...

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI „ŁASKI, ALBO O KARZE ZA MĘŻOBÓJSTWO” ; „O POPRAWIE...”

Modrzewski zastanawia się czy karać za mężobójstwo grzywną czy śmiercią. Za karą grzywny przemawiają następujące argumenty: - rodzina zmarłego uzyska finansową rekompensatę - skoro zginął jeden obywatel to drugi musi żyć by służyć RP i wynagrodzić swój błąd - należy mieć na względzie...

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - JAN KOCHANOWSKI

Są to fraszki Czarnoleskie w których poeta zawarł pochwałę spokojnego, szczęśliwego życia na wsi, gdzie zaistniały odpowiednie warunki do uprawiania twórczości poetyckiej, a czarnoleska lipa urosła do rangi symboli.

„Na lipę”

Poeta wyznał, że w jej dobroczynnym cieniu chronił się chętnie, tu...

SENTYMENTALIZM I ROKOKO - JAN JAKUB ROUSSEAU - PREKURSOR NURTU

Był francuskim pisarzem; autor „Emila”, „Nowej Heloizy”. Stworzył podstawę dla sentymentalizmu. Głosił tezę: „Człowiek jest cząstką natury”. Podkreślał rolę ludzkich uczuć, zwłaszcza miłosnych.  

„Umowa społeczna”

Odrzucił w tym utworze styl życia salonów i cywilizację, która godzi w...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - JAN ŚNIADECKI

W 1819 napisał rozprawę „O pismach klasycznych i romantycznych”. Był intelektualistą, racjonalistą. Atakował tendencje romantyczne. Romantyzm uważał za zagrożenie dla rozwoju literatury i oświaty. Sądził, że może mieć zgubny wpływ na czystość polszczyzny, a światopogląd romantyczny miał być...