Jakub Wujek

Jakub Wujek

Czytaj Dalej

WUJEK JAKUB

WUJEK JAKUB, ur. Utorował drogę pisarskiemu artyzmowi Skargi, który za życia zaćmił Wujka potęgą krasomówczego talentu, ale go nie przewyższał jako pisarz.

WUJEK Jakub

1541-97, Polski pisarz religijny, jezuita, rektor kolegiów jezuickich w Poznaniu, Wilnie i Koloszwarze, autor wielu pism polemiczno-apologetycznych i dogmatyczno-ascetycznych, przekładu prozą Psałterza Dawidowego (1594), a przede wszystkim przekładu Biblii (zob.).

SENTYMENTALIZM I ROKOKO - JAN JAKUB ROUSSEAU - PREKURSOR NURTU

Był francuskim pisarzem; autor „Emila”, „Nowej Heloizy”. Stworzył podstawę dla sentymentalizmu. Głosił tezę: „Człowiek jest cząstką natury”. Podkreślał rolę ludzkich uczuć, zwłaszcza miłosnych.  

„Umowa społeczna”

Odrzucił w tym utworze styl życia salonów i cywilizację, która godzi w...

Jan Jakub Rousseau — twórca nauk humanistycznych

Właśnie Janowi Jakubowi Rousseau zawdzięczamy odkrycie tej zasady, jedynej, ja-ka stanowić może podstawę nauk humanistycznych, która jednak poty musiała pozo-stać niedostępna i niezrozumiała, póki panowała filozofia, która wychodząc od cogito uwięziona była w rzekomych oczywistościach „ja” i mogła dążyć do ustanowienia fizyki tylko przez rezygnację z ustanowienia socjologii, a nawet biologii: Kartezjusz mniema, iż bezpośrednio ...

Wujek (owad)

Wygląd: małe lub średniej wielkości muchówki, brunatno ubarwione. Bardzo trudne doi oznaczenia. Najwyraźniejszą cechą rodzajową jest głębokie, zatokowate wycięcie wewnętrznego skraju oczu. Wujkowate charakteryzują j się długim ryjkiem, służącym do wysysania zdobyczy i cienkimi, owłosionymi...

ADAMCZEWSKI JAKUB

ADAMCZEWSKI JAKUB, ur.

BOCZYŁOWIC JAKUB

BOCZYŁOWIC JAKUB, zm.

GAWATOWIC, Gawat, Gawath, JAKUB

GAWATOWIC, Gawat, Gawath, JAKUB, ur.

GĘBICKI, Gembicki, JAKUB

GĘBICKI, Gembicki, JAKUB, ur.

GŁUPI JAKUB. Komedia w 3 aktach

GŁUPI JAKUB. Jakub, rzekomo nieślubny syn Szambelana, jest u niego rządcą. Jakub dowiaduje się jednak, że nie jest synem Szambelana, i wyjawia mu prawdę.

GÓRSKI JAKUB

GÓRSKI JAKUB, ur.

HOPENSZTAND (JAKUB) DAWID

HOPENSZTAND (JAKUB) DAWID, ur.

JAKUB PARKOSZOWIC, z Żórawic

Jakuba, syna Parkoszowego traktat o ortografii polskiej, wyd. TASZYCKI Co wiemy o Jakubie z Żórawic, synu Parkosza, Zesz.

JASIŃSKI JAKUB

JASIŃSKI JAKUB, ur.

KOSTUCH, Kostucha, JAKUB

KOSTUCH, Kostucha, JAKUB, ur.

KOWALCZYK JAN JAKUB

KOWALCZYK JAN JAKUB, ur.