Jama ustna

Jama ustna

Czytaj Dalej

Jaką rolę pełni jama ustna w procesie trawienia?

W jamie ustnej zawsze jest trochę śliny zwilżającej język, zęby i policzki, aby nie tarły o siebie podczas mówienia. Język przesuwa kęs w kierunku tylnej strony jamy ustnej, pokarm wpada do gardła.

Jama ustna - budowa ogólna

przedsionek jamy ustnej (vestibnlum oris). Przy otwartych szczękach przedsionek i właściwa jama ustna zlewają się w jedną całość.

Jama ustna

Przestrzeń zawarta między wargami ilukami zębowymi jest określana mianem przedsionka jamy ustnej, a przestrzeń między lukami zębowymi a podniebieniem miękkim — jamą właściwą.

Jak zbudowana jest jama ustna?

Granice jamy ustnej stanowią: od przodu dwie poziome fałdy wargi, górna i dolna, z boków policzki, z góry podniebienie, z dołu język i okolica pod-językowa, która tworzy dno jamy ustnej.

Zapalenie jamy ustnej

Jeżeli to powikłanie wystąpi, należy kontynuować zabiegi higieniczne w obrębie jamy ustnej, gardła i zębów (regularne częste mycie zębów, płukanie jamy ustnej i gardła środkami odkażającymi).

Pierwotna jama ustna

Jama ustna, jama nosowa i gardło rozwijają się w życiu zarodkowym z dwóch początkowo odrębnych części: i) z czaszkowego końca wysłanej przez cntodermę cewy pokarmowej zamkniętej od przodu błoną policzkowo-gardłową i a) z leżącej do przodu od tej błony tzw.

JAMA USTNA

Język, zęby i gruczoły ślinowe, których ujścia znajdują się w jamie ustnej, odgrywają ważną rolę przy pobieraniu i trawieniu pokarmu.

PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ

Do przedsionka jamy ustnej uchodzi wydzielina przyusznicy i szeregu drobnych gruczołów ślinowych. Przy zamkniętych wargach i ujemnym ciśnieniu w jamie ustnej ciśnienie zewnętrzne utrzymuje ciężar żuchwy.

Granice jamy ustnej

Granice jamy ustnej (caoum oris): wargi, policzki, podniebienie, język i okolica podjęzykowa. Szczelina między policzkami i wargami z jednej strony a wyrostkami zębodołowymi szczęk i częścią zębodolową żuchwy z drugiej strony stanowi przedsionek jamy ustnej (uesłibulum oris).

Jama ustna

Jest ograniczona z przodu przez wargi (górna i dolna), bocznie przez policzki, od góry przez górny przedsionek jamy ustnej i podniebienie twarde, od dołu przez przedsionek dolny i dno jamy ustnej.

Choroby jamy ustnej

choroby układowe, nie mają bezpośredniej przyczyny w tkankach jamy ustnej, mogą manifestować się objawami w obrębie jamy ustnej.

Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej

Na dziąsłach i całej jamie ustnej pojawiają się pęcherzyki, pękające, szybko przechodzące w bolesne owrzodzenia, pokryte biało-żółtym nalotem. Często pojawia się ślinotok, nieprzyjemny, mdły zapach z jamy ustnej, uczucie palenia i swędzenia.

USTNA JAMA

USTNA JAMA — początkowy odcinek przewodupokarmowego, gdzie odbywa się mechanicznaprzeróbka pokarmu oraz jego naślimanie;jamę ograniczają od przodu wargi, po bokach—policzki, od góry — podniebienie (ssaki) lubdziób (ptaki), od dołu — język; od tyłu łączy sięona z gardłem.

JAMA USTNA - Gruczoły ślinowe

Ślinianka przyuszna umieszczona jest w policzku tuż przed uchem i wydziela tylko ślinę wodnistą; ślinianka podszczękowa znajdująca się w przednim kącie żuchwy produkuje mieszaninę śliny wodnistej i śluzowatej, podobnie jak ślinianka podjęzykowa, występująca na dnie jamy ustnej pod językiem.

Jama ustna

Ze wszystkich jam czaszki jama ustna (ccwitas oris) jest w najmniejszym stopniu ograniczona częściami kostnymi. Ściany boczne właściwej jamy ustnej są ograniczone przez wyrostki zębodołowe szczęki, część zębodołową żuchwy i osadzone w nich zęby.

Umocowanie protezy w jamie ustnej

śruby, rygle), uniemożliwiających wyjmowanie ich z jamy ustnej przez pacjentów. W razie konieczności usunięcia protezy z jamy ustnej czynność tę wykonuje lekarz.

Jama ustna

Do narządów jamy ustnej zalicza się: —» zęby, —>■ język i —> gruczoły ślinowe.

Rozwój jamy ustnej i nosa

Dolne ograniczenie szpary ustnej tworzą oba wyrostki żuchwowe. Szpara ustna jest pierwotnie bardzo szeroka, sięgając aż do okolicy ucha; stopniowo zwęża się, gdyż kąty ust zbliżają się do siebie w miarę zrastania się zawiązka wargi górnej (wyrostka szczękowego) z zawiązkiem wargi dolnej (wyrostka żuchwowego).

JAMA USTNA - Zęby

Na przodzie jamy ustnej znajduje się osiem dłutowatych zębów,tzw.

Zapalenie jamy ustnej i gardła

Określenie to obejmuje wiele schorzeń charakteryzujących się stanem zapalnym błony śluzowejjamy ustnej, dziąseł, migdałków, gardła i krtani o różnym stopniu nasilenia, różnym obrazie(np.