Jama ustna

Jama ustna

Jama ustna (łac. cavum oris, cavitas oris) – początkowy odcinek przewodu pokarmowego człowieka wyznaczany przez szparę ust, podniebienie twarde, podniebienie miękkie i cieśń jamy ustnej. Na jamę ustną składa się przedsionek jamy ustnej i jama ustna właściwa, które oddzielone od siebie są łukami zębowymi żuchwy i...

Czytaj Dalej

Jaką rolę pełni jama ustna w procesie trawienia?

W jamie ustnej zawsze jest trochę śliny zwilżającej język, zęby i policzki, aby nie tarły o siebie podczas mówienia. Język przesuwa kęs w kierunku tylnej strony jamy ustnej, pokarm wpada do gardła.

Jama ustna - budowa ogólna

przedsionek jamy ustnej (vestibnlum oris). Przy otwartych szczękach przedsionek i właściwa jama ustna zlewają się w jedną całość.

Jak zbudowana jest jama ustna?

Granice jamy ustnej stanowią: od przodu dwie poziome fałdy wargi, górna i dolna, z boków policzki, z góry podniebienie, z dołu język i okolica pod-językowa, która tworzy dno jamy ustnej.

JAMA USTNA

Język, zęby i gruczoły ślinowe, których ujścia znajdują się w jamie ustnej, odgrywają ważną rolę przy pobieraniu i trawieniu pokarmu.

Granice jamy ustnej

Granice jamy ustnej (caoum oris): wargi, policzki, podniebienie, język i okolica podjęzykowa. Szczelina między policzkami i wargami z jednej strony a wyrostkami zębodołowymi szczęk i częścią zębodolową żuchwy z drugiej strony stanowi przedsionek jamy ustnej (uesłibulum oris).

Jama ustna

Jest ograniczona z przodu przez wargi (górna i dolna), bocznie przez policzki, od góry przez górny przedsionek jamy ustnej i podniebienie twarde, od dołu przez przedsionek dolny i dno jamy ustnej.

USTNA JAMA

USTNA JAMA — początkowy odcinek przewodupokarmowego, gdzie odbywa się mechanicznaprzeróbka pokarmu oraz jego naślimanie;jamę ograniczają od przodu wargi, po bokach—policzki, od góry — podniebienie (ssaki) lubdziób (ptaki), od dołu — język; od tyłu łączy sięona z gardłem.

Jama ustna

Do narządów jamy ustnej zalicza się: —» zęby, —>■ język i —> gruczoły ślinowe.

Budowa i udrożnianie układu oddechowego

Toaleta jamy ustnej i gardła Obecność w jamie ustnej i gardle znacznej ilości treści płynnej – wymiocin, nadmiaru śliny lub ciał obcych stałych – powoduje, że rękoczyny udrożniające są mało skuteczne lub w ogóle nie przywracają drożności oddechowej.

Pierwotna jama ustna

Jama ustna, jama nosowa i gardło rozwijają się w życiu zarodkowym z dwóch początkowo odrębnych części: i) z czaszkowego końca wysłanej przez cntodermę cewy pokarmowej zamkniętej od przodu błoną policzkowo-gardłową i a) z leżącej do przodu od tej błony tzw.

PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ

Do przedsionka jamy ustnej uchodzi wydzielina przyusznicy i szeregu drobnych gruczołów ślinowych. Przy zamkniętych wargach i ujemnym ciśnieniu w jamie ustnej ciśnienie zewnętrzne utrzymuje ciężar żuchwy.

Choroby jamy ustnej

choroby układowe, nie mają bezpośredniej przyczyny w tkankach jamy ustnej, mogą manifestować się objawami w obrębie jamy ustnej.

JAMA USTNA - Gruczoły ślinowe

Ślinianka przyuszna umieszczona jest w policzku tuż przed uchem i wydziela tylko ślinę wodnistą; ślinianka podszczękowa znajdująca się w przednim kącie żuchwy produkuje mieszaninę śliny wodnistej i śluzowatej, podobnie jak ślinianka podjęzykowa, występująca na dnie jamy ustnej pod językiem.

Jama ustna

Ze wszystkich jam czaszki jama ustna (ccwitas oris) jest w najmniejszym stopniu ograniczona częściami kostnymi. Ściany boczne właściwej jamy ustnej są ograniczone przez wyrostki zębodołowe szczęki, część zębodołową żuchwy i osadzone w nich zęby.

Umocowanie protezy w jamie ustnej

śruby, rygle), uniemożliwiających wyjmowanie ich z jamy ustnej przez pacjentów. W razie konieczności usunięcia protezy z jamy ustnej czynność tę wykonuje lekarz.

Rozwój jamy ustnej i nosa

Dolne ograniczenie szpary ustnej tworzą oba wyrostki żuchwowe. Szpara ustna jest pierwotnie bardzo szeroka, sięgając aż do okolicy ucha; stopniowo zwęża się, gdyż kąty ust zbliżają się do siebie w miarę zrastania się zawiązka wargi górnej (wyrostka szczękowego) z zawiązkiem wargi dolnej (wyrostka żuchwowego).

JAMA USTNA - Zęby

Na przodzie jamy ustnej znajduje się osiem dłutowatych zębów,tzw.

Zapalenie jamy ustnej i gardła

Określenie to obejmuje wiele schorzeń charakteryzujących się stanem zapalnym błony śluzowejjamy ustnej, dziąseł, migdałków, gardła i krtani o różnym stopniu nasilenia, różnym obrazie(np.

STRUNOWCE - EWOLUCJA UKŁADU ODDECHOWEGO

W płucach ssaków brak jest zupełnie wolnej jamy. Podczas wdechu pojemność klatki piersiowej zwiększa się między innymi na skutek skurczu przepony, która jest cienkim, wysklepionym ku górze mięśniem prążkowanym, zamykającym od dołu klatkę piersiową i oddzielającym jej jamę od jamy brzusznej.

Rozwój jamy nosowej

Odcinek powstały z pierwotnej jamy ustnej dzieli przegroda nosowa (sepłum nasi), wyrastająca ku dołowi ze sklepienia pierwotnej jamy ustnej do podniebienia, na połowę prawą i lewą.