MAŁY HISTERYK Jak pomóc dziecku i sobie?

Dzieci często reagują histerycznym krzykiem na różne zakazy. Pamiętaj, że od twoich pierwszych reakcji na taką sytuację będzie zależało, czy wychowasz małego tyrana. Nie daj się wciągnąć do dziecięcej gry. Jeśli nie skutkuje spokojna przemowa, spróbuj wzrokiem skontaktować się z dzieckiem i w...

Twierdzi się, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej - jak to rozumiesz

W literaturze europejskiej i polskiej co jakiś czas odżywały ideały starożytności, do dziś pojawiają się motywy mitologiczne i antyczne.

Cytat „Wpadam do Soplicowa jak w centru polszczyzny Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny” uczyń mottem do rozważań o roli polskości w epopei Mickiewicza.

Nie pisałem zaś w jaki sposób była ona kultywowana i pielęgnowana, choć w „Panu Tadeuszu”, możemy znaleźć wiele wspaniałych przykładów.

Jak dzieci uczą się liczyć, nim rozpoczną naukę w szkole?

Zależy to od tempa rozwoju psychoruchowego i od tego, czy dorośli zachęcają dziecko do liczenia w coraz szerszym zakresie i czy pokazują mu, w jaki sposób oni liczą. W jaki sposób dzieci ustalają, gdzie jest więcej przedmiotów ?

Jak dzieci uczą się dodawać i odejmować?

Jakie cechy musi mieć program edukacyjny dla dzieci przedszkolnych, aby zasłużył na ocenę co najmniej dobrego? W jaki sposób program Moje pierwsze zabawy matematyczne spełnia warunki stawiane dobrym programom?

Jak rodzi się agresja

To w jaki sposób radzimy sobie z cudzą agresją i w jaki sposób okazujemy własną złość, określa w dokładny sposób nasza osobowość.

Jak działa mnożnik eksportowy

To współczynnik określający, o ile zwiększy się dochód narodowy, jeśli eksport wzrośnie o jednostkę. Wzrost eksportu pobudza wzrost efektywnego popytu na rynku wewnętrznym danego kraju i w warunkach niepełnego zatrudnienia i niepełnego wykorzystania zdolności wytwórczych, powoduje kumulatywny proces...

Kim są kupujący, jak, ile i gdzie kupują

Ważne jest również kiedy doko-nuje zakupu - w jakim okresie dnia, tygodnia, miesiąca czy też roku, oraz z jaką częstotliwością.

Postawa i dążenia Ignacego Rzeckiego – romantyka, któremu przyszło żyć w pozytywizmie.

Zagubiony w rzeczywistości XIX wieku, nie rozumiał motywów, jakie kierują ludźmi młodego pokolenia.

„Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my”. Skomentuj te słowa, odwołując się do dziejów Zenona Ziembiewicza – bohatera „Granicy”.

Jego rola polega na tym, że pozwala się darzyć uczuciem, a wyjazd tuż przed śmiercią Adeli jest dowodem chłodu i obojętności wobec niej, kompromisu wobec sytuacji, w jakiej się znalazł i uległości wobec okoliczności.

Filozofia i moralność kata, czyli jak się dorasta do zbrodni. Rozważania na podstawie „Rozmów z katem” K. Moczarskiego.

Zarodki zła, jakie w nim tkwiły, rozbudziły się i rozwinęły, gdyż znalazły podatny dla siebie grunt.

Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

 

Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

Jak powstają informacje - O pojęciu obiektywizmu w dziennikarstwie

Podaje się obok siebie fakty bez jakiegokolwiek komentarza, bez pogłębionej ana­lizy, tak iż czytelnik czy widz może odnieść wrażenie, że taka właśnie jest „rzeczywistość".

Jak powstają informacje - Badania nad selekcją informacji (Gatekeeper-Forschung)

Wcześniejsze dotarcie jakiejś informacji w procesie produkcyjnym danego nośnika przekazu zwiększa prawdopodobieństwo jej rozpowszechnienia przez masowe media.

Jak powstają informacje - Wartość informacji

Autorzy wyszli tutaj z następującego założenia: jeśli wraz z upływem czasu wystąpiła jakaś zmiana w przekazywaniu informacji i była ona zależna od relacjonowanych tematów, to należałoby założyć, że można ją sprowadzić do zmiany charakteru samych wydarzeń.

Jak powstają informacje - Ramy interpretacyjne (framing)

Na podstawie schematów łatwiej jest przypisać określone znaczenie danemu tekstowi, a jakaś inna interpretacja staje się mniej prawdopodobna.

Jak powstają informacje - Konstruowanie rzeczywistości przez środki masowego przekazu

Nie kryje się za tym twierdzenie, że realność mediów oddaje w pełni rzeczywistość, więc ta ostatnia mogłaby zostać zupełnie zignorowana, ale oznacza to, że ob­raz rzeczywistości, jaki mają obywatele, w decydującym stopniu zależy od kryteriów selekcji, jakimi posługuje się jedna grupa zawodowa, a mianowicie dziennikarze.