Jak zmniejszyc ocieplanie klimatu

systemy ubezpieczeń, w celu bardziej równomiernego rozłożenia ryzyka strat, do jakich może dojść w efekcie zmian klimatu.

Jak walczyc z mobbingiem

Nie jest ona w stanie spowodować jakichkolwiek zmian w organizacji.

Jak długa powinna być reklama?

 

O ile wielkość ogłoszeń zamieszczanych w gazetach, magazynach czy książkach telefonicznych mierzy się linijką, o tyle do określenia wielkości reklam telewizyjnych lub radiowych lepiej użyć zegarka z sekundnikiem.

    Jeszcze dwadzieścia lat temu normą dla reklam pokazywanych w telewizji...

Jak zachęcić dzieci i dorosłych do korzystania z tych używek - działalność firm w celu kaptowania nowych konsumentów.

Autor nie zna wpływu tych króciutkich programów ale nieliczne dane, jakie udało mu się zebrać wskazują, że miały bardzo słaby wpływ.

Co to jest motywacja i jak motywować pracowników?

 

Motywacja – stan gotowości psychicznej pracowników do podejmowania działań korzystnych dla organizacji.

- podstawowe podejścia do motywowania w zarządzaniu:

 

behawioralne – zachowanie ludzi jest reakcją na czynniki zewnętrzne, powstanie systemów nagród i kar

humanistyczne – zachowaniem...

„Nasz naród jak lawa...” – dokończ myśl Wysockiego i na podstawie III części Dziadów A. Mickiewicza uzasadnij jej trafność

Umiejąc przystosować się do każdych warunków, zmieniać własne poglądy, w zależności od widocznych korzyści, nie zwracają żadnej uwagi na bestialskie posunięcia aparatu carskiego, na tragiczną niesprawiedliwość, jaka spotkała Polskę.

Jak skutecznie oceniać kompetencje?

Sesja Centrum Oceny to doskonały moment by ujawnić, które kompetencje firma uważa za najcenniejsze oraz jakich ludzi potrzebuje i poszukuje.

Jak pisać pisma urżędowe

 

Wielostronna działalność człowieka wymaga posługiwania się rozmaitymi formami słowa pisanego. Jedną z nich są pisma urzędowe. Posługiwanie się nimi umożliwia załatwienie wielu spraw regulujących stosunki między urzędem a obywatelami oraz między różnymi zakładami pracy, instytucjami. Pisma...

Jak pisać listy półoficjalne i prywatne

Poza sprawami o charakterze osobistym bywają one też wykorzystywane w celu załatwienia jakiejś sprawy urzędowej.

Jak dusza jest obecna w ciele?

I choć jest obecna w całym ciele, to nie możemy powiedzieć, że jest obecna istotowo w jakiejś jego części.

Gdzie i jak konkurować

Strategia zróżnicowania polega na zaoferowaniu przez firmę produktu lub usługi szczególnie cenionej pod jakimś względem przez klientów; ponadto wyroby te, czy też usługi powinny wyraźnie się różnić od przeciętności rynkowej ( za przykład może tu posłużyć Polaroid, którego aparat fotograficzny od razu wywołuje zdjęcia ).

Jak wpływać na zachowanie innych

 

szukanie pomysłów skutecznie pobudza (w 9 na 10 przypadków) drugą osobę do wysuwania propozycji; jest właściwe, gdy chcemy skorzystać z czyjegoś dorobku,

wysuwanie pomysłów częściej wywołuje sprzeciw niż poparcie (czy wykazywanie trudności); w 4 na 10 przypadkach wykazywanie...

Jak łagodzić konflikty?

 

usuwać ich przyczyny,

stosować reguły i procedury,

ograniczyć interakcje międzygrupowe,

zaangażować wszystkie strony w rozwiązywanie wspólnego problemu,

ustalić powiązania między grupami i ich pozycje,

przesuwać pracowników z jednej grupy do drugiej,

ustalić...

Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?

 

Pracując od kilku lat jako doradca personalny, na co dzień spotykam się z problemem motywacji pracowników. Pojawia się on nie tylko w rozmowach z kierownikami działów personalnych, ale i z menedżerami starającymi się o zmianę pracy. Z moich obserwacji wynika, że w ciągu tych kilku lat świadomość...

Jak wykorzystać stres

Jestem taki jaki jestem i nic nie da się zmienić.

Wywiad telefoniczny jak element selekcji wstępnej

od kandydatów nie posiadających minimum wymaganych kwalifikacji, pisma byle jakie, z błędami). Wrażenie, jakie wywiera kandydat, może – dla przykładu – zależeć od jakości połączenia telefonicznego.

Dezinformacja – jak osłabić przeciwnika?

W czasie II Wojny Światowej Polacy zwalczali wroga, jakim byli Niemcy.

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jak rozumieć tą osobową obecność

Nie chodzi o naturalną zwykłą obecność, nie o przestrzenną obecność ludzkiego ciała. Idzie o wyrażone w znaku o osobowe udzielenie się. Tak osobowa relacja musi uzewnętrznić się w znakach i działaniach aby mogła być zauważana w darze uścisku dłoni w czułym geście w serdecznym objęciu. Wyraża...

„Nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa” Adam Mickiewicz. Dlaczego ludziom tak trudno porozumieć się ze sobą?

Tak więc trudność w porozumiewaniu się czasami wynika nie tylko z niedopasowania, ale również z odmiennych poglądów, pragnień i celów, jakie ludzie stawiają przed sobą.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Nie znajduje przecież poeta jakiejś bezgranicznej przepaści pomiędzy „greckimi pierwowzorami” i doświadczeniami współczesnego czasu.