Jak żyć

Czytaj Dalej

Jak żyć bez ryzyka AIDS?

Przedstawiamy konspekt lekcji dotyczący tak często poruszanego problemu zachorowania na AIDS. Uważamy, że jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia chociaż raz w roku lekcji, podczas której przedstawilibyśmy stadia zachorowania, objawy oraz metody zapobiegania tej strasznej chorobie. Zajęcia przeprowadziły .............wg scenariusza opracowanego na podstawie materiałów kampanii ?Żyję bez ryzyka AIDS?. TEMAT: Jak żyć bez ryzyka AIDS? Czas trwania lekcji: 180 min (podzielona po ...

Jak żyć aby być szczęśliwym?

Zatem jaki jest przepis na szczęście?

„Jak żyć?” Omów pieśni J. Kochanowskiego, które są odpowiedzią poety – humanisty na to pytanie.

 

Pieśń jako klasyczny typ wiersza lirycznego ukształtowała się jeszcze w starożytności. Odznaczały się różnorodnością pod względem tematu, postawy filozoficznej, stylu, tonacji i metryki. W epoce renesansu najwybitniejszym dziełem inspirowanym twórczością Horacego były „Pieśni” Jana...

Jak się żyje w obozie śmierci? - Pożegnanie z Marią, Kamienny świat

Jakiż jednak jest ten schemat, który wedle Borowskiego stanowi nową, nieludzką zasadę istnienia zbiorowości? Interesujący jest tu problem, w jaki to sposób ludzie przystosowali się do praw „państwa koncentracyjnego”?

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Ekonomia zajmuje się tym w jaki sposób ludzie dobierają ograniczone zasoby aby wytwarzać z nich dobra i usługi i jak rozdzielają je pomiędzy ludźmi.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

Opisane powyżej przeze mnie problemy społeczne nie są oczywiście jedynymi jakie występują.

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

WSTĘP: Zasada: „Nie dosc nauczyć, trzeba byś się bawił" pochodzi z Poetyki Arystotelesa i obowiązywała przez wszystkie epoki, w których nawiązywano do reguł klasycznych. Prawdę powiedziawszy...

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Każdy z nas jest panem swojego losu i to właśnie od każdego z nas zależy to, w jaki sposób przejdzie przez swoje życie.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą. Ma poczucie odpowiedzialności za innych i stara się czynić dobro w tym „morzu” zła, jakie go otacza.

Cytat „Wpadam do Soplicowa jak w centru polszczyzny Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny” uczyń mottem do rozważań o roli polskości w epopei Mickiewicza.

Nie pisałem zaś w jaki sposób była ona kultywowana i pielęgnowana, choć w „Panu Tadeuszu”, możemy znaleźć wiele wspaniałych przykładów.

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

Słowa motta do utworu "Medaliony" są wstrząsającym ukazaniem rzeczywistości, jaka rządzi światem, bo przecież nikt inny, lecz właśnie sami ludzie przyczynili się do tego wszystkiego, co długo jeszcze pozostanie w pamięci wielu milionów mieszkańców Ziemi.

Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

Człowiek jest tak bardzo podporządkowany okolicznościom jakie mają miejsce, że nie sposób jest patrzeć na jego zachowanie z jakiejkolwiek perspektywy i innego, niż jego własny, punktu odniesienia, który uwarunkowuje postępowanie kierowane bardziej emocjami i szeroko rozumianym instynktem samozachowawczym, niż tylko rozumem i rozwagą.

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

 

Bunt, uczucie przeciw władzy, umiłowanie wolności w Europie było pięknym, lecz dość krótkim prądem. W Polsce trafił na idealny grunt. Romantyzm daje...

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych...

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEK ZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

Staje się on człowiekiem złagrowanym,dostosowanym do reguł obozowych, akceptującycm rzeczywistość jaka tam istnieje i powoliwyzbywa się godności.

JAK-1/-3/-7/-9 - samoloty

Dalsze zmiany (bardziej opływowa sylwet­ka, nowy silnik o większej mocy Klimów M-105PF-2 z trójłopato-wym śmigłem) doprowadziły do stworzenia Jaka-3, który rozpoczął służbę w lipcu 1943 r.

JAK-2 i JAK-4 - samoloty

Prototyp radzieckiego lekkiego bombowca oblatano 22 lutego 1939 r. jako samolot rozpoznawczy pod nazwą Ja-22. Wyniki były tak dobre, że zdecydowano się na jego podstawie stworzyć lekki bombo­wiec. Nowy samolot oznaczony BB-22 miał zmienioną kabinę, usta­wienie uzbrojenia i zbiorników pali­wa. Prototyp...

WARTOŚCI STAROŻYTNEJ MITOLOGII - JAK DOSZŁO DO POWSTANIA MITÓW

Mity powstały ponieważ tłumaczą to co niewytłumaczalne (powstanie świata, pór roku, ludzi). Zostały spisane aby można je było przekazywać dalszym pokoleniom. Mit jest to wypowiedź, zazwyczaj narracyjna oparta na wierzeniach ludzi antycznych. Posiada fabułę. Przekazuje uniwersalne prawdy.

Mity to dawne...

Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierrea Corneillea? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)

Jakie to piękne i godne zazdrości! To nic, że to bajka, ale jaka ładna i też czegoś uczy.

„Nie tak daleko do Czarnolasu z Nagłowic – A jednak jak daleko, mowo polska, powiedz!” – zestawiając twórczość J. Kochanowskiego i M. Reja, wykaż słuszność powyższych słów

W Żywocie człowieka poczciwego autor przedstawił ideał szczęśliwości ziemiańskiej, „radości i pożytków”, jakie płynął z życia na wsi.