LUBELCZYK JAKUB, Jakub z Lublina

LUBELCZYK JAKUB, Jakub z Lublina, zm.

ARCISZEWSKI JAKUB, Jakub z Arciszewa, Ercieschow, Erdzieschow, herbu Rola

zm. 27 VII 1533 w Krakowie, Kanonista. W 1494 został promowany na magistra sztuk wyzwolonych, 1501 występuje z tytułem doktora dekretów, 1503 objął na wydz. kanonistów profesurę (seniorat bursy kanonistów); dzięki poparciu bpa krak. Jana Konarskiego, został audytorem sądu biskupiego oraz członkiem...

Święty Jakub, Apostoł

Święty Jakub jako pierwszy z Apostołów poniósł,zgodnie z przepowiednią Chrystusa (Mk 10,39), męczeńską śmierć. Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej budowie ciała w długiej tunice i w płaszczulub pielgrzym w miękkim kapeluszu z szerokim rondem.

GŁUPI JAKUB. Komedia w 3 aktach

GŁUPI JAKUB. Jakub, rzekomo nieślubny syn Szambelana, jest u niego rządcą. Jakub dowiaduje się jednak, że nie jest synem Szambelana, i wyjawia mu prawdę.

JAKUB

Jakub nie puścił go, póki nie wymógł na nim błogosławieństwa. Jakub błogosławi synom Józefa obraz (1656) Rembrandta, Kassel, Staatl.

Prekursorzy nominalizmu - Jakub z Metz

Ogólnie można stwierdzić, że Jakub był umysłem, który szukał różnychdróg i sprzeciwiał się uchwale kapituły dominikanów, która uznawała tomizmza oficjalną naukę zakonu.

Święty Jakub

Jakub, Apostoł zwany Mniejszym lub Młodszym (+ 62). Jakub jest patronem dekarzy. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz z księgą.

Jakub

z nich figurują w kolegium Dwunastu i w Ewangeliach określone są jako Jakub syn Alfeusza i Jakub syn Zebedeusza a brat Jana. Jakub został stracony w nieznanych okolicznościach w roku 62 na rozkaz arcykapłana Annasza II.

Jakub Fontana

  Jakub Fontana był synem Józefa II Fontany, architekta włoskiego, którego dziełem jest pałac w Kozłówce, kościoły bonifratrów i pijarów w Warszawie oraz wykończenie kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Jakub Fontana (1710 -1773) był także architektem.

CIASTOWSKI JAKUB SchP

Jakub od św. Jakub C.

GÓRKA JAKUB ks.

Pechnik, Jakub G. Kwaśniak, Ksiądz Jakub G.

GÓRSKI JAKUB ks.

Morawski, Jakub G. Ziemski, Jakub G.

Jakub Rousseau - biografia

Praca socjalna Gr „B” rok I „Jan Jakub Rousseau” . Jan Jakub Rousseau ur.

Błogosławiony Jakub Strzemię

Jakub Strzemię (Strepa), biskup (1340 - 1409). Jakub przedstawiany jest w stroju biskupa.

Kościół jerozolimski - Jakub, zwany Młodszym

Jakub Młodszy stał się sztandarową postacią chrześcijan z żydostwa, Morzy w niczym nie chcieli odejśćod tradycji Starego Testamentu, a nawet starali się to narzucić chrześcijanom, nawróconym z pogaństwa. Jakub natomiast wypowiedział się umiarkowanie na ten temat w czasie tzw.

ADAMCZEWSKI JAKUB

ADAMCZEWSKI JAKUB, ur.

BOCZYŁOWIC JAKUB

BOCZYŁOWIC JAKUB, zm.

GAWATOWIC, Gawat, Gawath, JAKUB

GAWATOWIC, Gawat, Gawath, JAKUB, ur.

GĘBICKI, Gembicki, JAKUB

GĘBICKI, Gembicki, JAKUB, ur.