Jagiełło

Czytaj Dalej

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

ok. 1351-1434, Syn Olgierda i Julianny, księżniczki twerskiej, wielki książę litewski od 1377. Obawy przed niebezpieczeństwem krzyżackim i chęć zaspokojenia własnych ambicji skłoniły go do zgody na propozycję (zob. Krewo) małżeństwa z młodszą o dwadzieścia kilka lat Jadwigą (zob.), przyjęcia...

Król Władysław Jagiełło

Król Władysław Jagiełło został przedstawiony jako litewski dzikus, który dopiero nabiera ogłady jako władca chrześcijańskiego kraju. Bywa gwałtowny w reakcjach, wybuchowy, z wysiłkiem opanowujący gniew, ale w gruncie rzeczy ma czułe i życzliwe serce. W powieści został wyposażony w uczuciowość...